Omsorg och hjälp

Här hittar du information om äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning. Du kan läsa om vilken hjälp du kan få när det gäller ekonomi, familjerelationer, missbruk och våld.

Nyheter

 1. Individens behov i centrum

  Susanne Fastesson Carlsson är processledare för införandet av arbetssättet Ibic, individens behov i centrum. Nu är det dags att införa arbetssättet

 2. Var med och påverka!

  Nu har du chansen att föra fram frågor som är viktiga för dig eller för någon som står dig nära. Kanske kommer just dina önskemål med på agendan i

Pågående projekt

 1. Äldrebygget - nu förbättrar vi särskilt boende för äldre

  Krokoms kommun gör en stor satsning på att förbättra särskilt boende för äldre i centrala Krokom. På området Kvarna ska det byggas ett helt nytt

 2. Samtalsgrupp

  Ger du hjälp och stöd till någon i din närhet med psykisk ohälsa? Nu har du chansen att vara med i en samtalsgrupp. I samtalsgruppen får du möjlighet

 3. Volontär på äldreboende

  I Krokoms kommun finns tre särskilda boenden och vi söker dig som vill hjälp till att förgylla vardagen för våra boende. Vill du vara med och göra

Aktiviteter på boendena

Meny