Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Att ha en funktionsnedsättning innebär att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Många människor kan dessutom ha en kombination av flera funktionsnedsättningar.

Vem har rätt att söka stöd?

Den som har en varaktig, inte tillfällig, funktions­nedsättning har rätt att få stöd och service av kommunen.

Äldre par vid fikabordet

Vilka lagar styr?

  • Socialtjänstlagen (SoL)
  • Lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS)

Du behöver inte veta vilka lagar som är aktuella för dig. Kommunens hand­läggare hjälper dig och ger mer information om de olika insatser du har rätt till.

Hjälpte informationen på sidan dig?