Dialogen

Engagemanget är nyckeln till den utmaning som Krokoms kommun står inför. Vi behöver tänka tillsammans om vi ska kunna utveckla vår kommun.

Du kan bidra!

Nu lyfter vi - häng med!

Vi vet att det finns en stark växtkraft på landsbygden och den vill vi ta vara på. Nu ger vi oss ut i kommunen och vi vill träffa så många som möjligt. Vi vill få en djupare kunskap om olika kommundelar och om hur kommunen och civil­sam­hället kan samverka.

Målsättning

Mål – 2035 ska vi vara minst 16 000 invånare i Krokoms kommun.

Om det blir fler som bor här ökar också intäkterna, för varje ny med­borgare får kommu­nen 67 200 kronor. Ytterligare hundra nya med­borgare ger alltså nästan 7 miljoner extra till kommun­kassan, pengar som verkligen behövs mot bakgrund av den utmaning vi står inför. Engage­manget är nyckeln. Vi behöver tänka tillsammans om vi ska kunna ut­veckla vår kommun och här kan du bidra!

Vad är problemet?

Utmaningen är att tillsammans se till att vår kommun fortsätter att vara den livfulla och expansiva kommun vi vant oss vid och som med säkra steg taktar mot minst 16 000 in­vånare år 2035. Att hantera investeringar i skolor, äldreboende, fritids­an­läggningar, vatten- och avlopp med mera. Att få kvaliteten i våra tjänster vara precis så bra som vi vill och att hitta rätt kompetens.

Välj din kommundel

 • Offerdal-Rönnö­fors

  Mötet hålls på Kaxås bygdegård 22 oktober klockan 18.00-20.00. Vi bjuder på fika. Kan du inte delta på plats så har du möjlighet att lämna dina synpunkter digitalt här.

 • Alsen-Näskott

  Dialogmötet kommer att hållas i Näldens bygdegård 22 oktober klockan 18.00-20.00. Vi bjuder på fika. Kan du inte delta på plats så har du möjlighet att lämna dina synpunkter digitalt här.

 • Föllinge-Laxsjö

  Mötet äger rum på Aulan vid skolan i Föllinge 24 oktober klockan 18.00-20.00. Vi bjuder på fika. Kan du inte delta på plats så har du möjlighet att lämna dina synpunkter digitalt här.

 • Hotagen

  Mötet äger rum på Rötvikens bygdegård 24 oktober klockan 19.00-21.00. Vi bjuder på fika. Kan du inte delta på plats så har du möjlighet att lämna dina synpunkter digitalt här.

 • Aspås-Krokom

  Mötet äger rum på Aspåsgården 6 november klockan 18.00-20.00. Vi bjuder på fika. Kan du inte delta på plats så har du möjlighet att lämna dina synpunkter digitalt här.

 • Ås-Dvärsätt-Rödön

  Vi träffas på Ås skola 6 november klockan 18.00-20.00. Kan du inte delta på plats så har du möjlig­het att lämna dina syn­punkter digitalt här. Vi bjuder på fika!