Över­förmyndar­nämnd

Krokoms, Åre och Östersunds kommuner, har en gemensam Överförmyndarnämnd.

Nämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare, två från Östersunds kommun och en vardera från Krokoms och Åres kommun.

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över gode mäns, förvaltares och förmyndares förvaltning. Tillsynen förhindrar rättsförluster för de personer som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter. Det är främst Föräldrabalken som styr överförmyndarens verksamhet.

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndarnämnden kan överklaga besluten hos Tingsrätten.

Protokoll

Överförmyndarnämndens protokoll är sekretessbelagda och finns därför inte tillgängliga.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny