Personligt ombud

Skaka hand

Personligt ombud är ett frivilligt stöd som vänder sig till dig med långvarig psykisk ohälsa och som är 18 år eller äldre. Ett personligt ombud kan bland annat fungera som lots mellan dig och myndigheter när du inte vet vart du ska vända dig.

Vad är ett personligt ombud?

Ett personligt ombud kommer in i bilden när du med psykisk ohälsa vill ha hjälp att på något sätt förändra ditt liv, men inte riktigt vet hur du ska gå till väga. Hjälpen kan till exempel handla om att:

  • ge råd om vart du kan vända dig för att få hjälp
  • ge stöd när du söker olika typer av insatser
  • stötta dig att ta tag i din ekonomi
  • följa med dig till möten med myndigheter, och hjälpa dig och myndigheten att förstå varandra
  • hjälpa dig att förstå lagar och beslut.


En viktig del i hjälpen som ett personligt ombud kan ge, handlar om att ni tillsammans bygger en trygg och tillitsfull relation där du får stöd att utvecklas, våga, orka och klara mer än tidigare. Det personliga ombudet kommer inte att göra saker åt dig utan stötta dig i att själv ta tag i saker. På så sätt kommer du kunna ta mer kontroll över ditt liv.

Ett personligt ombud är en hjälp du får under begränsad tid och målet är att du ska få en bra livssituation och styra ditt eget liv så mycket som möjligt. Ofta innebär det att du får kontakt med rätt instanser som kan hjälpa dig vidare, till exempel psykiatrin, Försäkringskassan eller en god man. I genomsnitt har man kontakt med ett personligt ombud i ett år, men kontaktens längd varierar så klart beroende på vilken situation man är i. Det varierar också hur ofta man träffar sitt personliga ombud, och på vilket sätt man träffas.

Bra att veta om personligt ombud

  • Det är kostnadsfritt att ha ett personligt ombud.
  • Ett personligt ombud har tystnadsplikt och för ingen journal.
  • Det är ingen rättighet att ha ett personligt ombud, men det är en bra möjlighet för dig som vill förändra din situation.

Vem kan få personligt ombud?

Du kan få personligt ombud om du är över 18 år, har en psykisk ohälsa som kraftigt begränsar din vardag, och på något sätt vill ha hjälp att ta itu med ditt liv. Du behöver inte ha fått en diagnos av vården för att få ett personligt ombud. Det absolut viktigaste är att du själv vill göra en förändring och är beredd att ta ansvar för den.

Ett personligt ombud arbetar inte med personer som är aktiva i missbruk.

Hur ansöker jag om ett personligt ombud?

Krokoms kommun delar personligt ombud med Östersunds kommun, så du ansöker via dem. Du kan ansöka genom att ladda hem en blankett som du sedan skriver ut, fyller i och skickar in. Du kan också använda en e-tjänst.

Om du vill får du ta hjälp av någon du känner att fylla i din ansökan. Huvudsaken är att det är du själv som vill ha ett personligt ombud och att du kan uttrycka din önskan. Det är också viktigt att du så utförligt som möjligt beskriver din situation och vad du behöver hjälp med.

Länk till e-tjänsten för ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer efter att jag har ansökt?

Du kommer att få en skriftlig bekräftelse på att din ansökan har kommit in. Därefter bedömer vi om ett personligt ombud är rätt insats utifrån din situation. Tillsammans kartlägger vi dina behov, rättigheter och skyldigheter.

När du har fått ett personligt ombud tar han eller hon kontakt med dig. Ni träffas på en plats som du bestämmer så att ni får lära känna varandra. Efter det gör ni en planering tillsammans, efter dina önskemål och ditt behov av stöd. Ni arbetar sedan tillsammans utifrån planeringen så att du ska få bästa tänkbara livssituation.

Att ha ett personligt ombud är ett tidsbegränsat stöd och till slut kommer du att gå vidare, antingen på egen hand eller med annat stöd.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny