Nämnder

I Krokoms kommun finns fem nämnder utöver kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och vad de ska ansvara för. Nämnderna har samma politiska sammansättning som kommunfullmäktige.

Våra nämnder

 • Barn- och ut­bildnings­nämnd

  Barn- och utbildningsnämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnd

  Bygg- och miljönämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Bygg- och miljönämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

 • Sam­hälls­byggnads­nämnd

  Samhällsbyggnadsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

 • Socialnämnd

  Socialnämnden i Krokom består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

 • Upphandlingsnämnd

  Samtliga kommuner i Jämtlands län samverkar i en gemensam upphandlingsnämnd.

 • Valnämnd

  Valnämnden i Krokom består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

 • Över­förmyndar­nämnd

  Krokoms, Åre och Östersunds kommuner, har en gemensam Överförmyndarnämnd.

Hjälpte informationen på sidan dig?