Feriepraktik

Här kan du läsa om feriepraktik. Möjligheten att söka öppnar efter sportlovet. Är du mellan 15 och 20 år har du även möjlighet att bli sommarlovsentreprenör.

Tidplan 2019

I februari månad skickar kommunen ut ett brev till företag och föreningar där de får anmäla om de kan ta emot feriepraktikanter. Svaret ska vara inne senast den 10 mars. Därefter öppnas möjligheten för ungdomarna att söka plats, formuläret var öppet till och med den 5 april. Anställningsavtalen kunde hämtas ut i kommunhuset den 2 och 3 maj.

Praktikperioder

  • Period 1: 17 juni-5 julli
  • Period 2: 8 juli-26 juli
  • Period 3: 29 juli-16 augusti

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare

Vill du som arbetsgivare ta emot feriepraktikanter?

Varje år erbjuder Krokoms kommun cirka 300 feriepraktikplatser. Platserna erbjuds i första hand till våra ungdomar som gått ut årskurs ett och två i gymnasieskolan samt årskurs nio i grundskolan. I år kommer även elever som har gått ut årskurs åtta att erbjudas platser

Tidsperioder och omfattning

Ungdomarna erbjuds tre veckors arbete med fem timmars tjänstgöring per dag (max 75 timmar) under följande tre perioder:

  • Period 1: 17 juni – 5 juli
  • Period 2: 8 juli – 26 juli
  • Period 3: 29 juli – 16 augusti

Löneadministration

Ungdomarnas lön är 65 kronor i timmen och det är Krokoms kommun som ansvarar för löneadministrationen.

Föreningar faktureras 675 kronor per feriearbetare, kommunen står för resterande lönekostnad och lönebikostnad.

Företagare faktureras 36 kronor per timme, kommunen står för resterande lönekostnad och lönebikostnad.

Eventuell OB-ersättning faktureras enligt tidrapporten. Fakturering sker i efterhand.

Tidrapportering

Blankett för tidrapportering kan du ladda ner här. WordTiderna fylls i av feriepraktikanten och rapporten attesteras av handledare på arbetsplatsen.

Viktigt angående anmälan

Ungdomarna ska anmäla sitt intresse av feriearbete på kommunens hemsida senast den 5 april. Därför är det viktigt att alla som erbjuder feriepraktikplats meddelar oss detta senast den 17 mars, så att ungdomarna har möjlighet att välja just din feriepraktikplats i sin intresseanmälan.

Har du redan en särskild ungdom som du vill ha som sommarens feriepraktikant så ska detta anges i intresseanmälan med namn och personnummer.

Stöd och vägledning är viktig

Handledarens stöd och vägledning är väldigt betydelsefull för att få en lyckad feriepraktikperiod för både företag, förening och ungdom.
Mer information hittar du i broschyren "Handledare för feriepraktiklänk till annan webbplats" här till höger.

Arbetsmiljöregler

För att få mer kunskap om vilka regler som gäller för feriearbete, läs gärna i broschyren "Så får barn och ungdomar arbeta" här till höger.

Hur anmäler jag intresse?

Förfrågan har i februari skickats via mejl till alla arbetsplatser i kommunen via aktuella företagar-och föreningsregister.

Länk för registrering (Registrera arbetsplats) och handledning, samt hur man går till väga finns här till höger och även på användarens sidor. Där finns både möjlighet att både registrera sig som ny arbetsplats eller för de som tidigare haft feriepraktikanter, att via mail beställa användarnamn och lösenord.

Information för ungdomar

Krokoms kommun erbjuder tillsammans med kommunens föreningar och företag olika arbetsplatser för feriepraktik. Som feriepraktikant har du möjlighet att testa på många olika arbetsuppgifter exempelvis inom barnomsorg, äldreomsorg eller parkarbete.

Feriepraktik är ett sätt att få en inblick i hur det är att arbeta inom olika verksamhetsområden. Du ersätter ingen annan personal och det krävs inte att du själv ska klara av arbetsuppgifterna utan du får handledning till de uppgifter du ska utföra.

Vilka kan få feriepraktik?

De som erbjuds feriepraktik är i första hand ungdomar som går ut årskurs ett och två i gymnasieskolan samt de som går ut årskurs åtta och nio under 2019. Ett krav är att du är folkbokförd i Krokoms kommun.

Perioder för feriepraktik

Sommaren delas in tre perioder och du kan välja när du önskar jobba. På vissa arbetsplatser kan avvikande perioder förekomma.

  • Period 1: 17 juni – 5 juli
  • Period 2: 8 juli – 26 juli
  • Period 3: 29 juli – 16 augusti

Arbetstid och lön

Du arbetar totalt 75 timmar, oftast är det uppdelat på tre veckor och fem timmar per dag. Tider och scheman kan se olika ut beroende på arbetsplats. Lönen är 65 kronor per timme.

Du bör få din lön den 25:e månaden efter att du har jobbat färdigt din period. Du kan inte få förskott eller del av lönen utbetald. Avslutas feriepraktiken i början av en månad kan det innebära att lönen kan utbetalas redan samma månad.

Det är viktigt att handledaren skickar tjänstgöringsrapporten till HR-avdelningen i god tid för att du ska få din lön så snabbt som möjligt. Påminn gärna din handledare att skicka in rapporten sista dagen du arbetar!

Arbetsmiljöregler

För att få mer kunskap om vilka regler som gäller för feriearbete, läs gärna i broschyren "Så får barn och ungdomar arbetalänk till annan webbplats".

Så här ansöker du

Du ansöker genom att fylla i formuläret.länk till annan webbplats

Mina sidor

När du har skickat in din ansökan kommer du att få ett inlogg till Mina sidor (här till höger) där du kan följa din ansökan, ändra uppgifter och här kommer också ditt jobberbjudande att presenteras.

Ansökningstid

Mellan den 11 mars och 5 april kan du söka feriepraktikplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?