Kultur och fritid

Vi erbjuder ett brett kulturutbud för både barn och vuxna med förankring i
det lokala föreningslivet, bygdens traditioner och historia.

Nyheter

  1. Naturvistelse för hälsan

    Sedan drygt ett år har ett utvecklingsarbete pågått mellan Krokoms kommun, Folkhälsoenheten Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrel­sen i Jämtlands

  2. Ansök om att ordna gratis lovaktiviteter

    Nu kan ni som förening/organisation söka pengar för att genomföra avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga i Krokoms kommun. Genom kommunens

Meny