Hjälpmedel och bostadsanpassning

Man och kvinna i rullstol

Tillgång till bra hjälpmedel och en till­gäng­­lig miljö är grunden för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Här hittar du information om olika hjälpmedel och om vad bostadsanpassning innebär.

Hjälpmedel

Hjälpmedel

Hjälpmedel ska underlätta det dagliga livet och kompensera för funktioner och förmågor som är nedsatta. Syftet är att du själv eller med hjälp av någon annan till exempel kan klä dig, äta, sköta din hygien, förflytta dig eller kommunicera med omvärlden.

Exempel på hjälpmedel som kan under­lätta för dig med funktionsnedsättning:

 

  • Käpp
  • Rullstol
  • Toalettförhöjare
  • Griptång
  • Duschpall
  • Bladvändare för böcker
  • Medicindosetter med larmfunktion

Vart vänder jag mig för att få tillgång till hjälpmedel?

Om du bor hemma ska du vända dig till din vårdcentral. Om du bor på ett äldre­boende, i en gruppbostad eller har hem­tjänst får du hjälpmedel via boendet eller hemtjänstpersonalen.

 

För dig som har nedsatt hörsel

Videofilmer med tips och råd om hur du sköter din hörapparat hittar du på Hörsellinjens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning

Har du en funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din bostad kan du ansöka om bidrag. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

Rätten till bidraget regleras i lagen om bostadsanpassningsbidrag och syftar till att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Vem kan få bidrag?

Du som äger en bostad eller bor i en hyres- eller bostadsrätt kan söka bidrag. Om någon vårdar en person med funk­tionsnedsättning i sin bostad kan även den bostaden anpassas. En förutsättning för att få bidrag beviljat är att det finns en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna som bidrag söks för och att åtgärderna kan bedömas som nödvändiga. Behovet behöver i de flesta fall styrkas med intyg av till exempel arbetsterapeut, läkare, distriktssköterska eller någon annan sakkunnig.

Den som inte äger sin egen bostad eller bor i hyresrätt behöver också ett medgivande från den som äger fastigheten om att en anpassning får göras.

Hur ansöker jag?

När du börjar planera en anpassning av bostaden kontaktar du kommunens Kundcenter som hjälper dig. Har du inte redan något intyg ska du bli kopplad till någon av kommunens arbetsterapeuter eller sjukgymnaster som hjälper dig med detta samt att om det handlar om omfattande åtgärder kan det också behöva upprättas ett så kallat åtgärdsprogram med förslag till lämplig anpassning.

När det finns ett intyg upprättat hjälper sedan kommunens bidragshandläggare på Plan- och fastighetsavdelningen till med att ta fram de handlingar som behövs för att komma vidare med ett bidragsärende.

Läs mer om bostads­anpassnings­bidrag på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till kontaktinformation Kundcenter

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny