Pengar och bidrag

Om du inte kan försörja dig eller din familj så kan du ansöka om försörj­­ningsstöd.

En förutsättning för att du ska få ekonomiskt bistånd är att du inte klarar av din ekonomiska situation, trots att du har försökt. Stödet är utformat för att täcka ett hushålls mest grundläggande behov som kostnader för mat, boende med mera.

Ansökan om ekonomiskt bistånd

Du ansöker om ekonomiskt bistånd via kommunens e-tjänster. Du behöver inte längre fylla i en pappers­ansökan utan kan göra din ansökan digitalt direkt från dator, surfplatta eller mobiltelefon.


Logga in

Länk till inlogg e-tjänst för ansökan om ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vad innehåller e-tjänsten?

I e-tjänsten ansöker du om ekonomiskt bistånd och kan följa händelserna i ditt ärende från ansökan till beslut. Du kan också få meddelande via sms eller e-post när ditt ärende uppdateras.

Vad behöver jag för att kunna använda tjänsten?

För att kunna använda e-tjänsten krävs en e-legi­timation eller BankID. Om du ansöker om bistånd till­sammans med din make, maka, parter eller sambo behöver ni båda ha e-legitimation. BankID ordnar du via din bank. Har du ingen bank kan du skaffa en e-legitimation via Skatteverket.


Vad händer när jag skickat in en ansökan?

Vad händer när jag skickat in en ansökan?

När du ansöker om ekonomiskt bistånd gör vi på socialtjänsten en utredning för att be­döma om du har rätt till bistånd. Din an­sökan bedöms utifrån din ekonomiska situation och om du uppfyller de krav som kan ställas på dig. För att underlätta ut­redningen behöver du medverka och lämna in de uppgifter som behövs. Om det inte görs kan du få avslag på din ansökan.

Kontroller

Vi genomför regelbundna kontroller. När du har signerat och godkänt din ansökan kan du utses i en kontroll. Då kommer du att få ett sms med information om vilka hand­lingar som du behöver lämna in till oss för att vi ska kunna behandla din ansökan. Lämnar du felaktiga eller ofullständiga upp­gifter kan det innebära att du får ett felaktigt beslut och kan bli återbetalningsskyldig.

Mer information om ekonomiskt bistånd

Mer information om ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd kan du ansöka om du har problem att försörja dig själv och din familj. Regler om ekonomiskt bistånd finns i socialtjänstlagen. Du har alltid rätt att ansöka om bistånd och få ett beslut.

Var och en är i första hand skyldig att själv försörja sig och sin familj. Om du kan arbeta måste du stå till arbetsmarknadens behov för att ha rätt till ekonomiskt bistånd. Social­tjänsten kan till exempel kräva att du söker arbete och deltar program och åtgärder för arbetslösa. Om du är sjuk behöver du kunna visa ett läkarintyg. I regel har du inte rätt till ekonomiskt bestånd om du har pengar på banken eller andra tillgångar. I första hand ska du alltid söka andra bidrag och ersätt­ningar som sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag och underhållsstöd.

Hur beräknas ekonomiskt bistånd?

Stödet ska räcka till hushållets utgifter per månad och beviljas för skäliga kostnader för personliga och hushållsgemensamma behov. Beräkningarna görs med hjälp av en riksnorm som fastställs varje år och gäller för hela landet.

Du kan själv göra en provberäkning på socialstyrelsens hemsida.

Länk till socialstyrelsens hemsida för provberäkning ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överklaga beslutet

Du kan överklaga beslutet. Skriv till socialnämnden inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Ange vad beslutet gäller och vilken ändring du önskar.

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivningen ger råd i frågor som rör din privatekonomi. Har du frågor kan du ringa eller e-posta din fråga till oss. Vi kan till exem­pel hjälpa dig att gå igenom din ekonomi om du till exem­pel funderar på att ta lån och köpa hus.

Budget

Du kan få hjälp med att göra en budget så att du tydligt ser vad dina pengar går till för utgifter. Om du funderar på att till exempel ta ett lån kan du få hjälp med att gå igenom din ekonomi innan. En budget är ett bra redskap om du vill försöka dra ner på onödiga utgifter eller försöka spara till något.

Skuldsanering

Om du under lång tid dragits med stora skulder och inte kommer någon vart kan du få hjälp med att söka skuldsanering.

Boka ett möte hos oss

Väntetiderna kan variera mycket. Medan du väntar är det bra om du förbereder dig genom att skaffa alla uppgifter om dina lån och skulder, vilka tider de löper över och vilka räntor som gäller för olika skulder.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny