Stöd till familjen

Familjer kan behöva stöd eller hjälp vid olika tillfällen i livet och behovet av hjälp varierar.

På dessa sidor kan du läsa om socialtjänstens utbildningar i föräldraskap, öppna förskolorna och annat familjestöd som Krokoms kommun erbjuder.

Det finns många skäl till att man kan behöva stöd av en kontaktperson eller en kontaktfamilj. Om ett barn för en kortare eller längre tid inte kan bo hos sina föräld­rar kan det behöva bo hos en annan familj i ett familjehem.

 • ABC - Alla Barn i Centrum

  Föräldrautbildning i grupp. ABC är till för alla föräldrar som vill utvecklas i sitt föräldraskap och består av fyra träffar kring varsitt tema. ABC vänder sig till dig som har barn mellan 3-12 år och bor i Krokoms kommun. Träffarna leds av utbildade gruppledare och träffarna är kostnadsfria.

 • Biff - barn i föräldrars fokus

  BiFF vänder sig till dig som förälder som är intresserad av vad som händer med ditt eller dina barn vid en separation. Hur kan man få föräldraskapet att fungera efter en separation? Vill du ha hjälp eller lära dig mer om bur det blir för barn som varit med om eller befinner sig i föräldrakonflikter?

 • Familjehem

  Ett familjehem kan vara ett stort stöd om det händer saker som gör att ett barn eller en ungdom inte kan bo kvar hemma.

 • Kontaktfamilj

  En kontaktfamilj är en resurs för en familj som av olika skäl behöver stöd.

 • Kontaktperson

  En kontaktperson är någon som umgås och hittar på aktiviteter tillsammans med ett barn eller en tonåring.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny