Stöd och bidrag

Ideella föreningar kan söka stimulansbidrag för att täcka en del av kostnaderna för sin verksamhet.

Varje år fördelar kommunfullmäktige medel i form av bidrag till ideella organisationer enligt fastställda normer.

Ansökningsperioder för bidrag

Aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidrag

 • För perioden 1januari-30 juni, inlämnas senast den 25 augusti
 • För perioden 1 juli-31 december, inlämnas senast den 25 februari

Ordförande, revisor eller kassör bestyrker att uppgifterna på ansökningen är riktiga.

Blanketter för ansökan om kommunalt LOK-stöd, ansökan om statligt LOK-stöd för RF-idrotter och närvarokort hittar du i våra e-tjänster.

Anläggningsbidrag

Anläggningsbidrag

 • Vinteranläggningsbidrag inlämnas senast den 1 december, utbetalas mars-april. Till ansökan bifogas: Verksamhets och ekonomisk berättelse och verifikat på betalda räkningar.
 • Sommaranläggningsbidrag inlämnas senast den 1 maj, utbetalas under augusti-september. Till ansökan bifogas: Verksamhets och ekonomisk berättelse och verifikat på betalda räkningar.

Lokalbidrag

Lokalbidrag

Föreningsägda lokaler:

 • Ska inlämnas senast den 1 april. Betalas ut under maj/juni. Bidraget söks i efterskott för föregående kalenderår (1/1-31/12). Till ansökan bifogas: Verksamhets och ekonomisk berättelse och verifikat på betalda räkningar

Lönebidrag till föreningar

Lönebidrag till föreningar

Krokoms kommun ska godkänna lönebidragsanställning innan bidrag kan utgå. Föreningar som avser att anställa lönebidragsanställd personal ska därför i förväg ta kontakt med kommunen. Bidraget ansöks och betalas ut kvartalsvis.

Bifogas: verifikat om föreningens lönekostnad.

Bidrag till Pensionärs- och handikappföreningar

Bidrag till Pensionärs- och handikappföreningar

Sista ansökningsdag den 1 april. Utbetalning senast 30 maj. Bidrag 40 kr/Medlem upp till 300 medlemmar/förening. Bidraget är grundat på antalet medlemmar den 31 december föregående år.

Bifoga med ansökan: föreningens revisor styrkt medlemsförteckning.

Lokalbidrag Föreningshyrda lokaler

Lokalbidrag Föreningshyrda lokaler

Föreningshyrda lokaler kan sökas när som helst under året. Bifoga alltid kopior på verksamhets- och ekonomisk berättelse och verifikat på betalda räkningar.

Ledarutbildningsbidrag

Ledarutbildningsbidrag

Ansökan om bidrag till Extern ledarutbildning (som anordnas av distriktsorganisation eller liknande) ska inlämnas senast tre månader efter avslutad kurs. Ansökan om bidrag till intern ledarutbildning i föreningens egen regi ska i förväg inlämnas till kommunen.

Ansök via e-tjänsterna och blanketterna på vår e-tjänsteplattform, https://etjanster.krokom.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd till lovaktiviteter för barn och unga

Stöd till lovaktiviteter för barn och unga

Under 2019 betalar socialstyrelsen ut pengar till landets kommuner att användas till gratis sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar i åldrarna 6 –15 år. Aktiviteterna kan vara inom idrott, kultur, friluftsliv eller liknande.

De föreningar och organisationer som är intresserade av att aktivera barn och unga under sommarlovet 2019 har möjlighet att ansöka om stöd för sina aktiviteter.

Aktiviteterna ska

 • Anordnas under sommarlovet
 • Vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6–15 år
 • Ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
 • Stimulera både flickors och pojkars deltagande
 • Främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrunder
 • Genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna
Hjälpte informationen på sidan dig?