Bo, trafik och miljö

Krokoms kommun ger valmöjligheter i boendet som är få kommuner förunnade. Byar i fjällnära miljöer, bostadsområden med cykelavstånd till Östersund.

Välkommen!

Från och med 2 mars 2020 inför vi fast telefontid till Bygg- och miljöavdelningen under måndagar klockan 10.00-12.00.

Nyheter

  1. Nya och förstärkta vattentäkter i Krokoms kommun

    Det pågår ett flertal arbeten med att lokalisera nya och förstärka befintliga vattentäkter runt om i Krokoms kommun. Det handlar dels om att säkra

  2. Hårt tryck på ÅVC

    I fjol var det besöksrekord på återvinningscentralen i Krokom med över 3000 besökare i juli. Det medförde att köerna blev långa och otrevliga kunder

Pågående projekt

  1. Utbyggnad av VA-infrastruktur

    Under en tioårsperiod investerar Krokoms kommun drygt 310 miljoner kronor i infrastrukturen för vatten och avlopp i de södra delarna av kommunen.

Meny