Politik och beslut

Det är politikerna i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder som är ansvariga för den kommunala servicen. De är uppdragsgivare och anger inriktningen för kommunens verksamheter.

Politikerna bestämmer i frågor om ekonomi och kvalitet och de beslutar om reglementen, förordningar och policyer. De styr kommunen genom att ge uppdrag, sätta upp mål och ge resurser till de olika verksamheterna ur kommunens totala budget.

sammanträdeskalender 2022 Pdf, 43.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Sammanträdes­kalender

 • 26 sep

  Socialnämnden

  Kommunhuset i Krokom
 • 28 sep

  Samhälls­byggnads­nämnden

  Kommunhuset i Krokom
 • 4 okt

  Barn- och utbildnings­nämnden

  Kommunhuset i Krokom
 • 5 okt

  Bygg- och miljönämnd

  Kommunhuset, Krokom
 • 6 okt

  Kommunfullmäktige

  Trångsviken

Organisation

Organisationsskiss Krokoms kommun Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Kommunledningsförvaltning Barn- och utbildningsförvaltning Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Socialförvaltning Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Bygg- och miljönämnd Bygg- och miljöavdelning Överförmyndarnämnd Valnämnd Revision Kommunala bolag Kommunförbund och samverkansnämnd
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny