Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Att ha en funktionsnedsättning innebär att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Många människor kan dessutom ha en kombination av flera funktionsnedsättningar.

Vem har rätt att söka stöd?
Den som har en varaktig, inte tillfällig, funktions­nedsättning har rätt att få stöd och service av kommunen.

Vår vision

För dig som medarbetare

Vi vill att du som medarbetare känner en meningsfullhet där du varje dag gör skillnad i någons liv och att du berättar med stolthet om ditt arbete.

För dig som närstående

Vi vill att du som närstående känner att Krokoms kommun bedriver en trygg och säker verksamhet. Vi har en förtroendefull dialog med brukare, närstående och personal. Vi välkomnar gärna idéer och förslag till förbättringar.

För dig vi är till för

Vi vill att du som bor på en bostad som innefattas av LSS verksamhet, känner att du har världens bästa boende och liv. Vi vill också att du känner dig trygg såväl i ditt hem, på din fritid och med din personal.

Du erbjuds roliga och givande arbetsdagar på din dagliga verksamhet och en fritid så som du vill ha den. Personalen på våra boenden är engagerade och stöttar dig. De finns där för just dig.

Äldre par vid fikabordet

Vilka lagar styr?

  • Socialtjänstlagen (SoL)
  • Lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS)

Du behöver inte veta vilka lagar som är aktuella för dig. Kommunens hand­läggare hjälper dig och ger mer information om de olika insatser du har rätt till.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny