Arbetssökande

Hos Arbete och Integration erbjuder vi stöd på vägen till ordinarie arbets­marknad. Via oss kan du få praktik, arbetsträning, ett socialt samman­hang, stöd i dina studier och under en period jobb med handledning.

 

Stöd till arbetssökande

Verksamheten samverkar framför allt med Arbetsförmedlingen, social­tjänsten, förssäkringskassan och andra aktörer i syfte att fler personer ska få ett arbete och kunna försörja sig själva.
Arbetet bedrivs dels genom olika arbets­marknadsprojekt samt genom att anordna anpassade arbetstillfällen och praktikplatser inom kommunens verksamheter.

Vill du ta del av dessa åtgärder prata med din handläggare på arbetsför­medlingen, socialtjänsten eller för­säkringskassan.

Här hittar du e-tjänsten "Interesseanmälan till arbete eller arbetsträning/praktik via Arbete & Integration" Länk till annan webbplats.

Exempel på aktiviteter

 • Kart­läggning och individuellt stöd
 • Arbetsträning och anpassade anställningar
 • Studiebesök
 • Gruppaktiviteter
 • Matchning mot privata och offentliga arbetsgivare
 • Stöd i kontakten med andra myndigheter och verksamheter

Arbetsträningsarenor

 • Återbruksverksamhet, till exempel att reparera möbler och skapa nytt i återbrukat material
 • Vaktmästeri. Administrativa och praktiska arbetsuppgifter i kommunhuset
 • Bilservice. Rekond och transport av kommunens bilar till serviceverkstad och besiktning.
 • Café Delikat i kommunhuset

Mer om Återbrukets verksamhet

Återbruket är en verksamhet som bedrivs av enheten Arbete och integration. Det är ett ställe där personer som av olika anledningar har svårt att få jobb har möjlighet att göra praktik, arbetsträna eller ha en tillfällig lönebidragsanställning. Målet för alla är att så småningom ha ett arbete på den reguljära arbets­marknaden.

Tanken är att på Återbruket får man prova på att arbeta och träna på olika saker utifrån sina individ­uella behov och förutsättningar. Det kan till exempel vara att passa tider, ta instruktioner och att samarbeta med andra. Arbetsuppgifterna kan till viss del an­passas efter det egna intresset och förutsättningar.

Du behöver inte längre boka ditt besök men tänk på att fortsätta hålla avstånd!

Läs mer om Återbrukets butik här

Kontakt Återbruket

Telefon 072 231 84 64

Helena Gjaerum, Arbetshandledare Återbruket

Telefon 0640 168 67, E-post: helena.gjaerum@krokom.se

Jesper Sørensen, Arbetshandledare Återbruket

Telefon 0640 168 61, E-post jesper.sorensen@krokom.se

Stöd till unga – kommunalt aktivitets­ansvar

Vi söker dig som är mellan 16 och 20 år som antingen har hoppat av eller aldrig börjat gymnasiet och inte har jobb.

Kommunen har enligt skollagen ett så kallat aktivitetsansvar för ungdomar som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och inte har fyllt 20 år.

Vi erbjuder en mängd olika aktiviteter. Här följer några exempel:

 • Kart­läggning och individuellt stöd
 • Arbetsträning och anpassade anställningar
 • Studiebesök
 • Gruppaktiviteter
 • Matchning mot privata och offentliga arbetsgivare
 • Stöd i kontakten med andra myndigheter och verksamheter

Kontakta oss!

Du är välkommen att kontakta oss på Arbete och Integration för att få hjälp med att reda ut vad just du ska satsa på nu och i framtiden. Vi hoppas att tillsammans med dig komma fram till hur du kan ta nästa steg som till exempel kan vara en praktik, ett arbete eller studier.

Skicka ett mejl eller ring till Eleonor Sjöberg

 • Eleonor Sjöberg, ArbetskonsulentTelefon: 0640 168 76, E-post: kaa@krokom.se

Feriepraktik

Varje år erbjuder Krokoms kommun cirka 300 feriepraktikplatser. Platserna erbjuds i första hand ungdomar som går ut årskurs ett och två i gymnasieskolan och årskurs nio i grundskolan samt i mån av plats till årskurs åtta. Läs mer här

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny