Bo, trafik och miljö

Krokoms kommun ger valmöjligheter i boendet som är få kommuner förunnade. Byar i fjällnära miljöer, bostadsområden med cykelavstånd till Östersund.

Välkommen!

Fast telefontid till Bygg- och miljöavdelningen under måndagar klockan 10.00-12.00. Ring 0640 161 00.

Vanliga sidor

Pågående projekt

 1. Rapport av material i kontakt med dricksvatten

  Vatten från en vattentäkt till konsumenterna kommer i kontakt med olika material på vägen. Vatten under beredning i ett vattenverk passerar bassänger

 2. Krokoms centrum 2035

  Krokoms kommun har i samband med framtagande av fördjupad översiktsplan för Älvområde Krokom konstaterat att det finns behov av att ta ett

 3. Tågstopp Nälden är klart

  Den nya stationen i Nälden är klar för invigning. Sedan i mars har arbetet pågått och nu är projektet i mål. Söndagen den 11 december stannar det

 4. Utbyggnad av VA-infrastruktur

  Under en tioårsperiod investerar Krokoms kommun i infra­struk­turen för vatten och avlopp i de södra delarna av kommunen. Investeringen är nödvändig

Nyheter

 1. Rapport från Bygg och miljönämndens sammanträde 14 februari

  Klartecken för nya bostäder i Nälden, utbildning för krögare i ansvarsfull alkoholservering och sanktionsavgift efter tillsyn, är några av de ärenden

 2. Inventering för vatten­skyddsområden

  Vi vill att du som fastighetsägare fyller i en enkät med frågor för riskinventering av vattenskydd­sområde. Syftet är att skydda

Meny