Barn- och ut­bildnings­nämnd

Barn- och utbildningsnämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Barn- och utbildningsnämnden fullgör och ansvarar för kommunens uppgifter inom:

  • Det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar, det vill säga förskoleklasser, grundskola och särskola inklusive träningsskola
  • Förskoleverksamhet (förskola och pedagogisk omsorg för barn från 1 år till 5 år)
  • Fritidshem (för barn från och med 6 år till och med 12 års ålder)
  • Elevhälsa
  • Kulturskola (frivillig undervisning i instrument och sång)
  • Kommunal fritidsgårdsverksamhet
  • Biblioteksverksamhet (utifrån kommunens mål om inriktning och omfattning)
  • Studie- och yrkesvägledning (SYV)

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar även för godkännande, utövar tillsyn och beviljar bidrag till enskilt driven verksamhet. Barn- och utbildningsnämnden lämnar också bidrag till fristående skolor och har rätt till insyn i deras verksamhet.

Protokoll

Protokoll

  • Protokoll från och med 2017 till och med oktober 2021 hittar du nedan.
  • För att få tillgång till äldre protokoll, kontakta kansliet, e-post: krokoms.kommun@krokom.se

2021

2020

2019

2018

2017

Ledamöter

Ledamöter

Barn- och utbildningsnämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare som väljs genom allmänna val vart fjärde år.


I vårt förtroendemannaregister hittar du samtliga ledamöter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny