Inter­kommunal er­sättning (IKE)

Familj som dansar i solnedgången

Om ett barn tas emot av kommunal eller fristående förskola, grundskola eller fritidshem i annan kommun har mottagande kommun rätt till ersättning från hemkommunen. I de fall inget annat är överenskommet är det hemkommunens barn- och elevpeng som avgör ersättningens storlek. Rätten till interkommunal ersättning regleras i skollagen.

Priserna nedan gäller för 2024 och är räknade på 261 förskole/fritidshemsdagar och 178 skoldagar.

Förskola 1-2 år

 

Förskola 1-2 år


Annan kommun

Enskild annan kommun

Enskild Krokom

År

144 597:-

153 272:-

150 862:-

Månad

12 050:-

12 773:-

12 572:-

Dag

554:-

587:-

578:-

Förskola 3-5 år

Förskola 3-5 år


Annan kommun

Enskild annan kommun

Enskild Krokom

År

136 400:-

144 584:-

142 174:-

Månad

11 367:-

12 049:-

11 848:-

Dag

523:-

554:-

545:-

Fritidshem

Fritidshem


Annan kommun

Enskild annan kommun

År

43 722:-

46 345:-

Termin

21 861:-

23 173:-

Månad

3 643:-

3 862:-

Dag

168:-

178:-

Grundskola F-6

Grundskola F-6


Annan kommun

Enskild annan kommun

År

92 085:-

97 610:-.

Termin

46 042:-

48 805:-

Månad

7 674:-

8 134:-

Dag

517:-

548:-

Grundskola 7-9

Grundskola 7-9


Annan kommun

Enskild annan kommun

År

100 544:-

106 577:-

Termin

50 272:-

53 289:-

Månad

8 379:-

8 881:-

Dag

565:-

599:-

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny