Livsmedel

Här får du information om vad som gäller när du ska starta en livs­medels­verksamhet. Du kan också läsa om hur kommunen arbetar med att kontrollera verksamheter som säljer, tillagar eller serverar livsmedel.

Välkommen att kontakta oss om du:

 • ska starta eller ta över ett café, en restaurang eller annan liv­smedels­verksamhet
 • bedriver befintlig livsmedelsverksamhet
 • misstänker att du har blivit matförgiftad
 • har klagomål eller synpunkter på företag som hanterar livsmedel

Livs­medels­kontroll

Livsmedelskontroll

Varje livsmedelsföretagare ansvarar för att maten eller livsmedlen man säljer eller serverar är säkra att äta och rätt märkta. Bygg- och miljönämndens livsmedelsinspektörer gör regelbundna besök på restauranger, gatukök, skolkök, butiker och andra livsmedelsföretag i Krokoms kommun för att kontrollera att företagarna uppfyller lagstiftningens krav.

Debitering av livsmedelskontroll

Debitering av livsmedelskontroll

Från och med 1 januari 2022 debiteras avgiften först efter det att en livsmedelskontroll är utförd.

Så här går det till:

 • Om din verksamhet ska kontrolleras varje år kommer avgiften att debiteras varje år efter det att kontrollen är utförd.
 • Om din verksamhet ska kontrolleras flera gånger per år kommer avgiften att debiteras vid flera separata tillfällen, efter varje kontroll. Om verksamheten exempelvis ska ha två kontroller per år så innebär detta att debitering kommer att ske vid två separata tillfällen, dels efter den första kontrollen och dels efter den andra kontrollen.
 • Om din verksamhet ska kontrolleras vartannat år kommer avgiften att debiteras vartannat år, efter att kontrollen har utförts.
 • Om din verksamhet ska kontrolleras vart tredje år kommer avgiften att debiteras vart tredje år, efter att kontrollen har utförts.

Matförgiftning

Matförgiftning

Misstänker du att du blivit matförgiftad av mat som serverats, producerats eller köpts i Krokoms kommun – kontakta bygg- och miljönämndens livsmedelsinspektörer så fort som möjligt. En snabb kontakt kan hindra andra från att bli sjuka!


Om du åt på restaurang eller köpte varan i en annan kommun ska du i stället kontakta livsmedelskontrollen i den kommunen.

Intervju vid matförgiftning

När du ringer till bygg- och miljöavdelningen och anmäler en matförgiftning kommer inspektören att ställa frågor till dig för att lättare kunna ta reda på vad som orsakat matförgiftningen. Frågorna handlar bland annat om:

 • vad du ätit
 • var och när du åt maten
 • vilka symptom som uppstått
 • om fler blivit sjuka
 • om alla har ätit och druckit samma sorts mat och dryck
 • vad du har ätit och druckit dagarna innan du insjuknade

Att sälja, servera, bjuda på eller tillverka livsmedel

Att sälja, servera, bjuda på eller tillverka livsmedel

För att tillfälligt eller permanent få sälja, servera, bjuda på eller tillverka livsmedel måste du först ha gjort en skriftlig anmälan till bygg- och miljönämnden i kommunen. Med vissa undantag gäller detta även för privatpersoner och föreningar som regel­bundet säljer eller ger bort livsmedel till andra.

Här hittar du E-tjänsten för anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns särskilda regler för hanteringen av livsmedel och för hur lokalen eller platsen ska utformas. På Livsmedelsverkets hem­sida kan du läsa mer om detta.

Dricksvatten

Vattnet som används i livsmedels­hantering ska vara av dricksvatten­kvalitet. Om du har eget vatten behövs regelbundna provtag­ningar för att kontrollera att vattnet uppfyller kraven. En vattenanläggning som ska an­vändas till en livsmedelsverksamhet ska anmälas till bygg- och miljönämnden för registrering.

två plankstekar som ser väldigt goda ut
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny