Miljömål och miljöskydd

Fotograf Per Johan Göransson. vandrare på kalfjäll

Vi i Krokoms kommun vill komma till rätta med miljöproblemen och inte lämna över dem till kommande generationer. Vi strävar efter att skapa ett hållbart samhälle ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Sju målområden har definierats i Krokoms kommun, dessa är:

 • Samhällsplanering och byggande
 • Energi
 • Upphandling
 • Vatten
 • Utbildning
 • Återanvändning och återvinning
 • Förorenade områden

Genom vår verksamhet ska vi förhindra att vår miljö utsätts för föroreningar, kemikalier, buller och annat som stör tillståndet i marken, vattnet och luften. Det handlar inte bara om människans hälsa, utan även annat liv har rätt att leva utan att skadas eller besväras för mycket av människans aktiviteter.

Verksamheter som handläggs inom miljöskydd är bland annat:

 • jordbruk
 • bilskrotar
 • cisterner
 • bensinstationer
 • sågverk
 • skjutbanor
 • motorbanor

Det övergripande ansvaret för miljöskyddet finns på central nivå hos Naturvårdsverket och på regional nivå hos länsstyrelsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny