Feriepraktik

fyra stora glassar serveras

Vill du ha något intressant och roligt att göra på sommaren? Varje år erbjuder Krokoms kommun cirka 300 feriepraktikplatser. Platserna erbjuds dig som går ut årskurs ett och två i gymnasie­skolan samt årskurs nio i grundskolan.

Ansökan och praktikperioder 2024

Du kan ansöka om feriepraktik mellan den 19 februari och 10 mars.

Praktikperioder

 • Period 1: 17 juni - 5 juli
 • Period 2: 8 juli - 26 juli
 • Period 3: 29 juli - 16 augusti

Observera att en del arbetsplatser har andra perioder.

Information för ungdomar – inför praktiken

Krokoms kommun erbjuder tillsammans med kommunens föreningar och företag olika arbets­platser för feriepraktik. Som feriepraktikant har du möjlighet att testa på många olika arbets­uppgifter exempelvis inom barnomsorg, äldreomsorg eller parkarbete.

Feriepraktik är ett sätt att få en inblick i hur det är att arbeta inom olika verksamhets­områden. Du ersätter ingen annan personal och det krävs inte att du själv ska klara av arbets­uppgifterna utan du får handledning till de uppgifter du ska utföra.

Vilka kan få feriepraktik?

De som erbjuds feriepraktik är ungdomar som går ut årskurs ett och två i gymnasie­skolan samt de som går ut årskurs nio. Ett krav är att du är folk­bokförd i Krokoms kommun.

Perioder för feriepraktik

Sommaren delas in tre perioder och du kan välja när du önskar jobba. Observera att vissa arbetsplatser kan ha andra perioder.

 • Period 1: 17 juni - 5 juli
 • Period 2: 8 juli - 26 juli
 • Period 3: 29 juli - 16 augusti

Ansökningstid

Mellan den 19 februari och 10 mars kan du söka feriepraktikplats.

Så här ansöker du

Ansök till feriepraktik på feriebas.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mina sidor

När du har skickat in din ansökan kommer du att få ett inlogg till Mina sidor. Där kan du följa din ansökan och ändra din ansökan så länge ansökningsperioden pågår. Här kommer också ditt jobberbjudande att presenteras. När du har fått ett erbjudande om jobb kommer du att få mejl om det.

Tacka ja eller nej till jobberbjudande

Tacka ja

Vill du tacka JA till din erbjudna praktikplats gör du det via Mina sidor. Klicka på fliken Min plats och välj ”Ja tack, jag vill ha denna plats”.

Du får då upp en ruta med rubriken ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag”. Läs noga igenom texten och klicka i något av alternativen. Tryck sedan på ”Intyga och fortsätt till avtalet”.

Du får då upp ditt anställningsavtal. Läs igenom avtalet och signera det. Nu har du gjort allt du behöver för att tacka JA till din erbjudna feriepraktikplats.

Tacka nej

Vill du tacka NEJ till din erbjudna praktikplats gör du det via Mina sidor. Klicka på fliken Min plats och välj ”Nej tack, jag vill inte ha denna plats”.

OBS! Tackar du NEJ till platsen kommer vi inte erbjuda dig någon annan plats. Vi erbjuder dig endast en praktikplats.

Om du varken tackar ja eller nej

Om du inte har tackat JA eller NEJ till din erbjudna praktikplats inom utsatt tid har du automatiskt tackat NEJ till din plats. Vi kommer inte att erbjudna dig någon annan plats.

Kontakta din arbetsplats innan du börjar

Kontakta din arbetsplats minst en vecka innan du börjar för att få veta mer om arbetet. Då får du reda på arbetstider, om du behöver speciella kläder eller annat viktigt. Be dem gärna berätta hur en arbetsdag kommer att se ut för dig.

Kontaktuppgifter till din arbetsplats eller din handledare hittar du på Mina sidor på Feriebas hemsida. Om du inte hittar kontaktuppgifterna, kontakta oss på feriepraktik@krokom.se.

Belastningsregistret

Ska du jobba på en arbetsplats där du möter barn och ungdomar måste du begära ett utdrag ur belastningsregistret som du lämnar in till arbetsgivaren. Du laddar ner blanketten för detta på polisens hemsida.

Begär utdrag ur belastningsregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du skickar in blanketten digitalt eller i brev till polisen och får sedan hem ditt registerutdrag i din brevlåda. Din första arbetsdag tar du med registerutdraget till din praktikplats och visar det för handledaren. Originalet ska du behålla själv.

Löneadministration

Löneutbetalning administreras via Swedbank. När du fyllt 16 år och sommar jobbar har du rätt att förfoga över din egen lön. Om du har fyllt 16 år och har giltig ID-handling kan du själv besöka kontoret (kontor i Östersund) för att lägga upp en unik anslutning för löneut­betalning till ett konto som du disponerar. Har du ingen giltig id-handling behöver minst en målsman vara med för hjälp med identifieringen. Är du under 16 år är det båda målsmännen som måste vara med. Du som har fyllt 18 år behöver inte besöka kontoret utan kan identifiera dig med Bank-ID. Gör du detta en gång behöver du aldrig mer registrera ditt konto när du nästa gång får lön från Krokoms kommun.

Om du inte registrerar ditt konto eller inte tidigare har registrerat ditt konto kommer lönen via en check i brevlådan till din hemadress. Den kan du sedan lösa ut för en avgift på 49 kr på olika ställen (ex ICA, COOP mm). Du kan även lösa ut den på din bank för 0 kr. Har du frågor kring din lön kontakta loner@krokom.se eller Swedbank.

Information för ungdomar – under praktiken

Arbetstid och lön

Du får lön för max 75 timmar under din feriepraktik. På tre veckor blir det fem timmar/dag men arbetstiden kan förläggas olika beroende på arbetsplats. Midsommarafton går att arbeta in enligt överenskommelse mellan handledaren och dig. Läggs arbetstiden efter 19.00 under vardagar eller under helg, så betalar arbetsgivaren själv hela kostnaden för obekväm arbetstid (OB). Under fliken "information för arbetsgivare" kan du se vilket OB-tillägg som gäller.

Lönen är olika beroende på arbetsområde. Inom vård, omsorg och barnomsorg är lönen 75 kr/timme och inom övriga områden är den 70 kr/timme.

Det är viktigt att tjänstgöringsrapporten/tidrapport undertecknas av både dig och handledare. Din handledare ansvarar för att skicka in tidrapporten till Krokoms kommuns personalavdelning så snart du avslutat din praktik. På din tidrapport står det hur tidrapporten kan skickas på olika sätt. Lönen utbetalas den 25:e månaden efter att tidrapporten har kommit in.

Tidrapportering

Du som feriepraktikant fyller i tidrapporten och handledaren på arbetsplatsen attesterar rapporten. Din handledare ansvarar för att skicka in din tidrapport till Krokoms kommun.

Blankett för tidrapportering kan du ladda ner här Word, 82.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Säkerhet

Du som är under 19 år och bosatt i Krokoms kommun har en försäkring som gäller. En av handledarens arbetsuppgifter är att ge dig som feriepraktikant den kunskap som behövs för att kunna arbeta säkert.

Är det något du inte känner dig bekväm med eller tror du inte får göra så kontakta din handledare eller oss på Feriepraktik på kommunen. I broschyren ”Så får barn och ungdomar arbeta” finns information om vad som gäller när man har ungdomar anställda. Den finns även på Feriepraktiks hemsida på kommunen.

Ladda hem broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Pdf, 985.2 kB.

Sjukdom

Om du blir sjuk under de två första veckorna på din jobbperiod ska du sjukanmäla dig till arbetsplatsen. Om du blir sjuk under den tredje veckan ska du sjukanmäla dig till både arbetsplatsen och till kommunen via mejl till:

loner@krokom.se

Det beror på att sjuklön betalas ut först efter två veckors anställning, enligt sjuklönelagens bestämmelser.

Arbetsmiljöregler

För att få mer kunskap om vilka regler som gäller för feriearbete, läs gärna i broschyren:

Så får barn och ungdomar arbeta Pdf, 985.2 kB.

Information för arbetsgivare

Information för arbets­givare

Vill du som arbetsgivare ta emot ferie­praktikanter?

Varje år erbjuder Krokoms kommun cirka 300 feriepraktikplatser. Platserna erbjuds ungdomar som går ut årskurs ett och två i gymnasieskolan samt årskurs nio i grundskolan.

Hur anmäler jag intresse?

Förfrågan skickas i februari via mejl till de arbetsplatser som är registrerade i aktuella företagar-och föreningsregister. Förfrågan till tidigare arbetsgivare skickas också ut under februari månad.

Du som arbetsgivare kan registrera din arbetsplats under perioden 5 februari - 31 mars. Du registrerar ditt intresse på Feriebas som du når på länken nedan. Även om du har haft feriepraktikanter tidigare behöver du registrera dig på nytt varje år. Nytt för i år är att du behöver fylla i riskbedömningen digitalt. Tänk på att fylla i genomtänkta åtgärder för riskerna.

registrera dig som arbetsplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidsperioder och omfattning

Ungdomarna erbjuds tre veckors arbete med fem timmars tjänst­göring per dag (max 75 timmar) under följande tre perioder:

 • Period 1: 17 juni - 5 juli
 • Period 2: 8 juli - 26 juli
 • Period 3: 29 juli - 16 augusti

Löneadministration

Ungdomarnas lön är 70 kronor i timmen och det är Krokoms kommun som ansvarar för löneadministrationen.

Föreningar faktureras 1055 kronor per ferie­arbetare, kommunen står för resterande löne­­kostnad och lönebikostnad.

Företagare faktureras 41 kronor per timme, kommunen står för resterande lönekostnad och lönebikostnad.

Eventuell OB-ersättning betalar företagare och föreningar själva. Krokoms kommun skickar en faktura för den i efterhand enligt tidrapporten. Följande OB-ersättning gäller:

 • kväll 24,80 kronor i timmen
 • helg 63,90 kronor i timmen
 • storhelg 122,70 kronor i timmen.

Tidrapportering

Feriepraktikanten fyller i tidrapporten och handledaren på arbetsplatsen attesterar rapporten. Du som är handledare ansvarar för att skicka in tidrapporten till Krokoms kommun.

Blankett för tidrapportering kan du ladda ner här Word, 82.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Stöd och vägledning är viktig

Handledarens stöd och vägledning är väldigt betydelsefull för att få en lyckad feriepraktik­period för både företag, förening och ungdom.

Mer information hittar du under rubriken Information till handledare.

Arbetsmiljöregler

För att få mer kunskap om vilka regler som gäller för feriearbete, läs gärna i broschyren:

Så får barn och ungdomar arbeta Pdf, 985.2 kB.

 

Information till handledare

Välkommen som handledare!

Vi hoppas att du ska trivas med att vara handledare för Krokoms kommuns feriepraktikanter i sommar. Ungdomarna är placerade på flera arbetsplatser i kommunens verksamheter men även i olika föreningar och företag. Feriepraktiken är oftast ungdomarnas första kontakt med arbetslivet. Det viktigt att de blir mottagna på bästa sätt och får bra handledning under hela sin feriepraktikperiod. Handledarens huvudsakliga roll är att ta emot feriepraktikanten och fortlöpande informera och vägleda. Det är viktigt att skapa intresse för verksamhetsområdet och att feriepraktikanten får inblick i olika arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Som handledare är du även en god ambassadör för verksamheten.

Ungdomarna har ansökt och tackat ja

Ungdomarna har ansökt om feriepraktik via ett ansökningsformulär på Krokoms kommuns hemsida. Därefter har erbjudande om feriepraktikplats skickats ut per mail och de har tackat ja till erbjudandet genom sin registrering hos Feriebas.

Ungdomarna har skrivit på anställningsavtalet och fått information

Ungdomarna skriver på sitt anställningsavtal digitalt och får möjlighet att registrera skattebefrielse om de tror att de kommer tjäna mindre än 24 238 kr. De får också meddelande om de behöver skicka efter utdrag från polisregistret. Ungdomarna har fått information om att lönen utbetalas den 25:e månaden efter avslutad period, vad som gäller om de blir sjuka och liknade. För att lönen skall sättas in på ett visst bankkonto så har de fått uppgifter om hur de ska göra.

Ta hand om praktikanten under första dagen

På praktikantens första dag ska du ta emot och hälsa feriepraktikanten välkommen. Du presenterar arbetskamrater, gör en rundvandring och visar arbetsplatsen, personalutrymmen, omklädningsrum med mera. Du berättar om arbetsuppgifter, raster, aktuella rutiner och beskriver hur en arbetsdag kan se ut. Informera även om arbetstider och hur tjänstgöringsrapporten skall fyllas i. Om inte feriepraktikanten dyker upp är det mycket viktigt att du kontaktar oss på feriepraktik. Kanske finns det ungdomar som står på kö och vill ha den platsen.

Hjälp praktikanten att arbeta säkert

I Arbetsmiljöverkets broschyr ”Så får barn och ungdomar arbeta” finns information om vad som gäller när man har ungdomar anställda. Berätta hur arbetsplatsen är organiserad och vilka arbetsmiljöregler som gäller. Informera feriepraktikanten om nödutgångar, eventuell skyddsutrustning, första hjälpen, brandutrustning, larmrutiner och hur man undviker arbetsskador. Ungdomarna saknar erfarenhet från arbetslivet. Därför har de heller inte samma möjlighet som vuxna att göra bedömningar av risker eller konsekvenser av olika handlingar. En av handledarens arbetsuppgifter är att ge feriepraktikanten den kunskap som behövs för att kunna arbeta säkert.

Så får barn och ungdomar arbeta Pdf, 985.2 kB.

Om praktikanten blir sjuk

Om feriepraktikanten blir sjuk under de två första veckorna på sin period ska de sjukanmäla sig till arbetsplatsen. Om de blir sjuk under den tredje veckan ska de sjukanmäla sig till både arbetsplatsen och Personalavdelningen. Det beror på att sjuklön betalas ut först efter två veckors anställning, enligt sjuklönelagens bestämmelser.

Arbetstid och tidrapportering

Feriepraktikanten får arbeta max 75 timmar under sin feriepraktik. På tre veckor blir det fem timmar/dag men arbetstiden kan förläggas olika beroende på arbetsplats. Midsommarafton går att arbeta in enligt överenskommelse mellan handledaren och feriepraktikanten.

Det är viktigt att både du som handledare och feriepraktikanten undertecknar tidrapporten. Du som handledare ansvarar för att skicka rapporten till Krokoms kommuns personalavdelning så snart feriepraktikanten avslutat sin period. På tidrapporten står det hur tidrapporten kan skickas på olika sätt. Lönen utbetalas den 25:e månaden efter avslutad feriepraktik.

Du är viktig för praktikanten

Feriepraktikanten är kanske en framtida medarbetare och på olika sätt medverkar du till att feriepraktiken blir lyckad. Som handledare kan du påverka ungdomarnas bild av yrkesområdet. Du påverkar även vad ungdomarna lär sig och vad som är intressant med just din arbetsplats. Du är betydelsefull och viktig för hur ungdomarna kommer att uppfatta sin feriepraktik.

Har du några frågor?

Kontakta oss via mejl: feriepraktik@krokom.se eller ring 0640-168 68.

Lycka till som handledare!

Hoppas att du får en givande och rolig praktikperiod!

Du kan även bli sommarlovsentreprenör!

Du som är mellan 15 och 20 år kan ansöka om att bli sommarlovsentreprenör och få hjälp och stöd att driva eget företag under sommaren. Du kan inte både få feriepraktik och bli sommarlovsentreprenör.

Läs mer om att bli sommarlovsentreprenör

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny