Nyanländ

En kvinna och en man står ute på gatan med utsträckta armar

Krokoms kommun välkomnar nya invånare oavsett var de är födda. Det är en del i arbetet med att förverkliga kommunens vision ”Vi gör plats för växtkraft”.

Till grund för vårt integrationsarbete ligger Krokoms Integrationsstrategi och för att utveckla inte­gra­tionsarbetet finns Krokoms Integrationsråd med politiker och utlandsfödda kommun­medb­orgare.

Här kan du ladda ner integrationsstrategin Pdf, 323.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Stöd till nyanlända

Stöd till nyanlända

Hos Arbete och Integration tar Integrationshandledare emot dig. Du får språkstöd och hjälp med att installera dig på din nya hemort. Du som har uppehållstillstånd erbjuds samhällsorientering omfattande minst 100 timmar. Samhällsorienteringen ska ge en frundläggande förståelse för det svenska samhället.

Ställ dig i kö till samhällsorientering via e-tjänsten som du hittar här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontid Integrationshandledare måndag - fredag 08.30-16.00.

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. Mer information om hur man ansöker och länk för att ladda ner ansökan hittar du på Lärcentrums hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Efter att du har fått ditt personnummer hjälper Integrationshandledarna dig att registrera dig hos Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ansvarar för att upprätta en etableringsplan som ska innehålla svenska för invandrare, SFI, och andra arbetsförberedande insatser under de första åren.

Bidrag för ideellt arbete

Krokoms kommun har en pott på 50 000 kronor för 2024 att användas i det ideella arbetet med integration av asylsökande och flyktingar med uppehålls­tillstånd.

Föreningar och ideella organisationer verksamma i Krokom som strävar efter att ge asylsökande och nyanlända en meningsfylld sysselsättning kan söka bidrag. Bidraget ska möjliggöra det ideella arbetet med integration och kan exempelvis användas till att bekosta transporter, läromedel och förtäring.

Du kan även söka bidrag för att bli handledare för nyanlända personer som ska övningsköra s.k. Introduktionsutbildning. För aktuell information om hur du blir handledare, se Transportstyrelsens hemsida. Du ska kunna påvisa att du har slutfört utbildningen, samt har tillstånd för att övningsköra med en nyanländ person boende i Krokoms kommun.

Varje förening eller ideell organisation kan få maximalt 10 000 kronor. Vid många ansökningar kommer bidraget att fördelas i relation till hur många asylsökande och nyanlända som bor på orten.

Ansökan kan göras på blankett eller via e-tjänsten "Ansökan om bidrag för ideellt integrationsarbete" som du hittar här Länk till annan webbplats.. När ansökan kommit in till oss kommer återkoppling att ske inom ungefär två veckor.


Kontakt: Britta Pettersson, Adminitratör Arbete och Integration

Telefon: 0640 162 56 E-post: britta.pettersson@krokom.se

Integrationsprojekt

Integrationsprojekt

Care for Ukraine 2.0 är ett projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Krokoms kommun har tagit tillvara på de ukrainska medborgarnas erfarenheter och kompetenser, samtidigt som både privata och offentliga arbetsgivare fått tillgång till arbetskraft.

Här kan du läsa mer om Care for Ukraine 2.0

Enligt Bosättningslagen är kommunen skyldig att ordna boende för nyanlända som mottagits genom anvisning från Migrationsverket. Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot under året styrs av länstalen som beslutas av regeringen utifrån Migrationsverkets prognoser. Länsstyrelserna fattar därefter beslut om kommuntalen. Aktuell information hittar du på Migrationsverkets hemsida www.migrationsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny