Feriepraktik

Varje år erbjuder Krokoms kommun cirka 300 feriepraktikplatser. Platserna erbjuds i första hand ungdomar som går ut årskurs ett och två i gymnasieskolan, årskurs nio i grundskolan samt i mån av plats till de som går ut årskurs åtta.

Möjligheten att anmäla intresse till feriepraktikplats öppnar den 9 mars 2022.

Tidplan 2022

Anmälan öppnar 9 mars och stängs 12 april. Här på hemsidan och i mail till anmälda ungdomar kommer information om vad som sker och eventuella ändringar i med anledning av coronapandemin.

Praktikperioder

  • Period 1: 20 juni - 8 juli
  • Period 2: 11 juli - 29 juli
  • Period 3: 1 augusti - 19 augusti

Anmälan för ungdomar öppnar 9 mars och stänger 12 april.

Information för arbetsgivare

Information för arbets­givare

Vill du som arbetsgivare ta emot ferie­praktikanter?

Varje år erbjuder Krokoms kommun cirka 300 feriepraktikplatser. Platserna erbjuds i första hand ungdomar som går ut årskurs ett och två i gymnasieskolan samt de som går ut årskurs åtta och nio i grundskolan.

Tidsperioder och omfattning

Ungdomarna erbjuds tre veckors arbete med fem timmars tjänst­göring per dag (max 75 timmar) under följande tre perioder:

  • Period 1: 20 juni - 8 juli
  • Period 2: 11 juli - 29 juli
  • Period 3: 1 augusti - 19 augusti

Löneadministration

Ungdomarnas lön är 65 kronor i timmen och det är Krokoms kommun som ansvarar för löneadministrationen.

Föreningar faktureras 675 kronor per ferie­arbetare, kommunen står för resterande löne­­kostnad och lönebikostnad.

Företagare faktureras 36 kronor per timme, kommunen står för resterande lönekostnad och lönebikostnad.

Eventuell OB-ersättning faktureras enligt tidrapporten. Fakturering sker i efterhand.

Tidrapportering

Blankett för tidrapportering kan du ladda ner här Word, 77.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Tiderna fylls i av feriepraktikanten och rapporten attesteras av handledare på arbetsplatsen.

Viktigt om anmälan

Ungdomarna ska anmäla sitt intresse av ferie­arbete på kommunens hemsida senast den 12 april. Du som arbetsgivare kan registrera din arbetsplats under perioden 24 januari - 15 april.

Stöd och vägledning är viktig

Handledarens stöd och vägledning är väldigt betydelsefull för att få en lyckad feriepraktik­period för både företag, förening och ungdom.

Mer information hittar du i broschyren:

Handledare för feriepraktik Pdf, 854.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsmiljöregler

För att få mer kunskap om vilka regler som gäller för feriearbete, läs gärna i broschyren:

Så får barn och ungdomar arbeta Pdf, 985.2 kB.

Hur anmäler jag intresse?

Förfrågan skickas i februari via mejl till alla arbetsplatser i kommunen via aktuella företagar-och föreningsregister. Förfrågan till tidigare arbetsgivare skickas också ut under februari månad

Länk till registrering (Registrera arbetsplats) och handledning, samt hur man går till väga finns här nedanför, och även på användarens sidor. Där finns både möjlighet att både registrera sig som ny arbetsplats eller för dem som tidigare haft feriepraktikanter, att via mail beställa användarnamn och lösenord.

registrering till handledning, samt hur man går tillväga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information för ungdomar

Krokoms kommun erbjuder tillsammans med kommunens föreningar och företag olika arbets­platser för feriepraktik. Som feriepraktikant har du möjlighet att testa på många olika arbets­uppgifter exempelvis inom barnomsorg, äldreomsorg eller parkarbete.

Feriepraktik är ett sätt att få en inblick i hur det är att arbeta inom olika verksamhets­områden. Du ersätter ingen annan personal och det krävs inte att du själv ska klara av arbets­uppgifterna utan du får handledning till de uppgifter du ska utföra.

Vilka kan få feriepraktik?

De som erbjuds feriepraktik är i första hand ungdomar som går ut årskurs ett och två i gymnasie­skolan samt de som går ut årskurs nio, samt i mån av plats till de som går ut årskurs 8 under 2022. Ett krav är att du är folk­bokförd i Krokoms kommun.

Belastningsregistret

Ska du jobba på en arbetsplats där du möter barn och ungdomar måste du begära ett utdrag ur belastningsregistret som du lämnar in till arbetsgivaren. Du laddar ner blanketten för detta på polisens hemsida.

Begär utdrag ur belastningsregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du skickar in blanketten digitalt eller i brev till polisen och får sedan hem ditt registerutdrag i din brevlåda. Din första arbetsdag tar du med registerutdraget till din praktikplats och visar det för handledaren. Originalet ska du behålla själv. 

Perioder för feriepraktik

Sommaren delas in tre perioder och du kan välja när du önskar jobba. På vissa arbets­platser kan avvikande perioder förekomma.

  • Period 1: 20 juni - 8 juli
  • Period 2: 11 juli - 29 juli
  • Period 3: 1 augusti - 19 augusti

Innan du börjar

Kontakta din arbetsplats minst en vecka innan du börjar för att få veta lite mer. Du får reda på arbetstider, om du behöver speciella kläder eller annat viktigt. Kontaktuppgifter till din arbetsplats får du i mail.

Be dem gärna berätta hur en arbetsdag kommer att se ut för dig.

Arbetstid och lön

Du får lön för max 75 timmar under din feriepraktik. På tre veckor blir det fem timmar/dag men arbetstiden kan förläggas olika beroende på arbetsplats. Midsommarafton går att arbeta in enligt överenskommelse mellan handledaren och dig. Läggs arbetstiden efter 19.00 under vardagar eller under helg, så betalar arbetsgivaren själv hela kostnaden för obekväm arbetstid (OB). OB helg 55kr extra. OB kväll 22kr extra.

Lönen är olika beroende på arbetsområde. Inom vård, omsorg och barnomsorg är lönen 70 kr/timme och inom övriga områden är den 65 kr/timme.

Det är viktigt att tjänstgöringsrapporten/tidrapport undertecknas av både dig och handledare och att den kommer till Personalavdelningen så snart du avslutat din praktik. På din tidrapport står det hur tidrapporten kan skickas på olika sätt. Lönen utbetalas den 25:e månaden efter att tidrapporten har kommit in.

Löneadministration

Löneutbetalning administreras via Swedbank. Om du INTE har ett konto hos Swedbank behöver du besöka Swedbank (kontor i Östersund) och registrera att lönen ska betalas ut till din bank via dem. Du som INTE fyllt 18 måste göra det på ett Swedbankkontor tillsammans med en målsman och du som har fyllt 18 kan ordna det med Bank-ID. Gör du detta en gång behöver du aldrig mer registrera ditt konto när du nästa gång får lön från Krokoms kommun.

Om du inte registrerar ditt konto eller inte tidigare har registrerat ditt konto kommer lönen via en check i brevlådan till din hemadress. Den kan du sedan lösa ut för en avgift på 49 kr på olika ställen (ex ICA, COOP mm). Du kan även lösa ut den på din bank för 0 kr. Har du frågor kring din lön kontakta loner@krokom.se eller Swedbank.

Säkerhet

Du som är under 19 år och bosatt i Krokoms kommun har en försäkring som gäller. En av handledarens arbetsuppgifter är att ge dig som feriepraktikant den kunskap som behövs för att kunna arbeta säkert.

Är det något du inte känner dig bekväm med eller tror du inte får göra så kontakta din handledare eller oss på Feriepraktik på kommunen. I broschyren ”Så får barn och ungdomar arbeta” finns information om vad som gäller när man har ungdomar anställda. Den finns även på Feriepraktiks hemsida på kommunen.

Ladda hem broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Pdf, 985.2 kB.

Sjukdom

Om du blir sjuk under de två första veckorna på din jobbperiod ska du sjukanmäla dig till arbetsplatsen. Om du blir sjuk under den tredje veckan ska du sjukanmäla dig till både arbetsplatsen och till kommunen via mejl till:

loner@krokom.se

Det beror på att sjuklön betalas ut först efter två veckors anställning, enligt sjuklönelagens bestämmelser.

Arbetsmiljöregler

För att få mer kunskap om vilka regler som gäller för feriearbete, läs gärna i broschyren:

Så får barn och ungdomar arbeta Pdf, 985.2 kB.

Så här ansöker du

Ansök till feriepraktik på feriebas.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mina sidor

När du har skickat in din ansökan kommer du att få ett inlogg till Mina sidor. Där kan du följa din ansökan, ändra uppgifter och här kommer också ditt jobberbjudande att presenteras.

Ansökningstid

Mellan den 9 mars och 12 april kan du söka feriepraktikplats.

Ansökan/Anställning

Du söker via Feriebas som du kommer till när du följer länken:

Ansök till Feriepraktik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kommer skriva på ditt anställningsavtal digitalt och kommer även få möjlighet att registrera skattebefrielse om du tror att du kommer tjäna mindre än 20 481 kr under året. Detta registrerar du när du söker till Feriepraktik.

Hoppas att du får en givande och rolig praktikperiod!

A portrait of a young woman gardening
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny