Dialog och synpunkter

Vi vill veta vad våra medborgare tycker. Därför vill vi att du meddelar oss dina synpunkter, positiva såväl som negativa.

  • Vanliga förslag, synpunkter och klagomål besvaras av tjänsteman i den verksamhet du har valt
  • Medborgarförslag bereds och besvaras av politikerna i kommunfullmäktige eller någon annan nämnd

Förslag, synpunkter och klagomål

Säg vad du tycker

Säg vad du tycker

Vi vill gärna veta om du är nöjd med den service som kommunens olika verksamheter erbjuder. Vi tar emot, registrerar och förmedlar dina synpunkter till rätt verksamhet. Det kan gälla både klagomål och beröm eller om du vill lämna ett förslag.

Mina synpunkter gäller
Mina synpunkter gäller

Vill du vi ska återkoppla ditt ärende behöver vi dina kontaktuppgifter
Vill du vi ska återkoppla ditt ärende behöver vi dina kontaktuppgifter

Felanmäl!

Felanmäl!

Vi behöver din hjälp med att hålla Krokoms kommun trygg, snygg och säker. Du kan anmäla fel och brister när det gäller till exempel gator och vägar, gatubelysning och klotter.Vill du vi ska återkoppla ditt ärende behöver vi dina kontaktuppgifter
Vill du vi ska återkoppla ditt ärende behöver vi dina kontaktuppgifter

Har du frågor och synpunkter till politiker?

Har du frågor och synpunkter till politiker?

Du når våra politiker genom en kontaktperson för respektive parti. I vårt förtreoendemannaregister kan du söka partier och politiker.

 

Länk till vårt förtroendemannaregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medborgarförslag

Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Krokoms kommun kan lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Rätten gäller även barn och ungdomar samt personer med utländsk bakgrund som ännu inte fått kommunal rösträtt.

Det skriftliga, undertecknade förslaget kan lämnas av en enskild person eller av flera kommuninvånare gemensamt. Ärendet kommer att beredas i kommunfullmäktige eller någon annan nämnd.

Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, kränkande, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Det får inte heller handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild. Fullmäktiges presidium kan avvisa ett förslag som inte följer reglerna.

Ditt förslag blir en offentlig handling

Ett inlämnat medborgarförslag blir en offentlig handling vilket betyder att vem som helst får läsa den.

Vad händer med ditt medborgarförslag?

När ditt förslag har kommit in till kommunen, anmäls det på närmast följande fullmäktigesammanträde. Fullmäktige kan välja att lämna ditt förslag till en särskild nämnd för att den ska bereda och ta beslut i ärendet.

Efter fullmäktiges sammanträde får du veta på vilket sätt ditt förslag kommer att behandlas.

När ditt ärende ska behandlas får du vara med och mycket kort argumentera för ditt förslag. Förslaget måste samla en politisk majoritet för att få bifall.


Länk till blankett/e-tjänst för att lämna medborgarförslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter

Här ser du hur vi hanterar dina personuppgifter.

Äldre kvinna pratar i mobil utomhus
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny