Pengar och bidrag

Om du inte kan försörja dig eller din familj så kan du ansöka om försörj­­ningsstöd.

En förutsättning för att du ska få försörjningsstöd är att du inte klarar av din ekonomiska situation, trots att du har försökt. Stödet är utformat för att täcka ett hushålls mest grundläggande behov som kostnader för mat, boende med mera.

Ansökan om försörjningsstöd

För att ansöka om försörjningsstöd behöver du boka en tid hos socialtjänsten. Fyll i blanketten Ansökan om ekonomiskt biståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och kontakta oss för att boka ett möte. Du och socialsekre­teraren går sedan igenom din ansökan och din situation. Vi utreder hela hushållets inkomster och tillgångar för att se om du har rätt till försörjnings­stöd. Det är viktigt att du är noggrann då du redo­visar din situation.

Efter utredningen får du ett skriftligt beslut om din ansökan har beviljats eller avslagits.

Kontaktuppgifter till expeditionen hittar du här.

Överklaga beslutet

Du kan överklaga beslutet. Skriv till socialnämnden inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Ange vad beslutet gäller och vilken ändring du önskar.

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivningen ger råd i frågor som rör din privatekonomi. Har du frågor kan du ringa eller e-posta din fråga till oss. Vi kan till exem­pel hjälpa dig att gå igenom din ekonomi om du till exem­pel funderar på att ta lån och köpa hus.

Budget

Du kan få hjälp med att göra en budget så att du tydligt ser vad dina pengar går till för utgifter. Om du funderar på att till exempel ta ett lån kan du få hjälp med att gå igenom din ekonomi innan. En budget är ett bra redskap om du vill försöka dra ner på onödiga utgifter eller försöka spara till något.

Skuldsanering

Om du under lång tid dragits med stora skulder och inte kommer någon vart kan du få hjälp med att söka skuldsanering.

Boka ett möte hos oss

Väntetiderna kan variera mycket. Medan du väntar är det bra om du förbereder dig genom att skaffa alla uppgifter om dina lån och skulder, vilka tider de löper över och vilka räntor som gäller för olika skulder.

Telefontid: 8.30–15.00 måndag, onsdag och torsdag.

Hjälpte informationen på sidan dig?