Gör en insats

Två flickor som går på en liten stig.

En för dig helt vanlig dag, kan vara det bästa som finns för en person som behöver lite extra stöd, bryta sin isolering eller vidga sitt sociala nätverk. Kan du lägga några timmar i veckan som till exempel kontaktperson – så kan det få livslånga effekter för personen.

Du gör en viktig insats och du får också möjlighet att skapa en relation med någon som kan bli både långvarig och givande.

Aktuella uppdrag

Här kan du läsa mer om de olika uppdragen

En kontaktperson är någon som umgås och hittar på aktiviteter tillsammans med ett barn, tonåring eller en vuxen. Behovet kan se mycket olika ut, men gemensamt är behovet av en trygg vuxen som stöd och komplement till de övriga vuxna som finns runt omkring.

Du kan välja mellan att vara kontaktperson till:

  • ett barn, en tonåring eller en vuxen med någon form av fysisk, intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning
  • ett barn, en tonåring eller vuxen som har någon form av sociala problem

En kontaktfamilj är en resurs för en familj som av olika skäl behöver stöd. Kontaktfamiljen ska fungera som ett kompletterande stöd till barnet. Det finns olika skäl till att man beviljas kontaktfamilj. En socialsekreterare utreder och beslutar om familjen är berättigad till stödet.

Som stödfamilj får du och din familj chansen att lära känna ett barn med funktionsvariation, det innebär att barnet kan ha exempelvis Downs Syndrom, ADHD eller autism.

Att vara ledsagare innebär att du hjälper en person som har en funktionsnedsättning att komma ut på aktiviteter utanför hemmet. Ledsagarservice kan t ex innebära att få hjälp att ta sig till och från olika platser, delta i olika aktiviteter eller ta en promenad. Insatsen anpassas efter personens behov och önskemål.

Att vara avlösare innebär att du kommer hem och tillfälligt tar hand om omvårdnaden av ett barn eller en hemmavarande vuxen med funktions­nedsättning. Som avlösare tar man hand om barnet så att familjen kan ägna sig åt syskon, lämna hemmet för att koppla av eller göra någon egen aktivitet. Det kan också vara en vuxen där anhöriga behöver avlösning.

I vår FAQ hittar du svaren på vanliga frågor. Läs mer om de olika uppdragen och vad de innebär eller gör en intressanmälan så hör vi av oss och berättar mer.

Gör en intresseanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Malin och Roger berättar

I videon berättar Malin och Roger hur det är att engagera sig i andras barn och familjer.

Vanliga frågor om att göra en insats

 

Vad innebär avlösarservice i hemmet?

Familjer som har barn och ungdomar med funktionsvariation kan få avlösning i hemmet. Som avlösare tar man hand om barnet så att familjen kan ägna sig åt syskon, lämna hemmet för att koppla av eller göra någon egen aktivitet. Det kan också vara en vuxen där anhöriga behöver avlösning.

Vad innebär ledsagarservice?

Målet med ledsagarservice är att bryta isoleringen för en person med funktions­variation. Ledsagarservice kan t ex innebära att få hjälp att ta sig till och från olika platser, delta i olika aktiviteter eller ta en promenad. Insatsen anpassas efter personens behov och önskemål.

Vad gör en kontaktperson?

Som kontaktperson ger du socialt stöd och bidrar till en meningsfull fritid, till personer i alla åldrar med olika behov.

Vad innebär det att vara stödfamilj?

För att underlätta för familjer med funktionsvarierade barn finns möjlighet att få avlastning i form av en stödfamilj. Du/ni tar då emot barnet i ditt/ert eget hem.

Vad innebär det att vara kontaktfamilj?

En kontaktfamilj är en resurs för en familj som av olika skäl behöver stöd. Kontaktfamiljen ska fungera som ett kompletterande stöd till barnet. Det finns olika skäl till att man beviljas kontaktfamilj. En socialsekreterare utreder och beslutar om familjen är berättigad till stödet.

Vilka är kraven för att bli avlösare, ledsagare, kontaktperson eller kontakt- eller stödfamilj?

För att utföra ett sådant uppdrag behövs inga speciella kunskaper eller utbildningar. Du bör vara intresserad av andra människors situation, ha tid över, tålamod, engagemang och ha en stabil och trygg livssituation. Du ska vara minst 18 år.

Varför ska jag bli avlösare, ledsagare, kontaktperson eller kontakt- eller stödfamilj?

För att insatsen är viktig. Det kan handla om att bryta någons sociala isolering, motivera någon till att återuppta skolgången, stärka någons självkänsla och/eller vara någons stöd i livet. Du får också möjlighet att skapa en relation med någon som kan bli både långvarig och givande.

Hur ofta träffar jag den som jag är avlösare, ledsagare, kontaktperson eller kontakt- eller stödfamilj?

Uppdragen varierar i omfattning och det är biståndsenheten som bedömer omfattningen. Som kontaktperson och kontakt-, stödfamilj handlar det om antal tillfällen per månad. Som avlösare eller ledsagare handlar det om antal timmar/månad.

Vem kan bli avlösare, ledsagare, kontaktperson eller kontakt- eller stödfamilj?

Alla som är över 18 år och bedöms lämpliga efter en utredning.

Hur går utredningen till som avgör om jag är lämplig som avlösare, ledsagare, kontaktperson eller kontakt- eller stödfamilj?

Första steget är att ett registerutdrag görs. Detta utdrag omfattar polisens brotts samt misstankeregister, men även socialregistret. Detta sker endast efter att du lämnat samtycke till det. Därefter träffar du/ni ansvarig på kommunen och svarar på frågor kring din/er livssituation.

Behöver man vara en familj för att kunna bli stödfamilj?

Nej, det finns inga krav på att man ska vara visst många i hushållet eller krav på en viss typ av familjesammansättning. Det går lika bra att vara stödfamilj som ensamstående, som om man har partner och barn hemma, så länge som man efter utredningen anses vara lämplig för ett sådant uppdrag.

Behöver jag ha någon utbildning eller förkunskaper för att bli avlösare, ledsagare, kontaktperson och kontakt- eller stödfamilj?

Nej, ingen särskild utbildning behövs. Det är fördelaktigt om du har ett engagemang och intresse för andra människor, men framförallt att du har tid att avsätta.

Om man finns i polisens eller socialtjänstens register, är man då olämplig som avlösare, ledsagare, kontaktperson och kontakt- eller stödfamilj?

Det beror helt på varför man förekommer i registren. Handlar det exempelvis om fastställande av faderskap på socialtjänsten utgör detta inget hinder. Förekommer man i polisens register görs en individuell bedömning utifrån brottet och hur lång tid som passerat sedan gärningen begicks.

Vilka aktiviteter är det tänkt att man ska göra när man är avlösare, ledsagare, kontaktperson och kontakt- eller stödfamilj?

Det finns inga bestämda krav på aktiviteter. Det som styr är personens behov och intresse samt din egna möjlighet/förmåga till just den aktiviteten. Vad gäller ledsagare och kontaktperson görs aktiviteterna utanför hemmet. Som avlösare sker det i individens egna hem. Som stödfamilj både i stödfamiljens hem och utanför det.

Vad tjänar en avlösare, ledsagare, kontaktperson och kontakt- eller stödfamilj?

Avlösare och ledsagare är timanställda i kommunen så de får en lön baserad på antal timmar man arbetat.

Kontaktperson och stödfamilj får ett arvode och en omkostnadsersättning. Ersättningen för ett uppdrag varierar beroende på hur omfattande uppdraget är samt vilka omkostnader man har i samband med uppdraget. Det går därför inte att på förhand säga hur stor ersättningen blir för varje enskilt uppdrag. På SKRs (Sveriges kommuner och regioner) hemsida finns ett cirkulär som ger en fingervisning av hur ersättningen ser ut.

Behöver individen vara hemma hos mig?

Som avlösare i hemmet är du i individens hem. Som ledsagare och kontaktperson fokuserar du oftast på olika aktiviteter som sker utanför hemmet, både ditt egna och den du är ledsagare eller kontaktperson till. Exempelvis att vistas i nya sociala sammanhang, åka skidor, fika, promenera etc. Som stödfamilj-, kontaktfamilj är tanken att barnet du är stödfamilj till bor hos dig/er under de överenskomna tiderna.

Hur lång bör en träff/ett tillfälle vara?

Det är viss flexibilitet i hur långa träffarna är. Det är beslutet och individens behov som styr. Tillsammans får ni disponera er tid hur ni vill så länge målen med insatsen uppfylls. Om beslutet säger 4 timmar/månad så kan de fördelas på lite olika sätt utifrån behov och det kan innebära vardag eller helgdag.

Okej, jag är intresserad, hur gör jag?

Börja med att fylla i den digitala intresseanmälan När detta är gjort kommer ansvarig att ringa upp dig (oftast inom två veckor) för att berätta mer om vad uppdragen/uppdraget samt svara på dina eventuella frågor. Är du efter samtalet fortsatt intresserad går vi vidare med registerutdrag och utredning. I förväg kan du också ta en titt på om det finns några uppdrag som låter extra intressanta för dig alt göra din intresseanmälan på ett specifikt uppdrag.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny