Förslag till ny skolstruktur i södra delarna av kommunen

I slutet av april 2019 fick kommundirektören i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda och föreslå en struktur för skolbyggnaderna i de södra delarna av Krokoms kommun. Fyra alternativ har tagits fram, beslut fattas av kommunfullmäktige i februari 2020.

Det finns ett flertal anledningar till varför kommunen behöver förändra skolstrukturen i kommunens södra delar. Här listar vi några av dem:

 • Satsningar på skolan signalerar att Krokoms kommun vill vara en kommun där vi tar barnens framtid på allvar.
 • Elevens och lärarens arbetsmiljö är viktig varför det är viktigt att satsa på nya, moderna lokaler i god tid.
 • Resor till och från specialsalar bör minimeras så att raster kan användas till raster.
 • Vi har inte råd att fortsätta som idag. Risk för skattehöjning med många skolfastigheter som har stora underhålls- drift- och evakueringskostnader

Kostnaden för att fortsätta som idag inklusive elevökningar beräknas till 43,5 miljoner kronor för fastighet, kost och städ. Eventuella specialsalar, evakueringskostnader och moduler tillkommer. Idag ligger kostnaden på ungefär 38 miljoner kronor per år.

Tidplan för beslut

Den 19 september informerades allmänheten om tjänstemannaförslaget vid ett möte på Hägragården med möjlighet att lämna synpunkter. Möjlighet finns även att skicka in synpunkter här på hemsidan via den öppna kommentarsfunktionen alternativt via ett e-postformulär.

Under perioden september 2019 till februari 2020 kommer det att vara en politisk diskussion om förslaget. Den 6 november är det ett dialogmöte i Ås inom ramen för höstens turné. Den 3 december fattas beslut i barn- och utbildningsnämnden och den 11 december i kommunstyrelsen. I februari 2020 fattar kommunfullmäktige beslut i ärendet.

Olika scenarier

Ta del av de olika förslagen; scenario 1a, 2a, Ab och 2b. Du kan lämna synpunkter antingen via den öppna kommentarsfunktionen eller via ett e-postformulär.

Scenario 1A

Scenario 1A

Nälden: ny skola F-6 (300 elever)

Krokom: ny skola F-9 (600-750 elever, placering?)

Ås: delvis ny skola F-9 (500 elever)

Sånghusvallen: befintlig F-6 (250 elever)

Dvärsätt/Ås: ny skola F-6 (250 elever, placering mellan Dvärsätt och Ås)

Ersättningslokaler

Trångsviken, Hov, Västbygden, befintliga moduler

Sammanslagning

Kvarnback, Hissmo, Nyheden och Aspås samt Dvärsätt och Rödön

Kostnad

Den årliga kostnaden för fastighet, kost och städ blir cirka 33,3 miljoner kronor. I den kostnaden ingår ytor för elevökningar.

Scenario 2A

Scenario 2A

Nälden: ny skola F-6 (300 elever)

Krokom: ny skola F-6 (350 elever, placering?), bygga om/nytt på Nyheden 7-9 (300-400 elever)

Ås: delvis ny skola F-9 (500 elever)

Sånghusvallen: befintlig F-6 (250 elever)

Dvärsätt/Ås: ny skola F-6 (250 elever, placering mellan Dvärsätt och Ås)

Ersättningslokaler

Trångsviken, Hov, Västbygden, befintliga moduler

Sammanslagning

Kvarnback, Hissmo och Aspås samt Dvärsätt och Rödön

Kostnad

Den årliga kostnaden för fastighet, kost och städ blir cirka 34,0 miljoner kronor. I den kostnaden ingår ytor för elevökningar.

Scenario 1B

Scenario 1B

I stort sett behålla nuvarande struktur, delvis nybygge och delvis renovering.

Kostnad

Den årliga kostnaden inklusive elevökningar blir cirka 39,3 miljoner kronor för fastighet, kost och städ (33,3 mnkr).

Scenario 2B

Scenario 2B

I stort sett behålla nuvarande struktur, delvis nybygge och delvis renovering.

Kostnad

Den årliga kostnaden inklusive elevökningar blir cirka 40,0 miljoner kronor för fastighet, kost och städ (34 mnkr).

Lämna synpunkter genom att fylla i e-postformulär

Lämna synpunkter genom att fylla i e-postformulär

Om du inte vill delta i den öppna diskussionen på sidan så kan du skicka ett formulär med dina synpunkter. Det är viktigt att du fyller i dina kontaktuppgifter om du vill att vi återkopplar till dig.

Kommentera direkt här på sidan

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1200
  Skolflicka jobbar med en uppgift
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Meny