Barn- och ut­bildnings­nämnd

Barn- och utbildningsnämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Barn- och utbildningsnämnden fullgör och ansvarar för kommunens uppgifter inom:

  • Det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar, det vill säga förskoleklasser, grundskola och särskola inklusive träningsskola
  • Förskoleverksamhet (förskola och pedagogisk omsorg för barn från 1 år till 5 år)
  • Fritidshem (för barn från och med 6 år till och med 12 års ålder)
  • Elevhälsa
  • Kulturskola (frivillig undervisning i instrument och sång)
  • Kommunal fritidsgårdsverksamhet
  • Biblioteksverksamhet (utifrån kommunens mål om inriktning och omfattning)
  • Studie- och yrkesvägledning (SYV)

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar även för godkännande, utövar tillsyn och beviljar bidrag till enskilt driven verksamhet. Barn- och utbildningsnämnden lämnar också bidrag till fristående skolor och har rätt till insyn i deras verksamhet.

Ärendelistan inför sammanträdena finns att läsa på vår officiella anslagstavla.

Länk till anslagstavlanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdestider och protokoll

Sammanträdestider och protokoll

Här hittar du protokoll från år 2017 och framåt. För att få tillgång till äldre protokoll, kontakta kansliet, e-post: krokoms.kommun@krokom.se

2021

2021

Barn- och utbildningsnämndens sammanträden och protokoll 2021

Sammanträdesdag

Kallelser

Protokoll

23 februari


Ladda hem barn- och utbild­ningsnämndens proto­koll från 23 februari 2021PDF

30 mars


Ladda hem barn- och utbildningsnämndens protokoll från 30 mars 2021PDF

4 maj15 juni31 augusti5 oktober7 december2020

2019

2018

2018

Barn- och utbildningsnämndens sammanträden och protokoll 2018

Sammanträdesdag

Protokoll

23 januari

ProtokollPDF

27 februari

ProtokollPDF

27 mars

ProtokollPDF

8 maj

ProtokollPDF

5 juni

ProtokollPDF

4 september

ProtokollPDF

26 september

ProtokollPDF

23 oktober

ProtokollPDF

4 december

ProtokollPDF

2017

2017

Barn- och utbildningsnämndens sammanträden och protokoll 2017

Sammanträdesdag

Protokoll

31 januari

ProtokollPDF

21 februari

ProtokollPDF

21 mars

ProtokollPDF

9 maj

ProtokollPDF

13 juni

ProtokollPDF

29 augusti

ProtokollPDF

19 september

ProtokollPDF

10 oktober

ProtokollPDF

5 december

ProtokollPDF

Ledamöter

Ledamöter

Barn- och utbildningsnämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare som väljs genom almänna val vart fjärde år.


I vårt förtroendemannaregister hittar du samtliga ledamöterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?