Medborgardialog i Krokom

Demokrati är mer än att bara rösta vart fjärde år. Krokoms kommun vill utveckla kommunen i dialog med dig som lever och bor här.

Medborgardialog handlar om att se medborgarnas kunskaper som en tillgång för att forma framtidens kommun. Det handlar om att använda flera olika metoder för att få kunskap om medborgarnas värderingar och att ge medborgarna kunskaper om kommunens ansvar, styrning och verksamhet.

Medborgarens aktiva deltagande stärker demokratin och gör skillnad för alla deltagare.

Läs mer i strategin för medborgardialog Pdf, 405.7 kB, öppnas i nytt fönster.

I portalen Nu lyfter vi hittar du mer information om det pågående arbetet kring kommunens tillväxtstrategi. Under hösten 2019 har det varit medborgardialoger på olika platser runt om i kommunen. Nya medborgardialoger ska genomföras inom ramen för tillväxtstrategin och allt arbete kring detta hittar du i portalen.

Nu lyfter vi

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny