Så fungerar kommunen

Kommunen har ansvar för viktiga samhällsfunktioner. Vissa verksamheter är kommunen skyldiga att ha enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker.

Kommunen är exempelvis skyldig att erbjuda barnomsorg, skola, socialtjänst och renhållning/avfallshantering. Öppen förskola, fritidsverksamhet, näringslivsutveckling och kultur är exempel på verksamheter som är frivilliga för kommunen att erbjuda.

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Verksamheten bedrivs i olika förvaltningar av anställda tjänstemän som utför det arbete som de förtroendevalda har fattat beslut om.

Lagar som styr kommunens verksamhet

Kommunallagen är den lag som mest styr kommunernas verksamhet. Kommunerna styrs också av andra lagar som exempelvis socialtjänstlagen, skollagen, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen, med flera.

På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om kommunallagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?