Valnämnd

Valnämnden i Krokom består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Valkansliet får i uppdrag av valnämnden att förbereda och praktiskt ansvara för att val till riksdag, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige, folkomröstningar samt val till Europa-parlamentet kan genomföras på ett demokratiskt riktigt sätt i enlighet med gällande vallag.

EP-valet 2019

Val till Europaparlamentet ägde rum söndagen 26 maj.

Sammanträdestider och protokoll

Sammanträdestider och protokoll

2019

Valnämndens sammanträden och protokoll 2019

Sammanträdesdag

Protokoll

25 februari

ProtokollPDF

17 juni

ProtokollPDF

2018

2018

Valnämndens sammanträden och protokoll 2018

Sammanträdesdag

Protokoll

14 maj

ProtokollPDF

29 oktober

ProtokollPDF

2017

2017

Valnämndens sammanträden och protokoll 2017

Sammanträdesdag

Protokoll

12 juni

ProtokollPDF

 

Ledamöter

Ledamöter

Valnämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare som väljs genom allmänna val vart fjärde år.

I vårt förtroendemannaregister hittar du samtliga ledamöterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bild på två pusselbitar
Hjälpte informationen på sidan dig?