Idrott och motion

Mor och dotter tränar på idrotssplan

Möjligheterna till idrott och motion i Krokoms kommun är stora och varierade. Här finns många aktiva idrottsföreningar och klubbar där du kan utöva din favoritsport.

Idrottsalliansen

Idrottsalliansen

Idrottsalliansen är en sammanslutning av idrottsföreningar i Krokoms kommun som sedan år 2001 fungerar som idrottens språkrör och bollplank för kommunen.

Idrottsalliansen ska:

  • Främja och påverka angelägenheter av gemensamt intresse för idrottsrörelsen
  • Med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller idrottsverksamhet i kommunen, samt kunna ta initiativ och lägga fram förslag som alliansen finner påkallade
  • Verka för både bredd och elit
  • Genom ett nära samarbete stimulera idrottens arbete, vara idrottens språkrör och kontaktorgan gentemot politiker och tjänstemän i kommunen
  • Vara rådgivande i frågor som berör idrottsrörelsen
  • Representera idrottsrörelsen i kommunens stipendiekommittéer, i ärenden som avser idrotten
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny