Vanliga frågor om för­skola och skola

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna förskola och skola.

Allmän förskola

Allmän förskola

Svar på de vanligaste frågorna om allmän förskola.

Allmän förskola - vad innebär det?

Förskola

Förskola

Vanliga frågor och svar om förskola.

Vid vilken ålder kan mitt barn börja på förskolan?

Kan jag göra en ansökan till förskolan vid webben?

Betalar man avgiften i förskott eller efterskott?

Betalar man avgiften i förskott eller efterskott?

Du betalar avgift för plats på förskola för innevarande månad. Fakturan skickas runt den 10:e varje månad

Vad räknas som inkomst?

Vad räknas som inkomst?

Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt. Du ska räkna med alla skattepliktiga inkomster. Det kan exempelvis vara föräldrapenning, traktamente, vårdbidrag, a-kassa.

Vad händer med förskoleplatsen om jag separerar från barnets andra vårdnadshavare?

Vad händer med förskoleplatsen om jag separerar från barnets andra vårdnadshavare?

Om ni har gemensam vårdnad och båda vårdnadshavarna har behov av barnomsorg kan ni anmäla att ni vill ha delad plats. Det innebär att båda vårdnadshavarna blir platsinnehavare och att ni får varsin faktura på avgiften. Ni betalar avgift grundad på det egna hushållets inkomst. Den sammanlagda avgiften för båda hushållen får inte överskrida gränsen för maxtaxan. Klicka här för anmäla delad plats på e-tjänsten delad plats förskola och fritidshem.

Vilka regler gäller för mig som studerar på deltid och är föräldraledig på deltid?

Vilka regler gäller för mig som studerar på deltid och är föräldraledig på deltid?

Du som studerar under din föräldraledighet har rätt att ha ditt barn på förskolan under den tid du behöver för att sköta dina studier. Det innebär att barnet kan vara på förskolan under längre tid än de 15 timmar du har rätt till när du är föräldraledig.

Kan jag söka förskoleplats i Krokoms kommun om min familj bor i en annan kommun?

Kan jag söka förskoleplats i Krokoms kommun om min familj bor i en annan kommun?

Du kan söka förskoleplats i Krokoms kommun även om barnet är folkbokfört i en annan kommun. Kommuns kommun kan erbjuda ditt barn plats på förskola om det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden. Då hanteras din ansökan på samma villkor som för barn som är folkbokförda i Krokom.

Om det inte finns särskilda skäl kan barn från andra kommuner erbjudas förskoleplacering i Krokoms kommun om det finns lediga platser.

Innan du skickar in din ansökan ska du kontakta verksamhetschef för förskola i den kommun där ditt barn är folkbokfört, för att få ett godkännande.

Kan jag söka förskoleplats i en annan kommun om min familj bor i Krokoms kommun?

Kan jag söka förskoleplats i en annan kommun om min familj bor i Krokoms kommun?

Du kan söka förskoleplats i en annan kommun, även om barnet är folkbokfört i Krokoms kommun. Du skickar då in din ansökan till den andra kommunen, som fattar beslut om placering på förskola efter samråd med Krokoms kommun.

Får mitt barn behålla förskoleplatsen om vi flyttar från Krokoms kommun?

Får mitt barn behålla förskoleplatsen om vi flyttar från Krokoms kommun?

Nej, inte på sikt. Däremot kan barnet behålla platsen under en period så att det blir en bra övergång för barnet. Hur lång den perioden är bestäms i samråd med förskolechef och/eller verksamhetschef för förskola.

Finns det några föräldrakooperativa förskolor i kommunen?

Vad menas med pedagogisk omsorg?

Vad menas med pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem. Pedagogisk omsorg kan till exempel vara verksamhet där dagbarnvårdare tar emot barn i sitt eget hem eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan också bedrivas i en särskild lokal.

Kan jag söka plats på en fristående förskola i en annan kommun om min familj bor i Krokoms kommun?

Kan jag söka plats på en fristående förskola i en annan kommun om min familj bor i Krokoms kommun?

Du kan söka förskoleplats på en fristående förskola i en annan kommun, även om barnet är folkbokfört i Krokoms kommun. Du skickar då in din ansökan till den fristående förskolan, som fattar beslut om placering efter samråd med Krokoms kommun.

Finns det någon öppen förskola och hur fungerar den?

Finns det några lediga tjänster inom barnomsorgen?

Grundskola

Grundskola

Vanliga frågor och svar om grundskola.

När börjar och slutar läsåret i grundskolan?

Hur är skolbarn försäkrade?

Var får jag information om skolhälsovården?

Har kommunen någon friskola?

Har kommunen någon friskola?

Nej, i Krokoms kommun finns det ingen friskola. Närmast är Östersunds kommun, och då behöver du ta kontakt med de skolorna direkt för information kring anmälan.

Var hittar jag kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledare?

Hur gör jag för att byta skola?

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning

Vanliga frågor och svar om vuxenutbildning.

Hur gör jag för att ansöka till vuxenutbildningen?

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny