Slam och latrin

En fastighet som används året runt bör tömma sin avloppsbrunn en gång per år. För fritidshus kan intervallet vara längre. Latrinkärl kan du köpa i kommunhusets reception eller på återvinningscentralen i Krokom.

Slamtömning

Slamtömning

Slamtömningen sköts av kommunens avtalade entreprenör. Du kan inte anlita någon annan entreprenör. Vi rekommenderar att ett permanentboende tömmer sin avloppsbrunn minst en gång per år. För fritidshus kan tömningsintervallet vara längre. Cirka två veckor innan din brunn ska tömmas får du ett brev som informerar om vad du behöver göra. Du får också ett sista avbokningsdatum. Du behöver inte närvara vid slamtömningen.

Som fastighetsägare är du ansvarig för att slambilen kommer fram till din avloppsbrunn. Om brunnen inte kan tömmas blir du informerad om vad du behöver åtgärda och du får själv beställa en extra tömning när problemet är åtgärdat. Den tömningen är dyrare.

Priser på slamtömningen hittar du via den här länken

Vid ordinarie tömning avvattnas brunnen. Efter att tömningen är utförd färgmarkeras brunnslocket.

2019 är färgmarkeringen blå

Om något måste åtgärdas gällande din brunn får du hem avvikelsebrev med information efter några veckor.

Extra tömning inom 14 dagar beställer du om:

  • ska åtgärda din brunn behöver heltömma den
  • har behov av fler tömningar utöver den ordinarie tömningen
  • du har valt intervallet avrop
  • du ska sluttömma en gammal brunn

Akuttömning inom 24 timmar beställer du om:

  • Brunnen är överfull
  • Om du vill ha tömning en specifik dag

Kontakta vårt Kundcenter när du vill beställa tömning, 0640-16100 eller maila till kundcenter:

kundcenter@krokom.se

Vid akuta åtgärder kvällar, helger, helgdagar ska Avloppsservice kontaktas direkt, 063- 109006.

Latrinkärl

Latrinkärl

Kärl för latrin finns att köpa i kommunhusets reception och på återvinningscentralen i Krokom.

Här får du reda på priset för latrinkärl


Fyllda latrinkärl lämnar du till Krokoms återvinningscentral. Kärlet får endast innehålla urin, avföring och toalettpapper. Klisterlappen med namn och fastighetsbeteckning måste fästas på kärlet.


Hjälpte informationen på sidan dig?