Dialogen

Engagemanget är nyckeln till den utmaning som Krokoms kommun står inför. Vi behöver tänka tillsammans om vi ska kunna utveckla vår kommun.

Du kan bidra!

Två personer ute i en park

Hjälp oss sätta din plats på kartan!

Varför bor du där du bor? Vad är unikt med just din plats? Det vill Krokoms kommun veta för att kunna locka fler människor att bosätta sig här.

I höstas bjöd vi in till medborgardialoger på olika platser i Krokoms kommun. Engagemanget var stort och det var många som deltog på mötena. Vi fick en hel del information som vi ska arbeta vidare med. Att marknadsföra kommunen i större utsträckning än vad vi har gjort hittills var något som lyftes på flera av mötena. Att hela kommunen ska leva och inte bara de södra delarna var en annan vanlig synpunkt som fördes fram.

Nu inleder vi arbetet med att hitta guldkornen
i kommunens olika delar

En av nycklarna till att skapa goda förutsättningar för att bo och leva i hela kommunen är att det blir fler som bor här. Vi tror att det är just olikheterna i vår kommun som gör att vi sticker ut och verkligen blir en plats på kartan som folk är nyfikna på och vill flytta till. Nu inleder vi arbetet med att hitta guldkornen i kommunens olika delar med målet att bygga en tydlig och enhetlig bild av Krokoms kommun.

– Det här arbetet kan vi inte göra själva. Vi hoppas att så många som möjligt är med och bidrar till det som sedan kommer att ligga till grund för hur vi marknadsför vår kommun. Vi vill ju att ännu fler ska välja att flytta hit, säger Karin Jonsson, C, kommunstyrelsens ordförande.

Arbetet kommer att bygga på möten med medborgarna, i både fysisk och digital form. Det kommer att finnas ett antal olika fokusgrupper och under hösten kommer det vara två öppna möten där alla som vill kan delta. Naturligtvis kommer det även att finnas möjlighet att bidra med idéer via hemsidan.

– Jag hoppas att många tar chansen att delta. Genom fokusgrupperna kommer vi att kunna gå på djupet och om många bidrar med synpunkter, tankar och idéer via övriga forum får vi ett bra underlag att bygga vidare på, säger Jonas Törngren, kommundirektör.

Här hittar du datum och tider för höstens dialogmöten

Fokusgrupper

Fokusgrupper

För att kunna borra lite djupare och för att nå fler målgrupper har vi identifierat ett antal olika fokusgrupper. Dessa är:

  • Inflyttare
  • Unga (14-25 år)
  • Företagare
  • Integration

Utöver dessa grupper kommer vi även att ha en fokusgrupp per bygd, dessa är:

  • Alsen-Näskott (Kluk, Trångsviken, Ytterån, Vaplan, Nälden)
  • Aspås-Rödön-Ås (Krokom, Rödön, Dvärsätt)
  • Föllinge-Laxsjö (Åkersjön, Lillholmsjö, Skärvången, Storåbränna)
  • Hotagen (Bakvattnet, Häggsjövik, Rörvattnet, Rötviken, Valsjöbyn)
  • Offerdal (Jänsmässholmen, Olden, Rönnöfors, Kaxås, Almåsa, Änge, Tulleråsen, Landön)

Varje fokusgrupp kommer att bestå av åtta till tolv personer. Fokusgruppernas möten kommer att vara under perioden vecka 35-39. Det kommer att vara antingen fysiska eller digitala möten enligt följande:

Fysiska möten

Samtliga bygdegrupper (fem stycken) samt ungdomsgruppen.

Digitala möten

Utlandsfödda, företagare och inflyttare. För dig som behöver tekniskt stöd finns det viktig information under rubriken Stöd inför digital dialog.

Öppna möten

Öppna möten

Utöver fokusgrupperna kommer vi även att arrangera öppna möten där alla kan delta. Dessa möten kommer att ske digitalt via Zoom och här kommer det att vara möjligt att dela med sig av synpunkter och tankar. Mötena sker den 8 oktober klockan 18:30 och 9 oktober klockan 08:30.

Stöd inför digital dialog

Stöd inför digital dia­log

Krokoms kommun kommer att använda programmet Zoom för du ska kunna delta i dialogmöten utan att behöva åka så långt eller utsätta dig för smittrisk. Om du behöver stöd för att komma igång kan du få hjälp av vår IT-pedagog Monica Andersson. Det går att få hjälp digitalt eller på plats i något av kommunens bibliotek. Boka in tid genom att maila eller ringa henne.

Självklart går det bra att passa på att be henne om hjälp kopplat till andra IT-frågor också.

Kontaktuppgifter
Telefon: 0640 161 00
E-post: Monica Andersson