Bygg hos oss

Krokom är en framåtblickande kommun där både kommunen och näringslivet tar initiativ till att bereda byggbar mark för bostäder, handel och industri.

Projekt

Planprojekt inom kommunen

Vi har mer byggbar mark tillgänglig eller på gång. Här kan du läsa om några av de projekt som pågår just nu.

Krokoms centrum 2035

Krokom växer och idag är det bostadsbrist i både kommunen som helhet och i tätorten specifikt. I kommunens bostads­försörjnings­program finns mål att Krokom ska växa och vi behöver bygga cirka 500 bostäder fram till år 2030.

Planprogrammet föreslår ytor för nya bostäder för att uppfylla detta mål och mycket mer. Sammantaget kan 300-400 nya bostäder skapas inom området.

Se hela planprogrammet här

Anmäl intresse för fortsatt information här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VA-utbyggnad mellan Ås och Dvärsätt

Under en tioårsperiod investerar Krokoms kommun drygt 310 miljoner kronor i infra­struk­turen för vatten och avlopp i de södra delarna av kommunen. Investeringen är nödvändig för att nya bostadsområden ska kunna byggas.

Området som projekteras är en sträckning mellan södra Ås och Dvärsätt, en del av det så kallade Stråket-området. Nya huvudledningar för både vatten och avlopp ska byggas eftersom de befintliga inte har kapacitet för fler anslutningar. Ledningsnät ska läggas både på sjöbotten och under jord.

Läs mer om projektet

Anmäl intresse för fortsatt information här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hanaberget i Krokom

Ovanför Hanabergets industriområde i Krokomsporten planeras ytterligare tomter för handel och industri.

Läs mer om detaljplanen

Anmäl intresse för fortsatt information här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blomsterhagen i Ås

I området Blomsterhagen i Ås har vi planerat mark för flerbostadshus upp till tre våningar.

Läs mer om Blomsterhagen

Anmäl intresse för fortsatt information här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fannbyn 1:46 (Golfbanan) i Dvärsätt

Inom området finns möjlighet att tillskapa utrymme för cirka 100 nya byggnadskroppar som inrymmer cirka 700 bostäder fördelat inom olika byggnadstyper. Förutom bostäder planeras för lokaler för småföretagare, till exempel inom handel, industri och hantverk.

Läs mer om planprogrammet

Anmäl intresse för fortsatt information här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hissmon 1:47 i Krokom

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet att skapa flerbostadshus upp till 6 våningar samt möjliggöra ett strandnära parkområde.

Läs mer om detaljplanen

Anmäl intresse för fortsatt information här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hissmoböle 2:84 m. fl. (Forsbergs) i Krokom

Detaljplanen gäller ett område i centrala Krokom och är antagen. Här möjliggör vi bostäder och bebyggelse i form av centrumfunktioner. Vi tänker även skapa ett parkområde.

Läs mer om Forsbergs

Anmäl intresse för fortsatt information här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hissmon 1:115 (Älvgläntan) i Krokom

Detaljplanen gäller centrala Krokom och är antagen. Här finns möjlighet att bygga parhus och radhus.

Läs mer om Älvgläntan

Anmäl intresse för fortsatt information här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våra pågående byggprojekt

Kommunens mark för handel och industri

 • Föllinge industri

  I Jämtlands nordöstra hörn, 65 kilometer från Östersund och 45 kilometer från Krokom ligger Föllinge. Orten har en viktig funktion som service- och arbetscentrum i den norra delen av Krokoms kommun.

 • Hissmofors industri

  Alla kommunikationsleder från kommunens ytterområden passerar Krokom och Hissmofors. Här finns en väl utbyggd infrastruktur med buss- och tågförbindelser och inom bekvämt pendlingsavstånd finns Åre/Östersund flygplats.

 • Kontorsplatser på Grönt Center

  På Grönt Center Workplace i Ås finns lediga kontorsplatser att hyra.

 • Krokom industri och handel

  Ur kommunikationssynpunkt ligger Krokom strategiskt placerat i kommunen. Alla kommunikationsleder från kommunens ytterområden passerar Krokom. E14 ligger lättillgängligt med Östersund i öster samt Åre och vidare mot Norge västerut.

 • Trångsvikens industri

  Trångsviken ligger inne i en nordvästlig vik av Storsjön invid E14 i närheten av Åre kommun. Samhället ligger i sydsluttning utmed Storsjöns strand. Orten är en knytpunkt vid E14 på bekvämt pendlingsavstånd både till Jämtlands större centralorter, samt till Åre/Östersunds flygplats med flygförbindelser över hela Sverige.

 • Vaplan industri

  Med enbart 2 km till E14 och på bekvämt pend­lingsavstånd till Åre/Östersund flygplats med flygförbindelser till hela Sverige har orten ett strategiskt läge för företagsverksamhet.

 • Ytterån industri och handel

  Ytterån med sina natursköna omgivningar och närhet till Storsjön är en attraktiv boendeplats i kommunen. Ytterån är en serviceort som ligger i en knytpunkt vid E14 på bekvämt pendlingsavstånd både till Jämtlands större centralorter samt till Åre/Östersunds flygplats med flygförbindelser över hela Sverige.

Om du vill planera själv

Vi ser positivt på exploatörer som själva tar initiativ till att planera mark för att bygga på. Om detta är du, hör av dig till oss så kan vi boka in ett möte med dig där vi tittar på dina planer.

En man framför ett litet bygge
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny