Återvinnings­stationer

En glad man i varselkläder framför containrar för avfall

Alla förpackningar av papper, plast, mjukplast, glas och metall ska sorteras och lämnas på en åter­vinningsstation. Där lämnar du också tidningar och papper.

Återvinn ditt avfall på en återvinnings­station

Det finns flera återvinningsstationer som sköts av Förpackningsinsamlingen (FTI). På en återvinningsstation lämnar du förpackningar av plast, glas, papper och metall samt tidningar.Företag och verksamheter får inte använda återvinningsstationerna.

Är någon container full eller har du synpunkter på städning, snöröjning och halkbekämpning vid återvinningsstationen? Ring 0200-88 03 11 (vardagar 08.00-20.00, helgdagar 10.00-16.00) eller gör en felanmälan på ftiab.se.

Hitta en återvinningsstation på ftiab.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gör en felanmälan på ftiab.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sedan 1995 har Sverige haft ett producent­ansvar på förpackningar, du som invånare har lämnat dina förpackningar på producenternas återvinningsstationer runt om i kommunen och i Sverige. Ansvaret för denna insamling övergår 2024 till kommunerna. Producenterna ersätter kommunerna för denna insamling och återvinner förpackningarna.

Hur sorterar jag förpackningar?

Hur sorterar jag förpackningar?

Sortera efter vilket material förpack­ningen till största delen består av: plast, papper, metall eller glas.

Sära på materialen om det går lätt. Läs på förpackningen. Ofta står det hur den ska sorteras.

Diska inte. Det räcker med att skrapa av, torka av eller skölja ur. Låt korken sitta kvar om det finns kladdiga rester kvar i förpackningen.

På Sveriges avfalls­portal sopor.nu kan du läsa mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återvinningsstation eller återvinningscentral?

Återvinnings­station eller åter­vinnings­central?

På de obemannade återvinnings­stationerna ska du endast lämna förpackningar.

Visst avfall som är tillverkade av material som glas, plast, papper eller metall ska istället lämnas på kommunens bemannade åter­vinningscentraler eller slängas i soptunnan. Om de slängs fel och hamnar i förpacknings­insamlingen kan det försvåra återanvändningen av råvaran.

  • Glas: Dricksglas, fönsterglas och porslin lämnar du på en återvinningscentral.
  • Metall: Värmeljuskoppar, spik, skruv, kastruller, stekpannor lämnar du på en återvinnings­central.
  • Plast: Plastleksaker, diskborstar, blomkrukor och andra plastprodukter lämnar du på en återvinningscentral.
  • Skrymmande förpackningar av wellpapp eller plast lämnar du på återvinningscentralen.
  • Kuvert eller andra pappersprodukter som innehåller lim slänger du i soppåsen.

Var lämnar jag stora skrymmande förpackningar?

Var lämnar jag stora skrymmande förpackningar?

Förpackningar som är för stora för återvinningsstationernas containers som exempelvis stora hinkar och dunkar av plast samt frigolitskal kan du lämna på någon av våra återvinningscentraler. Där finns också containers för stora kartonger av wellpapp.

Här hittar du till våra återvinningscentraler

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny