Ny skola i Nälden

Illustration entré Näldens nya skola

En ny större skola ska byggas i Nälden. Skolan kommer att ersätta nuvarande skola och rymma elever från förskoleklass till årskurs 6.

Den nuvarande skolan i Nälden har blivit för trång. Under de senaste tio åren har antalet barn ökat från 85 till ungefär 185 och prognosen pekar mot ännu fler barn i området. Den 9 juni 2021 fattade kommun­styrelsen beslut om att ge klartecken till att inleda förbere­delserna för en ny större skola i Nälden. Planen är att den nya skolbyggnaden ska tas i bruk till höstterminen 2025.Vid årsskiftet 2023/2024 planeras markarbeten att dra igång.

För Jannike Hillding, M, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, är beslutet om den nya skolan efterlängtat. En viktig del i förberedelsearbetet är att planera för hur verksamheten ska kunna bedrivas på ett bra sätt under byggtiden.

- Under tiden den nya skolan byggs ska vi se till att det fungerar bra för våra elever och lärare i provisoriska lokaler. Jag ser fram emot att bygget av den nya skolan kommer igång, det är ju först då det börjar kännas verkligt, avslutar Jannike Hillding.

Preliminär översiktsplan. Här kan du ladda ner översiktisplanen som PDF. Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Områdesskiss Näldens nya skola. Här kan du ladda ner områdesskissen som PDF. Pdf, 206 kB, öppnas i nytt fönster.

Byggprocessen

Hösten 2023 lades projektet ut för upphandling. Projektet tilldelades Trångsvikens Bygg AB som var den generalentreprenör som uppfyllde anbudskraven till lägst pris.

Tillfälliga lokaler är på plats ovan multiarenan sedan terminsstart hösten 2023.

Årsskiftet 2023/2024 planeras markarbeten att påbörjas.

Bygghandling fasad ny skola Nälden Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Bygghandling tillbyggnad sporthall Pdf, 495.3 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Har du frågor eller synpunkter?

Har du frågor eller synpunkter?

Har du frågor eller synpunkter om den nya skolan i Nälden är du välkommen att ställa dem genom att fylla i formuläret.


Mina kontaktuppgifter
Mina kontaktuppgifter
Relaterade nyheter

Vanliga frågor

Hur lång tid kommer skolbygget att pågå?

Skolbyggnaden, etapp 1, är planerad att vara färdig till höstterminen 2025.
Etapp 2: rivning och ny skolgård ska vara färdigt sommaren 2026

Hur högt får man bygga?

Högst två våningar.

Riskerar skolorna i Trångsviken och Hov att läggas ned när Näldens nya skola är klar?

Det finns inget beslut eller aktivt förslag på att lägga ned skolorna i Trångsviken eller Hov. De politiska partierna tycker olika i frågan.

Kommer skolområdet att utökas jämfört med i dag?

Det finns inget beslut om att utöka skolgården. Om det skulle behövas är kan det möjligen vara aktuellt i delar av det område som idag är skidstadion, men inget sådant beslut finns. När man bygger nytt från grunden går det att använda ytan mer effektivt, vilket gör att fler barn kan rymmas på samma yta.

Blir det nya slöjdsalar? Matsal?

Ja det blir nya slöjdsalar och matsal. Det enda som behålls är dagens bollhall.

Kommer personal och föräldrar att få ta del av ritningar på skolan?

Skolans rektor kommer att se till så personal och föräldrar får ta del av ritningar så fort de finns på plats.

Kommer bollhallen att utökas?

Bollhallen kan komma att utökas men det är inte tydliggjort i dagsläget. Frågan ingår i projekteringsarbetet.

Hur blir det med parkeringar under byggtiden?

Parkering för personalen ska givetvis lösas men kan bli en bit bort. Exempelvis på andra sidan vägen. Viktigt också är att ta hänsyn till hämtning och lämning för vårdnadshavare under byggtiden.

Hur många barn kommer att gå på den nya skolan?

Den nya skolan byggs för 250 elever men förbereds för utbyggnad upp till 300 elever när behovet uppstår.

Vilka klasser kommer att gå på skolan?

Skolan byggs för elever från förskoleklass upp till och med årskurs 6.

Vilka politiker är ansvariga för skolbygget?

Ytterst ansvarig politiker är Kommunstyrelsens ordförande Maria Jacobsson. Den nämnd som beställer skolbygget är Barn- och utbildningsnämnden där Jannike Hilding är ordförande och den nämnd som ansvarar för upphandling och själva byggprocessen är Samhällsbyggnadsnämnden där Carl-Johan Winblad är ordförande. Ansvarig tjänsteman inom Fastighetsavdelningen är fastighetschef Tomas Nilsson.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny