Anpassad grundskola

Anpassade grundskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Till anpassade grundskolan räknas den obligatoriska anpassade grundskolan och anpassad gymnasieskola.

Ämnen och ämnesområden

Ämnen och ämnesområden

I anpassade grundskolan läser eleverna ämnen och ämnesområden. Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i anpassade grundskolans ämnen, kan eleven i stället läsa ämnesområden. Det är också möjligt att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden. Skolans rektor kan även bestämma att en elev ska läsa ett eller flera ämnen efter grundskolans kursplaner om lärarna bedömer att eleven skulle klara det.

Anpassad grundskola finns på Dvärsätts skola.

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola (tidigare Gymnasiesärskolan) är en del av Jämtlands Gymnasium och vi finns på Wargentin och Torsta. För oss är det viktigt att alla får en chans till utveckling. Anpassad gymnasie­skola har speciell pedagogik som gör det enklare för elever med särskilda behov att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Länk till Jämtlands gymnasium/ANPASSAD GYMNASIESKOLA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

tjejer som leker på en lekplats
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny