Korttidsboende

Korttidsboende, för dig som av olika anledningar tillfälligt inte kan bo hemma.

Korttidsboende

Korttidsboende är till för dig, när du under en begränsad tid inte kan klara av att bo i ditt eget hem med insatser från hemtjänst utan behöver vård och omsorg dygnet runt.
Det kan till exempel vara efter en sjukhusvistelse i väntan på att du ska må bättre och kan återvända hem och klara dig själv eller med insatser från hemtjänsten.


I vissa fall kan det vara nödvändigt att bo på korttidsboendet medan du väntar på en permanent plats på särskilt boende och kommer då att bli hänvisad till första lediga plats med möjlighet att ställa dig i byteskö.

 

Växelvård

Växelvård innebär att du regelbundet växlar mellan att bo hemma och bo på korttidsboende. Det kan vara för att anhöriga som vårdar dig i hemmet ska få möjlighet till vila.
Vid växelvisboende får du ett planerat schema där du växlar en specifik dag och tid, anhörig ansvarar transport.

 

Avlastning

Avlastning innebär att du vid ett tillfälle vistas på korttidsboendet under en begränsa period, vanligtvis 1-2 veckor, för att anhörig som vårdar dig i hemmet ska få möjlighet till vila.
Vid avlastning bestäms en specifik ankomstdag och tid samt även hemgångsdag och tid. Anhörig ansvarar för transport.

 

Vart finns korttidsplatserna?

Idag finns 8 korttidsplatser och 2 växelvårdsplats på Tullkvarnsvägen 21, Förenade Care i Krokom.

Här hittar ni kontaktuppgifter och mer information

Ansökan korttidsboende

Blankett för ansökan hittar du under "Läs mer".

Har du frågor är du välkommen att ringa biståndshandläggare, telefonnummer hittar du under rubriken "Kontakt"

 

När får jag besked?

När biståndshandläggare tagit beslut i ditt ärende kommer du att bli informerad. Blir ditt ärende beviljat kommer boendesamordnare att kontakta dig så snart erbjudande om plats finns.

glad gumma med rullator åtföljs av personal
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny