Hälsoskydd

Inomhusmiljön i våra skolor och allmänna lokaler ska vara så bra att vi inte riskerar att bli sjuka av att vistas där. Verksamheterna ska också bedrivas på ett sådant sätt att det inte uppstår olägenheter för människor eller miljön.

Tillsyn

Bygg- och miljönämnden utövar tillsynen över hälsoskyddet i kommunen enligt miljöbalken. Mål­sätt­ningen är att skydda kommuninvånarnas hälsa och livsmiljö. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt bostäder och lokaler för allmänna ändamål. Det innebär att vi arbetar med tillsyn på bland annat bo­städer, skolor, bad och idrottsanläggningar. Vi arbetar också förebyggande med information och råd­givning till verksamhetsutövaren.

Vi ska inte heller utsättas för hälsorisker i våra egna hem. Därför är det viktigt att vi har en bra luftkvalitet inomhus och att vi slipper störande ljud och lukter.

Rökfria miljöer

Från och med den 1 juli 2019 utökas antalet rökfria miljöer utomhus. Den tidigare Tobakslagen ersätts då med Lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088).

Följande områden ska vara rökfria:

 • Barn- och ungdomsverksamhet
 • Hälso- och sjukvård
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
 • Kollektivtraafik
 • Restauranger och andra serveringsställen
 • Allmän sammankomst och offentlig tillständig
 • Övriga lokaler där allmänhet har tillträde
 • Hotell, sovkkupéer och tillfällig bostad
 • Områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, till exempel perronger, busshållsplatser och taxizoner
 • Uteserverignar utanför exempelvis restauranger och caféer
 • Inom inhängnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs idrottsanläggningar
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt ovan nämnda lag.

folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mer information om den nya lagen.

Ansvar

Den som äger eller driver verksamhet i en lokal eller på ett område utomhus som omfattas av rökfria miljöer är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs. Kommunen har ett ansvar att kontrollera att rökförbudet upprätthålls. Kontakta kundcenter eller alkohol- och tobakshandläggaren om du har frågor.

Hjälpte informationen på sidan dig?