Krokoms Familjecentral

Välkommen till Familjecentralen och Familjecentralen på väg – en mötesplats för blivande föräldrar och barn­familjer. Här hittar du bland annat öppna förskolan som är Familje­­cen­tralens hjärta och centrum.

”Familjecentralen på väg” är vår mobila familjecentral som åker runt i Krokoms kommun. Den verksamheten startade hösten 2022 och är numera permanent!

 

Öppna förskolan har ett nära samarbete med BVC-sköterskorna samt MVC-barn­morskorna på Krokoms hälsocentral och tillsammans individ- och familje­omsorgen bildar vi Familjecentralen. Läs mer under rubriken:


Det är vi som är Familjecentralen

På öppna förskolan träffar du andra vuxna och samtidigt får barnen nya kamrater. Verksamheten är kost­nadsfri och ni bestämmer själva när och hur ofta ni vill komma. Kom för din, barnets eller bådas skull. Den som jobbar här är förskol­lärare och en gång i veckan kommer en socionom från social­tjänsten hit. Det ger bland annat en möjlighet för dig att ställa frågor eller få hjälp med att komma i kontakt med socialtjänsten.


Veckoprogram

På samtliga orter vi åker till är det sångsamling någon stund under öppettiderna. På alla orter finns det möjlighet att köpa fika och frukt för en billig penning. Du får även ta med fika, frukt eller lunch om du vill.

 

Krokom

Måndagar 9.00 - 13.00, sångsamling ca 10.00.

Onsdagar 9.00 - 12.00, sångsamling ca 10.00.

Fredagar 9.00 - 13.00 inklusive rörelselek på Hissmoskolan (10.00-11.00). Ingång från skolgården. Klockan 9.45 kan de som vill gå tillsammans med personalen till rörelseleken. Vi är åter i lokalen ca 11.15.

 

Familjecentralen i Krokom håller till på Genvägen 5 B.

 

Alsen

Tisdagar (jämna veckor) 13.00-16.00 Alsens Bygdegård, Alsen 186, både öppen förskola och rörelselek.

 

Trångsviken

Tisdagar (ojämna veckor) 13.00-16.00 Trångsvikens Bygdegård, Alsenvägen 8, en trappa upp, både öppen förskola och rörelselek.

 

Nälden

Onsdagar 13.00 i Stor & Litens lokaler i Näldens församlingshem. Det stora blå huset vid järnvägen. Ingång från nedsidan av huset. 15.00-16.00 Rörelselek på övervåningen på Ishallen som ligger strax bakom ICA. Gå in i den högra ingången, ta trappan upp och sedan till vänster. Ring 0640-162 64 eller 072-451 23 60 om dörren är låst.

 

Kaxås

Torsdagar (jämna veckor) 13.00 på bygdegården, Bleckåsvägen 9. Ingång från nedsidan, ta trappan eller trapphissen upp så ser du var vi är. 15.00-16.00 Rörelselek i Kaxås skolas gymnastiksal. Det vita huset mellan bygdegården och skolan.

 

Föllinge

Torsdagar (ojämna veckor) 13.00 i Stor & Litens lokaler i församlingshemmet, Kyrkvägen 17. 15.00-16.00. Rörelselek i Cederbergsskolans allaktivitetshall, Långgatan 16.


Följ Öppna förskolan på facebook

För aktuella tider och eventutella ändringar i veckoprogrammet, följ oss gärna på facebook.


Länk till Öppna förskolans Facebook-sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Har du frågor och funderingar?
Kontakta Cathinka på 0640 162 64 eller 072 451 23 60.


Familjecentralen på väg!

Hösten 2022 blir Familjecentralen även mobil!

När alla beslut nu är tagna och vi fått tag i lokaler så kommer Öppna förskolan, inklusive rörelselek, att dyka upp på flera platser i Krokoms kommun från och med vecka 35.

 • Alsen tisdagar, jämna veckor
  Klockan 13.00-16.00 i Alsens Bygdegård, Alsen 186, både Öppen förskola och rörelselek.
 • Trångsviken, tisdagar, ojämna veckor
  Klockan 13.00-16.00 i Trångsvikens Bygdegård, Alsenvägen 8, både Öppen förskola och rörelselek.
 • Nälden, onsdagar
  Klockan 13.00 i Stor & Litens lokaler i Näldens församlingshem.
  Klockan 15.00-16.00. Rörelselek i Näldenskolans lilla gymnastiksal, Garvarvägen 1.
 • Änge, torsdagar, jämna veckor
  Klockan 13.00. Vi startar hösten i samlingslokalen i Änge bibliotek, Centralvägen 18A.
  Klocken 15.00-16.00. Rörelselek i Sporthallen på Änge skola, Skolvägen 3.
 • Föllinge, torsdagar, ojämna veckor
  Klockan 13.00 i Stor & Litens lokaler i församlingshemmet, Kyrkvägen 17.
  Klocken 15.00-16.00. Rörelselek i Cederbergsskolans allaktivitetshall, Långgatan 16.

Spädbarnsmassage

Spädbarnsmassage

Spädbarnsmassage är kärleksfull berö­ring av huden, kroppens största sinnes­organ. Det ger en upplevelse av kontakt, kommunikation, glädje och innerlighet och är en möjlighet att för­djupa och ut­veckla samspelet mellan föräldrar och barn. Det är ingen behandling utan en stund av avslappning och välbe­finnande både för den som ger och den som får massage.

Anmälan
Grupper startas löpande. Anmäl dig på öppna förskolan, e-post till Cathinka Qvenild eller via sms till 072-451 23 60. Alternativt prata med någon av personalen på Familjecentralen. Kostnad 120 kronor för olja och material.

Ange vilken ort du önskar gå på samt namn och mobilnummer på vuxna som ska delta samt barnets namn och de sex första siffrorna i personnumret i din anmälan.

Föräldragrupper

Grupperna är till för att förbereda inför förlossning och föräldraskap, att till­sammans med andra föräldrar få samtala och reflektera om föräldraskap och att skapa nätverk.

Hjärt- och lungräddning för barn

Hjärt- och lungräddning, som brukar för­kortas HLR, är en första hjälpen-behand­ling som du kan ge till någon som har slutat andas eller till någon vars hjärta har slutat slå.

Det erbjuds kurser löpande. Kursen är vid ett tillfälle och cirka 3 timmar. Kostnaden är 350 kr/person.
Gör en intresseanmälan genom skicka ett sms eller ringa till 072 451 23 60, Cathinka Qvenild.

Ange namn, mobilnummer och eventuell e-postadress i anmälan.

Ömsesidig respekt – kurs i föräldraskap

Ömsesidig respekt – kurs i föräldra­skap

Vad är värt mest i hela världen för just dig? Dina barn och din familj? Vi erbjuder föräldra­grupper utifrån konceptet Ömse­sidig respekt med sju träffar med sex olika teman:

 • gränssättning
 • emotionell coaching
 • självkänsla
 • mobbning
 • kost
 • sömn

Hör med vår personal för anmälan. Vi startar grupper löpande under året.

Mer information finns på hemsidan www.omsesidigrespekt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grupperna startar löpande under året. För att anmäla intresse prata med någon av oss i personalen på familjecentralen.

Det är vi som är Familjecentralen

Det är vi som är Familjecentralen

Öppna förskolan

På öppna förskolan träffar du andra vuxna och samtidigt får barnen nya kamrater. Verk­samheten drivs av en förskollärare och är kostnadsfri. Du bestämmer själv när och hur ofta du vill komma.

Individ- och familjeomsorgen

En socionom från socialtjänsten kan hjälpa till med frågor och funderingar i familje­situationen och att vara förälder. Här kan du få hjälp med att kontakta olika myndigheter eller få annan samhällsinformation.

Barnmorskemottagningen

Här träffar du en barnmorska som följer dig genom graviditeten. Förberedande samtal inför förlossning och föräldra­skapet både individuellt och i grupp. När barnet har fötts erbjuds en efterkontroll och preventivmedelsrådgivning.

Barnhälsovården

Här träffar ni en specialistsjuksköterska. Barnhälsovården följer barnets hälsa, tillväxt,utveckling, erbjuder läkarunder­sökningar och vaccinationer. Föräldra­stöd erbjuds både individuellt och i grupp.

Bild på en glad liten tjej.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny