Anhörigstöd

En leende kvinna tar emot besök

Du som vårdar och stöttar en långvarigt sjuk eller en anhörig med funktions­ned­sätt­ning har rätt till stöd och avlastning.

Det är viktigt att du som vårdar en anhörig eller när­­stående får praktisk hjälp eller stöd för att orka. Kommunen erbjuder en del insatser som kan underlätta för dig.

Anhörigstöd som du kan ansöka om

Anhörigstöd som du kan ansöka om

  • Avlösning i hemmet
  • Korttidsplats för anhörig eller närstående
  • Dagverksamhet för anhörig som är glömsk eller dement

Kostnadsfria stöd för anhörig

Kostnadsfria stöd för anhörig

  • Enskilda samtal om din situa­tion som anhörig
  • Information om möjligheter till hjälp och avlösning
  • Förmedling av kontakter med andra verksamheter och nät­verks­grupper
  • Möjlighet att delta i anhörig­grupp.

Vad är en anhöriggrupp?

Vad är en anhöriggrupp?

Tillsammans med andra i samma situa­tion får du möjlighet att utbyta tankar och funderingar. Vi tar upp ämnen som sorg, glädje, skuld, skam och ensam­het. På träffar med demensinriktning pratar vi även om sjukdomen, förlopp och bemötande.

Intresseanmälan

Tycker du att det verkar vara intressant att vara med i en anhöriggrupp? Fyll i nedanstående intressanmälan så kontaktar vi dig.Lagar som styr

Lagar som styr

Enligt Socialtjänstlagen 5 kap 10 § ska Socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller personer som stödjer en närstående som har funktionshinder.

äldre kvinna samtalar med två personer
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny