Dialogen

Engagemanget är nyckeln till den utmaning som Krokoms kommun står inför. Vi behöver tänka tillsammans om vi ska kunna utveckla vår kommun.

Du kan bidra!

Nu lyfter vi - häng med!

Vi vet att det finns en stark växtkraft på landsbygden och den vill vi ta vara på. Hösten 2019 gav vi oss ut i kommunen för att träffa så många som möjligt. Vi ville få en djupare kunskap om olika kommundelar och om hur kommunen och civil­sam­hället kan samverka.

Under hösten 2019 inledde Krokoms kommun en serie medborgardialoger i syfte att bättre få en uppfattning om vilka delar av kommunens tjänster människor i kommunen värdesätter främst och som därmed också är en del av förutsättningarna för tillväxt. Utgångspunkten var den tillväxtstrategi som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2019 där kommunen slog fast att antalet invånare ska vara minst 16 000 år 2030.

Vi ville också få fram nya idéer på hur kommunen och civilsamhället tillsammans kan klara av framtida utmaningar avseende utbud, ekonomi och kompetensförsörjning för skola, vård, omsorg mm.

Dialogerna ska fortsätta och fördjupas under 2020. Väl mött framöver. Tillsammans skapar vi växtkraft.

Här hittar du sammanställningen från höstens dialogmötenPDF

Tyck till och förbättra dialogmötena

Tyck till och förbättra dialogmötena

Större lokaler, fler möten, färre möten eller godare fika? Ordet är fritt, tyck till så att vårens dialogmöten blir ännu bättre. Formuläret skickas till kommunikation@krokom.se


Spamfilter * (obligatorisk)