Bo, trafik och miljö

Krokoms kommun ger valmöjligheter i boendet som är få kommuner förunnade. Byar i fjällnära miljöer, bostadsområden med cykelavstånd till Östersund.

Välkommen!

Fast telefontid till Bygg- och miljöavdelningen under måndagar klockan 10.00-12.00. Ring 0640 161 00.

Hitta direkt

Nyheter

 1. Fördröjning av handläggning av bygglov och andra ärenden

  Sedan i slutet av maj har rutinerna hos Lantmäteriet ändrats. Detta på grund av säkerhetsskäl. Det påverkar handläggningstiderna av bygglov,

 2. Detaljplanen för Gen­vägen 1 i Krokom ute på samråd

  Detaljplanen för Genvägen 1 syftar till att skapa fler bostäder samt lokaler med kontor och handel i centrala Krokom. Under perioden 19 juni till 11

Pågående projekt

 1. Blomsterhagen, Ås

  Visionsbild Blomsterhagen, Ås I det natursköna området mellan Sånghusvallen och Sem i Åsbygden kommer ett nytt bostadsområde i klassisk stil växa fram

 2. Ås båthamn – en oas för hela Åsbygden

  I området kring Ås båthamn, vid Storsjöns strand med utsikt över Oviksfjällen, planeras ett parkområde tillgängligt för hela Åsbygden året om. Se de

 3. Rapport av material i kontakt med dricksvatten

  Vatten från en vattentäkt till konsumenterna kommer i kontakt med olika material på vägen. Vatten under beredning i ett vattenverk passerar bassänger

 4. Krokoms centrum 2035

  Krokoms kommun har i samband med framtagande av fördjupad översiktsplan för Älvområde Krokom konstaterat att det finns behov av att ta ett

 5. Utbyggnad av VA-infra­struk­tur i södra Krokom

  Under en tioårsperiod investerar Krokoms kommun i infra­struk­turen för vatten och avlopp i de södra delarna av kommunen. Investeringen är nödvändig

Meny