Bo, trafik och miljö

Krokoms kommun ger valmöjligheter i boendet som är få kommuner förunnade. Byar i fjällnära miljöer, bostadsområden med cykelavstånd till Östersund.

Välkommen!

Fast telefontid till Bygg- och miljöavdelningen under måndagar klockan 10.00-12.00. Ring 0640 161 00.

Hitta direkt

Nyheter

 1. Detaljplanen för Gen­vägen 1 i Krokom ute på samråd

  Detaljplanen för Genvägen 1 syftar till att skapa fler bostäder samt lokaler med kontor och handel i centrala Krokom. Under perioden 19 juni till 11

 2. Aktuellt från renhållning juni 2024

  Här kan du läsa om hur du hanterar invasiva växter och dumpning på återvinningsstationerna. Krokoms kommun håller på att välja system för den

Pågående projekt

 1. Blomsterhagen, Ås

  Visionsbild Blomsterhagen, Ås I det natursköna området mellan Sånghusvallen och Sem i Åsbygden kommer ett nytt bostadsområde i klassisk stil växa fram

 2. Ås båthamn – en oas för hela Åsbygden

  I området kring Ås båthamn, vid Storsjöns strand med utsikt över Oviksfjällen, planeras ett parkområde tillgängligt för hela Åsbygden året om. Se de

 3. Rapport av material i kontakt med dricksvatten

  Vatten från en vattentäkt till konsumenterna kommer i kontakt med olika material på vägen. Vatten under beredning i ett vattenverk passerar bassänger

 4. Krokoms centrum 2035

  Krokoms kommun har i samband med framtagande av fördjupad översiktsplan för Älvområde Krokom konstaterat att det finns behov av att ta ett

 5. Utbyggnad av VA-infra­struk­tur i södra Krokom

  Under en tioårsperiod investerar Krokoms kommun i infra­struk­turen för vatten och avlopp i de södra delarna av kommunen. Investeringen är nödvändig

Meny