Korttidsboende

Korttidsboende finns till för dig som av olika anledningar tillfälligt inte kan bo hemma. Korttidsboende beviljas av kommunens biståndshandläggare under en begränsad period. Korttidsboende kan du få både akut och som planerad hjälp.

Korttidsboende

Korttidsboende är till för dig, när du under en begränsad tid inte kan klara av att bo i ditt eget hem med insatser från hemtjänst utan behöver vård och omsorg dygnet runt.

Det kan till exempel vara efter en sjukhusvistelse i väntan på att du ska må bättre och kan återvända hem och klara dig själv eller med insatser från hemtjänsten.
I vissa fall kan det vara nödvändigt att bo på korttidsboendet medan du väntar på en permanent plats på särskilt boende

Växelvård

Växelvård innebär att du regelbundet växlar mellan att bo hemma och bo på korttidsboende. Det kan vara för att anhöriga som vårdar dig i hemmet ska få möjlighet till vila.

Äldre man och kvinna från hemtjänsten skrattar tillsammans vid köksbordet
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny