Livsmedel, hälsoskydd och miljö

Bild på en kvinna bakom disken på ett konditori

Maten vi äter och vattnet vi dricker är grunden för att vi ska kunna leva. Det är därför viktigt att de håller hög kvalitet så att vi inte blir sjuka. Här hittar du kortfattad information om livsmedel och kommunens kontroll av livsmedel, om hälsoskydd samt om kommunens miljöarbete.

Du kan också leta i kommunguiden som är en samlingsplats där du kan hitta hur du söker olika tillstånd eller vilka tillsynsärenden kommunen ansvarar för.

Gå vidare till kommunguiden här

 • Livsmedel

  Här får du information om vad som gäller när du ska starta en livs­medels­verksamhet. Du kan också läsa om hur kommunen arbetar med att kontrollera verksamheter som säljer, tillagar eller serverar livsmedel.

 • Hälsoskydd

  Hälsoskyddsarbete handlar om att skydda människors hälsa mot olika störningar. Det kan till exempel röra sig om problem med buller, radon, fukt, mögel eller dålig ventilation. Kommunen ansvarar för tillsynen över hälsoskyddet enligt miljöbalken. Målsättningen med tillsynen är att skydda kommuninvånarnas hälsa och livsmiljö. Fokus ligger på boendemiljö och på lokaler som är tillgängliga för allmänheten.

 • Alkohol, tobak och receptfria läkemedel

  Bygg- och miljönämnden är ansvarig myndighet för tillsynen över verksamheter som serverar alkoholhaltiga drycker och detaljhandel som säljer folköl, tobak och tobaksliknande produkter samt receptfria läkemedel. Syftet är att all hantering av sådana varor ska ske på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lagstiftning.

 • Miljömål och miljöskydd

  Vi i Krokoms kommun vill komma till rätta med miljöproblemen och inte lämna över dem till kommande generationer.

 • Kostråd för vissa fiskarter

  Krokoms kommun har beslutat om lokala kostråd för öring och kanada­röding. I Storsjön har det upptäckts förhöjda halter av vissa miljögifter i fisk, såsom PFAS, PCB, dioxiner och kvicksilver, efter provtagningar gjorda av Länsstyrelsen tillsammans med Östersunds kommun.

 • Vanliga frågor miljö och hälsoskydd

  Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om miljö och hälsoskydd.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny