Valnämnd

Valnämnden i Krokom består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

EU-valet 2024

Vallokaler 9 juni 2024

Vallokaler med öppettider, som valnämnden beslutat om:

 • Alsenbygden - Församlingshemmet, Alsen kl 9-21
 • Aspås - Sockenstugan, Aspås kl 9-13, 17-21
 • Dvärsätt - Skolan, Dvärsätt kl 9-21
 • Föllingebygden - Knutpunkten kl 9-21
 • Krokom - Kommunhuset Krokom kl 9-21
 • Nälden - Bygdegården Nälden kl 9-21
 • Offerdalsbygden - Skolan, Änge kl 9-21
 • Rödöbygden - Sockenstugan, Rödöbygden kl 9-13, 17-21
 • Ås Norra - Församlingsgården, Ås kl 9-21
 • Ås Södra - Skolan, Sånghusvallen kl 9-21

Öppettider förtids­röstnings­lokaler  19 jul

 • Kommunhuset i Krokom
  Stängt
 • Krokom Blomstergården
  Stängt
 • Ås församlingsgård
  Stängt
 • Näldens ishall
  Stängt
 • Trångsvikens bygdegård
  Stängt
 • Knutpunkten, Föllinge
  Stängt
 • Föllinge Solbacka
  Stängt
 • Rötvikens bygdegård
  Stängt
 • Laxsjö bygdegård
  Stängt
 • Änge servicekontor Samlingssalen med ingång från baksidan.
  Stängt
 • Bredbyns föreningshus
  Stängt
 • Offerdal Hällebo
  Stängt
 • Kaxås bygdegård
  Stängt
 • Tångeråsens bygdegård
  Stängt

Distribution av valsedlar

Valnämndens beslut gällande placering, hantering och distribuering av valsedlar 2024

Kort sammanfattning
Valnämnden har att ta beslut om placering, hantering och distribuering av valsedlar för Europaparlamentsvalet 2024

Valnämndens beslut

 1. Valnämnden beslutar att valsedlarna ska placeras i alfabetisk ordning utifrån partinamn i neutrala valsedelsställ. Placeringen sker från vänster till höger, uppifrån och ned i valsedelsstället. Denna ordning gäller såväl i röstnings- som vallokal.
 2. Valnämnden beslutar att lägga ut namnvalsedlar på samtliga röstnings- och vallokaler för nedanstående partier som begärt utläggning av valsedlar.
 3. Valnämnden beslutar att lägga ut övriga anmälda partier som begär utläggning av valsedlar på samtliga röstnings- och vallokaler och som lämnats in till valkansliet senast tisdagen den 30 april 2024.

  För att läsa hela valnämndens protokoll läs här Pdf, 200.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Varför ska jag rösta i EU-valet

Att rösta i EU-valet 2024 är viktigt av flera skäl:

 1. Demokratiskt inflytande: Genom att rösta utövar du din demokratiska rättighet att påverka politiken och beslutsfattandet inom EU. Ditt val ger dig möjlighet att bidra till att forma EU:s framtid och påverka de frågor som är viktiga för dig och Sverige.
 2. EU:s betydelse: EU har en stor inverkan på medlemsländernas politik och lagstiftning. Beslut som fattas inom EU kan påverka allt från handel och miljö till mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Genom att rösta kan du vara med och välja representanter som kommer att påverka dessa frågor på EU-nivå.
 3. Gemensamma utmaningar: EU är en union av länder som står inför gemensamma utmaningar såsom klimatförändringar, migration, ekonomisk tillväxt och säkerhet. Ditt val kan bidra till att forma EU:s politik och strategier för att hantera dessa utmaningar på ett sätt som du anser vara bäst.
 4. Stärka demokratin: Ett högt valdeltagande stärker demokratin och legitimiteten hos de valda representanterna. Genom att rösta visar du ditt engagemang för demokratiska principer och för att EU ska vara en representativ och inkluderande union.
 5. Rättvisa och jämlikhet: EU:s beslut och politik kan påverka olika samhällsgrupper på olika sätt. Genom att rösta kan du bidra till att säkerställa att EU:s politik främjar rättvisa, jämlikhet och inkludering för alla medborgare.

Valkansliet får i uppdrag av valnämnden att förbereda och praktiskt ansvara för att val, till riksdag, kommunfullmäktige, regions­fullmäktige, folkomröstningar samt val till Europa-parlamentet, kan genomföras på ett demokratiskt riktigt sätt i enlighet med gällande vallag.

Visste du att alla över 18 år har möjlighet att vara röstmottagare?
Här nedan finns det beskrivet vad arbetet innebär mer i detalj och vid ytterligare frågor går det bra att mejla valnamnden@krokom.se.

Blir du intresserad så skicka in en intresseanmälan i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Arbeta som röstmottagare i en vallokal

På valdagen 2024 är vallokalen öppen för röstning klockan 9.00-21.00.

I vallokalen arbetar röstmottagare, varav en ordförande och en vice ordförande som är arbetsledare.

Röstmottagarna ställer i ordning vallokalen innan den öppnar klockan 9.00. När vallokalen stänger för röstning klockan 21.00 ska rösterna hanteras. Därefter lämnar ordförande och vice ordförande in rösterna till valkansliet. Arbetet kan pågå till sent.

Vem söker vi?

Som röstmottagare ska du vara serviceinriktad, noggrann och stresstålig. Det finns olika typer av uppdrag: röstmottagare, ordförande och vice ordförande. Du får gärna ha erfarenhet från tidigare arbete som röstmottagare, men det är inte ett krav. Ordförande och vice ordförande bör ha arbetat som röstmottagare vid tidigare val. Ordförande och vice ordförande får inte finnas med på valbar lista.

Den som ska arbeta som röstmottagare ska ha fyllt 18 år.

För att få jobba som röstmottagare genomgår du en utbildning som är obligatorisk.

För att du ska kunna anmäla ditt intresse måste du logga in i e-tjänsten:
Anmäla intresse som röstmottagare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Röstmottagarens uppdrag

Den som arbetar som röstmottagare ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert.

Exempel på röstmottagares uppgift är att

 • placera valsedlar i valsedelställen och hålla ordning på valsedlarna
 • hantera köer som kan uppstå vid exempelvis valskärmar och avskärmningar
 • informera väljare och säkerställa att de är ensamma bakom avskärmningen när de tar valsedlar och valskärmen när de gör i ordning sin röst
 • vid behov hjälpa en väljare att ta valsedlar eller att göra i ordning sina röster under tystnadsplikt
 • dela ut valkuvert
 • ta emot väljarens röst, kontrollera väljarens identitet och pricka av i röstlängden
 • granska förtidsröster
 • räkna röster efter avslutad röstmottagning

Ordförandens och vice ordförandes uppdrag

Ordförandens och vice ordförandes uppdrag utöver det som gäller enligt ovanstående är att

 • innan valdagen organisera röstmottagarna enligt tjänstgöringsschema för röstmottagare i det tilldelade valdistriktet
 • ordförande ansvarar för att gå igenom valmaterialet och de förtidsröster som levereras till vallokalen, och meddela eventuella avvikelser till valkansliet
 • ordförande och vice ordförande har det yttersta ansvaret i vallokalen och någon av dem måste alltid finnas på plats under valdagen i vallokalen
 • ordförande och vice ordförande lämnar in mottagna röster till valkansliet efter att rösterna är räknade och inrapporterade

Ersättning för uppdrag

Ersättning för uppdrag

Vi betalar ut ersättning för samtliga uppdrag. Valnämnden har beslutat om följande ersättningsnivåer:

Timarvode: 177 kr

Förlorad arbetsinkomst: verifierat belopp max 371 kr x 8 timmar = 2 968 kr

Bilersättning: 2,90 kr/km

Färdtid: 83 kr/timme, om restid uppgår till minst en timme tur och retur

Vid utbildning samt förberedelsearbete före valdagen utgår tim- och kilometerersättning

Protokoll

Protokoll

Protokoll från och med november 2021 och framåt hittar du i det digitala diariet. Klicka här för att komma direkt till det digitala diariet. Länk till annan webbplats.

Här hittar du protokoll från år 2017 och framåt. För att få tillgång till äldre protokoll, kontakta kansliet, e-post: krokoms.kommun@krokom.se

2021

2021

Valnämndens sammanträden och protokoll 2021

Sammanträdesdag

Protokoll

31 augusti

Ladda hem protokoll från 31 augusti 2021 Pdf, 233.5 kB, öppnas i nytt fönster.
2019

2018

2018

Valnämndens sammanträden och protokoll 2018

Sammanträdesdag

Protokoll

14 maj

Protokoll Pdf, 107.7 kB, öppnas i nytt fönster.

29 oktober

Protokoll Pdf, 181.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2017

2017

Valnämndens sammanträden och protokoll 2017

Sammanträdesdag

Protokoll

12 juni

Protokoll Pdf, 60.9 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Ledamöter

Ledamöter

Valnämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare som väljs genom allmänna val vart fjärde år.

I vårt förtroendemannaregister hittar du samtliga ledamöter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Röstkort sätts upp på ett kylskåp med magnet
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny