Sam­hälls­byggnads­nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Sam­hälls­byggnads­nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Samhällsbyggnadsnämnden har att fullgöra kommunens uppgifter inom:

 • vatten och avlopp
 • renhållning
 • förvaltning av kommunens fastigheter och anläggningar inklusive skog
 • in- och uthyrning av mark, fastigheter och lokaler för kommunala verksamheter
 • ny-, till- och ombyggnad av fastigheter och anläggningar
 • bidrag till väg- och väglyseföreningar
 • bostadsanpassning
 • frågor som rör fysisk planering, som översiktlig planering för användningen av mark och vatten, detaljplanering och områdesbestämmelser
 • trafik
 • energiplanering
 • försäljning av mark och fastigheter enligt bemyndigande från kommunfullmäktige
 • försäljning av tomtmark enligt fastställd taxa
 • mark- och bostadsfrågor, markberedskap samt främjande av bostadsförsörjning och samhällsbyggande
 • ansvara för frågor om gatunamn och adressärenden

Protokoll

Protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden och protokoll 2021

Sammanträdesdag

Protokoll

17 februari17 februari

Ladda hem samhälls­byggnads­nämndens protokoll från­ 17 februari 2021 (direktjusterat) Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.


Ladda hem samhälls­byggnads­­nämndens protokoll från 17 februari 2021 Pdf, 500 kB, öppnas i nytt fönster.

24 mars

Ladda hem samhälls­byggnads­nämndens protokoll från 24 mars 2021 Pdf, 432.6 kB, öppnas i nytt fönster.

28 april

Ladda hem samhälls­byggnadsn­ämndens protokoll från 28 april 2021 Pdf, 667.5 kB, öppnas i nytt fönster.

8 juni

Ladda hem samhällsbyggnadsnämndens protokoll från 8 juni 2021 - direktjusterat Pdf, 320.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Ladda hem samhällsbyggnadsnämndens protokoll från 8 juni Pdf, 339.1 kB, öppnas i nytt fönster.

31 augusti

Ladda hem samhällsbyggnadsnämndens protokoll från 31 augusti direktjusterat Pdf, 605.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Ladda hem samhällsbyggnadsnämndens protokoll från den 31 augusti Pdf, 280.9 kB, öppnas i nytt fönster.

14 oktober

Ladda hem samhällsbyggnadsnämndens protokoll från 14 oktober direktjusterat Pdf, 196.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Ladda hem samhällsbyggnadsnämndens protokoll från den 14 oktober Pdf, 429.1 kB, öppnas i nytt fönster.

10 november (eventuellt)


8 december2020

2019

2018

2017

Ledamöter

Ledamöter

Samhällsbyggnadsnämndens har 9 ledamöter och 9 ersättare som väljs genom allmänna val vart fjärde år.

I vårt förtroendemannaregister hittar du samtliga ledamöter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bild på leende kvinna i byggkläder med en grävmaskin i bakgrunden
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny