Hälsoskydd

Inomhusmiljön i våra skolor och allmänna lokaler ska vara så bra att vi inte riskerar att bli sjuka av att vistas där. Verksamheterna ska också bedrivas på ett sådant sätt att det inte uppstår olägenheter för människor eller miljön.

Tillsyn

Tillsyn

Bygg- och miljönämnden utövar tillsynen över hälsoskyddet i kommunen enligt miljöbalken. Mål­sätt­ningen är att skydda kommuninvånarnas hälsa och livsmiljö. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt bostäder och lokaler för allmänna ändamål. Det innebär att vi arbetar med tillsyn på bland annat bo­städer, skolor, bad och idrottsanläggningar. Vi arbetar också förebyggande med information och råd­givning till verksamhetsutövaren.

Vi ska inte heller utsättas för hälsorisker i våra egna hem. Därför är det viktigt att vi har en bra luftkvalitet inomhus och att vi slipper störande ljud och lukter.

Hygienisk behandling

Hygienisk behandling

Verksamheter med hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta ska anmälas till bygg- och miljönämnden. De verksamheter som kan vara aktuella är till exempel akupunktur, tatuering, piercing och fotvård, det vill säga verksamheter där man använder skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra stickande och skärande verktyg.

Verksamheter med behandlingar där det inte finns risk för blodsmitta, som t ex massage, skönhetsvård och hårvård, behöver inte anmäla sin verksamhet till bygg- och miljönämnden. Trots detta så har nämnden ändå ansvar för tillsyn även över sådana verksamheter.

Läs mer om Miljö­balken på Natur­vårds­verket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om verksamhet

Anmälan om verksamhet

Innan en verksamhet, där det finns risk för blodsmitta, startar eller ändras krävs att du i god tid lämnar in en fullständig anmälan till bygg- och miljönämnden. Nämnden ställer vissa krav på hur en lokal för hygienisk behandling ska se ut, samt hur verksamheten ska skötas, för att skydda människors hälsa. Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Varför ska jag anmäla?

Varför ska jag anmäla?

Syftet med anmälan är att uppmärksamma bygg- och miljönämnden på vad man tänker göra och därmed ge nämnden möjlighet att reagera, till exempel avgöra om en lämplig lokal valts. Det är också möjligt att vissa försiktighetsmått eller skyddsåtgärder måste göras för att undvika störningar för människor och miljö.

Egenkontroll

Egenkontroll

Den som driver en verksamhet enligt § 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är enligt miljöbalken skyldig att själv kontrollera sin verksamhet genom så kallad egenkontroll. Syftet är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för hälsan. Syftet är också att förhindra att miljön tar skada av till exempel de produkter som används i verksamheten.

Bygglov/Bygganmälan

Bygglov/Bygganmälan

Verksamheten kan förutom anmälan enligt miljöbalken även behöva bygglov eller bygganmälan. Du bör därför alltid ta kontakt med en bygglovshandläggare i samband med att du tänker öppna, ta över, eller göra ändringar i en lokal.

Här kan du läsa mer om bygglov

Rökfria miljöer

Från och med den 1 juli 2019 utökas antalet rökfria miljöer utomhus. Den tidigare Tobakslagen ersätts då med Lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088).

Rökfria områden

Rökfria områden

Följande områden ska vara rökfria:

 • Barn- och ungdomsverksamhet
 • Hälso- och sjukvård
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
 • Kollektivtraafik
 • Restauranger och andra serveringsställen
 • Allmän sammankomst och offentlig tillständig
 • Övriga lokaler där allmänhet har tillträde
 • Hotell, sovkkupéer och tillfällig bostad
 • Områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, till exempel perronger, busshållsplatser och taxizoner
 • Uteserverignar utanför exempelvis restauranger och caféer
 • Inom inhängnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs idrottsanläggningar
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt ovan nämnda lag.

folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information om den nya lagen.

Ansvar

Ansvar

Den som äger eller driver verksamhet i en lokal eller på ett område utomhus som omfattas av rökfria miljöer är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs. Kommunen har ett ansvar att kontrollera att rökförbudet upprätthålls. Kontakta kundcenter eller alkohol- och tobakshandläggaren om du har frågor.

Den som störs av rökning i en lokal eller på en plats som ska vara rökfri ska i första hand ta upp det med fastighetsägaren eller den som är verksamhetsansvarig.

Rökfria utomhusmiljöer

stetoskop som formar ett hjärta
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny