Bo, trafik och miljö

Krokoms kommun ger valmöjligheter i boendet som är få kommuner förunnade. Byar i fjällnära miljöer, bostadsområden med cykelavstånd till Östersund.

Välkommen!

Fast telefontid till Bygg- och miljöavdelningen under måndagar klockan 10.00-12.00. Ring 0640 161 00.

Vanliga sidor

Pågående projekt

 1. Rapport av material i kontakt med dricksvatten

  Vatten från en vattentäkt till konsumenterna kommer i kontakt med olika material på vägen. Vatten under beredning i ett vattenverk passerar bassänger

 2. Krokoms centrum 2035

  Krokoms kommun har i samband med framtagande av fördjupad översiktsplan för Älvområde Krokom konstaterat att det finns behov av att ta ett

 3. Tågstopp Nälden

  Nu är det dags att börja bygga den nya stationen i Nälden. I mars sätter vi igång arbetet. Vid ett par tillfällen kan det förekomma bullrande arbeten.

 4. Utbyggnad av VA-infrastruktur

  Under en tioårsperiod investerar Krokoms kommun drygt 310 miljoner kronor i infra­struk­turen för vatten och avlopp i de södra delarna av kommunen.

Nyheter

 1. VA-projektet-arbeten i fält pågår hösten 2022

  Under kommande veckor kommer kommunens teknikkonsult, AFRY, vara ute i fält för att provborra utmed den tänkta ledningsdragningen för etapp 7.Etapp 7

 2. Fler och fler väljer livet i Krokom

  Lena Alke är nyinflyttad till Häggsjövik och kommer snart att köpa Handlar'n i Rötviken, där hon arbetar i dagsläget. Inflyttningen till Krokoms

Meny