Bo, trafik och miljö

Krokoms kommun ger valmöjligheter i boendet som är få kommuner förunnade. Byar i fjällnära miljöer, bostadsområden med cykelavstånd till Östersund.

Välkommen!

Från och med 2 mars 2020 inför vi fast telefontid till Bygg- och miljöavdelningen under måndagar klockan 10.00-12.00.

Nyheter

 1. Krokoms kommun tar bort bidrag till enskilda vägar

  Samhällsbyggnadsnämnden be­slutade vid sitt möte i februari att avskaffa bidraget till enskilda vägar. Beslutet berör runt 130 vägför­eningar i

 2. Digitala vattenmätare ger bättre koll

  Med hjälp av digitala vattenmätare får kunder som är kopplade till det kommu­nala vattenledningsnätet mer exakt och säker mätning av sin

 3. Succé för lunch utan rast

  Med schemalagda luncher utan intilliggande rast tar sig eleverna tid att äta och orkar koncentrera sig bättre under skoldagen. Det kan Kvarnbackskolan

 4. Snart samlas resterna in

  Nu pågår förberedelserna inför insamling av matavfall. Från och med den 1 januari2021 ska kommunerna erbjuda hushållen matavfalls­in­samling. Vinsten