Bo, trafik och miljö

Krokoms kommun ger valmöjligheter i boendet som är få kommuner förunnade. Byar i fjällnära miljöer, bostadsområden med cykelavstånd till Östersund.

Välkommen!

Fast telefontid till Bygg- och miljöavdelningen under måndagar klockan 10.00-12.00. Ring 0640 161 00.

Vanliga sidor

Pågående projekt

 1. Krokoms centrum 2035

  Krokoms kommun har i samband med framtagande av fördjupad översiktsplan för Älvområde Krokom konstaterat att det finns behov av att ta ett

 2. Tågstopp Nälden

  Nu är det dags att börja bygga den nya stationen i Nälden. I mars sätter vi igång arbetet. Vid ett par tillfällen kan det förekomma bullrande arbeten.

 3. Utbyggnad av VA-infrastruktur

  Under en tioårsperiod investerar Krokoms kommun drygt 310 miljoner kronor i infra­struk­turen för vatten och avlopp i de södra delarna av kommunen.

Nyheter

 1. Mer byggbar mark på gång i Krokom

  I Krokoms kommun är det på väg att frigöras ännu mer byggbar mark för bostäder, handel och industri. Mycket av den byggbara mark det handlar om ligger

 2. Stor satsning för tillväxt

  Under en tioårsperiod investerar Krokoms kommun drygt 310 miljoner kronor i infrastrukturen för vatten och avlopp i de södra delarna av kommunen.

Meny