Sophämtning

Ställ fram ditt sopkärl senast klockan 07.00 den dagen soporna ska hämtas. Hur du ska ställa fram soptunnan hittar du här, liksom aktuellt hämtningsschema. I Krokoms kommun har vi behovshämtning. Vill du inte tömma sopkärlet så ska du inte ställa fram det.

Som vanligt kör sopbilen måndag till fredag, även röda dagar

Att tänka på i vintertid

 • Kärlet ska vara fritt från is och snö. Skotta och sanda vid behov!
 • Vintertid är det extra viktigt att blött avfall inte läggs löst i kärlet, eftersom det kan frysa fast och orsaka att kärlet inte blir helt tömt.
 • Om avfallet packas för hårt i kärlet är risken att det fastnar och kärlet inte kan tömmas.
 • Det är fastighetsägarens ansvar att se till att kärlet kan tömmas. Debitering sker även om tömningen inte har kunnat genomföras eller om kärlet endast tömts delvis.
 • Vid halka kan sopbilen ha svårt att komma fram till vissa sopkärl. Vid extrem halka eller kyla kan hela eller delar av hämtningsturen ställas in. Ditt sopkärl töms då vid nästa ordinarie tömning.
 • Om ditt kärl inte blivit tömt, kan du ställa ut en extra säck vid nästa tömningstillfälle. Märk den tydligt med namn och fastighet!

Tips för att undvika att soporna fryser fast i kärlet

 • Låt matavfall, som till exempel potatisskal, rinna av i vasken innan du slänger det.
 • Se till att påsarna är väl förslutna.
 • Låt påsen stå ute och frysa till lite innan den slängs i kärlet.
 • Pressa inte ner påsarna i kärlet.
 • Stäng locket ordentligt varje gång, så att inte vatten tränger in i kärlet.
 • Förvara kärlet inomhus om du kan.
 • Strö tösalt i kärlet innan tömning.
 • Placera en sopsäck i kärlet som du lägger soppåsarna i.

När kommer sopbilen?

Skriv in din ort i rutan "filtrera rader" så ser du när sopbilen kommer. Finns inte din ort med så kan du prova en annan ort i närheten. Soporna hämtas enligt schemat även vid storhelger och på röda dagar.

Hämtningsschema 2023
Ort Dag Veckor
Almåsa Onsdagar Udda
Alsen Torsdagar Udda
Anvågen Fredagar Jämna
Aspbacken Fredagar Jämna
Aspås Tisdagar Jämna
Aspås-Böle Onsdagar Udda
Aspåsnäset Fredagar Udda
Axelåsmoarna Måndagar Udda
Backen Torsdagar Udda
Backen, Ås Fredagar Udda
Bakvattnet Tisdagar Udda
Bjärte Torsdagar Jämna
Bleckåsen Torsdagar Udda
Buskholmen Tisdagar Jämna
Byskogen Fredagar Udda
Bångåsen Onsdagar Udda
Bäcken Onsdagar Udda
Böle Onsdagar Udda
Dal Tisdagar Udda
Dille Fredagar Udda
Dvärsätt Torsdagar Jämna
Dvärsätt - övre sidan om E14 Tisdagar Jämna
Ede Måndagar Jämna
Edesböle Onsdagar Udda
Edsforsen Måndagar Udda
Ekeberg Onsdagar Udda
Enarsvedjan Fredagar Jämna
Finnsäter Fredagar Jämna
Fiskviken Fredagar Jämna
Flatmon Måndagar Jämna
Flykälen Måndagar Udda
Forsåsen Måndagar Udda
Frankrike Fredagar Jämna
Föllinge Måndagar Jämna
Glösa Torsdagar Udda
Granbo Fredagar Udda
Gravbränna Måndagar Udda
Grötom Onsdagar Udda
Gunnarvattnet Tisdagar Udda
Gärde Fredagar Jämna
Gölikläppen Onsdagar Udda
Halåsen Fredagar Udda
Hissmofors Tisdagar Jämna
Hotagen Tisdagar Udda
Huvulsviken Torsdagar Udda
Hållan Onsdagar Udda
Häggsjövik Tisdagar Udda
Hägra Torsdagar Jämna
Häljeberg Torsdagar Udda
Hällänge Onsdagar Udda
Häste Torsdagar Jämna
Häste (huvudvägen) Torsdagar Udda
Högen Onsdagar Udda
Högrun Tisdagar Udda
Hökvattnet Måndagar Udda
Jäns­mäss­holmen Fredagar Jämna
Kattstrupen Fredagar Udda
Kaxhön Onsdagar Udda
Kaxås Onsdagar Udda
Kingsta Torsdagar Jämna
Kingsta­vägen Torsdagar Jämna
Kittel­berget Fredagar Jämna
Kluk Torsdagar Udda
Kläppen Måndagar Jämna
Kougsta Torsdagar Udda
Krokom Tisdagar Jämna
Kroksgård Torsdagar Udda
Kvarnlösa Onsdagar Jämna
Kälabacken Torsdagar Jämna
Kälen Torsdagar Jämna
Kälom Fredagar Jämna
Kännåsen Fredagar Udda
Kävåsen Fredagar Jämna
Könsta Onsdagar Udda
Lakavattnet Måndagar Udda
Landsom Fredagar Udda
Landverk Torsdagar Udda
Landön Fredagar Jämna
Laxsjö Måndagar Udda
Laxviken Måndagar Udda
Lien Fredagar Jämna
Lillholmsjö Måndagar Jämna
Lundsjön Måndagar Udda
Lungret Onsdagar Udda
Lövsjön Måndagar Udda
Mjäla Torsdagar Udda
Mo Torsdagar Udda
Moarna Onsdagar Jämna
Moudden Onsdagar Jämna
Mörtsjön Måndagar Jämna
Nordannälden Onsdagar Udda
Nordbyn Torsdagar Udda
Nordvalla Måndagar Jämna
Norra Skärvången Tisdagar Udda
Norrviken Tisdagar Udda
Nybo Onsdagar Udda
Nyland Torsdagar Udda
Nyvik Fredagar Udda
Nälden Onsdagar Jämna
Näversjön Fredagar Jämna
Offerdalsberg Fredagar Jämna
Olden Fredagar Jämna
Ottsjön Måndagar Udda
Oxböle Fredagar Jämna
Raftälven Måndagar Udda
Rise Måndagar Jämna
Rismon Fredagar Jämna
Röde Torsdagar Udda
Rödö­gården Torsdagar Jämna
Rödön Torsdagar Jämna
Rödön, väg 614 Torsdagar Udda
Rödösundet Torsdagar Udda
Rönningsberg Torsdagar Udda
Rönnöfors Fredagar Jämna
Rörvattnet Tisdagar Udda
Rötviken Tisdagar Udda
Sandmyren Fredagar Jämna
Sand­näset Torsdagar Jämna
Sandviksjön Måndagar Udda
Silje Torsdagar Udda
Sjövik Torsdagar Jämna
Skavbränna Måndagar Udda
Slåtte Torsdagar Udda
Slåtteråsen Torsdagar Jämna
Sota Torsdagar Jämna
Stavre Onsdagar Udda
Stocke Fredagar Jämna
Storholmsjö Tisdagar Udda
Storåbränna Måndagar Udda
Stångviken Tisdagar Udda
Störåsen Måndagar Udda
Svartåsen Torsdagar Jämna
Sveom Fredagar Udda
Säter Torsdagar Udda
Söderåsen Onsdagar Udda
Södra Skärvången Tisdagar Udda
Tjärnåsen Fredagar Jämna
Tornäs Måndagar Jämna
Trollsåsen Torsdagar Jämna
Trusta, väg 609 mot Nälden Torsdagar Jämna
Trusta, väg 614 mot Ytterån Torsdagar Udda
Truvbacken Torsdagar Udda
Trång Onsdagar Jämna
Trången Fredagar Jämna
Trångsviken Onsdagar Jämna
Trättgärde Fredagar Udda
Tulleråsen Måndagar Jämna
Tullus Torsdagar Jämna
Tuvattnet Måndagar Udda
Tångeråsen Fredagar Jämna
Tängtorpet Fredagar Udda
Utgård Fredagar Jämna
Utgård, Dvärsätt Torsdagar Udda
Valla Fredagar Jämna
Vallen Fredagar Jämna
Vallrun Tisdagar Udda
Valne Torsdagar Udda
Valsjöbyn Tisdagar Udda
Vaplan Onsdagar Jämna
Vejmon Torsdagar Udda
Vejmon, Offerdal Fredagar Jämna
Vike Torsdagar Udda
Viken Torsdagar Udda
Vikeränget Torsdagar Udda
Vågen Onsdagar Udda
Vången Torsdagar Udda
Värmon Torsdagar Udda
Västbyn Fredagar Jämna
Västerberg Fredagar Jämna
Västerkälen Onsdagar Jämna
Väster­ulvsås Fredagar Jämna
Västsjön Fredagar Jämna
Ytterån Torsdagar Jämna
Åberg Torsdagar Udda
Åflo Onsdagar Udda
Åkersjön Tisdagar Udda
Ålviken Måndagar Udda
Ålåsen Måndagar Udda
Ås Fredagar Udda
Åse Onsdagar Jämna
Åsen Fredagar Jämna
Åskott Fredagar Udda
Änge Måndagar Jämna
Önet Onsdagar Jämna
Önet, Offerdal Onsdagar Udda
Önsjön Fredagar Udda
Östbacken Torsdagar Udda
Österulvsås Fredagar Jämna
Övre Rise - del av Tulleråsen Onsdagar Udda

Är din ort markerad med en * (stjärna) Klicka på orten för att se avvikelser för sophämtningstider

Så här ställer du fram ditt sopkärl

Så här ställer du fram ditt sopkärl

Ställ kärlen så att draghandtaget är vänt från vägen och locköppningen är vänd mot vägen. Kärl med handtag vänt mot vägen tolkas som att töm­ning inte önskas och kommer därför inte att tömmas.

Kärlet ska stå max 1,5 meter från vägkanten.

Viktigast är att det finns ett fritt utrymme på minst 1,5 m bakom kärlet så att lyftarmen får tillräckligt med manöverutrymme.

Det gäller även överskjutande tak och trädgrenar. För att underlätta sophämtningen bör det även vara 0,5 meterfritt i sidled.

Illustration på hur man placerar soptunnorna när de ska hämtas

Tänk på

Tänk på

 • Finns flera kärl på samma hämtställe ska det finnas minst 50 cm fritt utrymme mellan kärlen.
 • Se till att det är fritt minst 1,5 m bakom kärlet, så att skador inte uppkommer på omgivande föremål som till exempel bilar och postlådor.
 • Kärlet får inte fyllas mer än att locket lätt kan stängas. Är kärlet överfullt debiteras en extra tömning. Viktigt att ingen del av påsen hänger ut i framkant.
 • Kärl som är för tungt, överfullt eller innehåller dåligt emballerade föremål som är skärande eller stickande hämtas först sedan fastighetsinnehavaren omfördelat avfallet och emballerat det på ett från arbetsmiljösynpunkt acceptabelt sätt. Om kärlet är för tungt debiteras en extra avgift.

Säkerhet

Säkerhet

 • Ställ inte kärlet så det hindrar väghållningsfordon eller övriga trafikanter. Enligt Trafikverkets regler får kärlets framkant inte stå närmare än 50 cm från vägbanans ytterkant. Du kan bli ansvarig om en trafikolycka skulle inträffa på grund av att kärlet står ute på vägbanan.
 • Se till att det finns en bra uppställningsplats för ditt kärl. Ett kärl som tippar ut i vägbanan kan innebära en stor trafikfara. Detta är särskilt viktigt vid stark vind.

Vintertid

Vintertid

 • Kärlet ska vara fritt från is och snö. Skotta och sanda vid behov!
 • Vintertid är det extra viktigt att blött avfall inte läggs löst i kärlet, eftersom det kan frysa fast och orsaka att kärlet inte blir helt tömt.
 • Om avfallet packas för hårt i kärlet är risken att det fastnar och kärlet inte kan tömmas. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att kärlet kan tömmas. Debitering sker även om tömningen inte har kunnat genomföras eller om kärlet endast tömts delvis.
 • Vid halka kan sopbilen ha svårt att komma fram till vissa sopkärl. Om ditt kärl inte blivit tömt, kan du ställa ut en extra säck vid nästa tömningstillfälle. Märk den tydligt med namn och fastighet!
 • Vid extrem halka eller kyla kan hämtningsturen skjutas upp. Låt då kärlet stå framme tills det blivit tömt.

Hämtning av grovsopor

Hämtning av grovsopor

Du kan beställa hämtning av grovsopor. Avfallet ska placeras på fastigheten vid farbar väg. Vi hämtar bara sorterat grovavfall från hushåll exempelvis:

 • Möbler
 • Vitvaror
 • Badkar
 • Cyklar
 • Gräsklippare
Två sopgubbar, en sopbil och en soptunna

Meny