Stöd och bidrag

Ideella föreningar kan söka stöd för att täcka en del av kostnaderna för sin verksamhet.

Det finns olika typer av stöd att söka, både för löpande verksamhet (såsom aktivitetsbidrag) samt för anläggning och drift (såsom lokalbidrag och anläggningsbidrag).

Här hittar du e-tjänster och blanketter för ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om stöd att söka

Aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidrag

  • Perioden 1 januari-30 juni ska lämnas in senast den 25 augusti
  • Perioden 1 juli-31 december ska lämnas in senast den 25 februari

Ordförande, revisor eller kassör bestyrker att uppgifterna på ansökningen är riktiga.

Blanketter för ansökan om kommunalt LOK-stöd, ansökan om statligt LOK-stöd för RF-idrotter och närvarokort hittar du i våra e-tjänster.

Anläggningsbidrag

Anläggningsbidrag

  • Vinteranläggningsbidrag lämnas in senast den 1 december och betalas ut mars-april. Till ansökan bifogas: Verksamhets och ekonomisk berättelse och verifikat på betalda räkningar.
  • Sommaranläggningsbidrag lämnas in senast den 1 maj och betalas ut under augusti-september. Till ansökan bifogas: Verksamhets och ekonomisk berättelse och verifikat på betalda räkningar.

Lokalbidrag

Lokalbidrag

Föreningsägda lokaler:

  • Ska lämnas in senast den 1 april. Betalas ut under maj/juni. Bidraget söks i efterskott för föregående kalenderår (1/1-31/12). Till ansökan bifogas: Verksamhets och ekonomisk berättelse och verifikat på betalda räkningar

Lönebidrag till föreningar

Lönebidrag till föreningar

Krokoms kommun ska godkänna löne­bidrags­anställning innan bidrag kan utgå. Föreningar som avser att anställa lönebidragsanställd personal ska därför i förväg ta kontakt med kommunen. Bidraget ansöks och betalas ut kvartalsvis.

Bifogas: verifikat om föreningens lönekostnad.

Bidrag till Pensionärs- och handikappföreningar

Bidrag till Pensionärs- och handikappföreningar

Sista ansökningsdag den 1 april. Utbetalning senast 30 maj. Bidrag 40 kr/Medlem upp till 300 medlemmar/förening. Bidraget är grundat på antalet medlemmar den 31 december föregående år.

Bifoga med ansökan: föreningens revisor styrkt medlemsförteckning.

Lokalbidrag Föreningshyrda lokaler

Lokalbidrag Föreningshyrda lokaler

Föreningshyrda lokaler kan sökas när som helst under året. Bifoga alltid kopior på verksamhets- och ekonomisk berättelse och verifikat på betalda räkningar.

Ledarutbildningsbidrag

Ledarutbildningsbidrag

Ansökan om bidrag till Extern ledarutbildning (som anordnas av distriktsorganisation eller liknande) ska lämnas in senast tre månader efter avslutad kurs. Ansökan om bidrag till intern ledarutbildning i föreningens egen regi ska i förväg lämnas till kommunen.

Ansök på vår e-tjänsteplattform Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny