Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Samhällsbyggnadsnämnden har bland annat ansvar för:

  • Att ge förvaltningen uppdrag att ta fram detaljplaner
  • Kommunens kartverksamhet
  • Bostadsanpassningar

Sammanträdestider och protokoll

Sammanträdestider och protokoll

2019

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden och protokoll 2019

Sammanträdesdag

Protokoll

5 februari

ProtokollPDF

12 mars

ProtokollPDF

11 april

Protokoll-direktjusteratPDF

11 april

ProtokollPDF

14 maj

ProtokollPDF

17 juni

ProtokollPDF

12 september


24 oktober


5 december


2018

2018

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden och protokoll 2018

Sammanträdesdag

Protokoll

7 februari

ProtokollPDF

15 mars

ProtokollPDF

18 april

ProtokollPDF

15 maj

ProtokollPDF

12 juni

ProtokollPDF

5 september

ProtokollPDF

11 oktober

ProtokollPDF

28 november

ProtokollPDF

2017

2017

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden och protokoll 2017

Sammanträdesdag

Protokoll

23 februari

ProtokollPDF

23-24 mars

ProtokollPDF

20 april

ProtokollPDF

20 april §47

ProtokollPDF

15 juni

ProtokollPDF

15 juni direktjusterat

ProtokollPDF

7 september

ProtokollPDF

19 oktober

ProtokollPDF

14 december

ProtokollPDF

14 december direktjusterat

ProtokollPDF

Ledamöter

Ledamöter

Samhällsbyggnadsnämndens har 9 ledamöter och 9 ersättare som väljs genom allmänna val vart fjärde år.

I vårt förtroendemannaregister hittar du samtliga ledamöterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bild på leende kvinna i byggkläder med en grävmaskin i bakgrunden
Hjälpte informationen på sidan dig?