Socialnämnd

Socialnämnden i Krokom består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Socialnämnden ansvarar för utredning, bedömning, beslut, insatser, tillsyn och avgifter inom områdena:

  • Socialtjänst gällande indvid- och familjeomsorg
  • Socialtjänst gällande vård och omsorg till äldre och funktionshindrade
  • Kommunal hälso- och sjukvård
  • Arbetsmarknadsinsatser
  • Integration

Ärendelistan inför sammanträdena finns att läsa på vår officiella anslagstavla.

Länk till anslagstavlanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdestider och protokoll

Sammanträdestider och protokoll

2019

Socialnämndens sammanträden och protokoll 2019

Sammanträdesdag

Protokoll

22 januari

ProtokollPDF

25 februari

ProtokollPDF

19 mars

ProtokollPDF

23 april

ProtokollPDF

21 maj

ProtokollPDF

10 juni

ProtokollPDF

1 juli

ProtokollPDF

3 september

Protokoll, § 108 omedelbar justeringPDF

3 september

ProtokollPDF

30 september


22 oktober


18 november


16 december


2018

2018

Socialnämndens sammanträden och protokoll 2018

Sammanträdesdag

Protokoll

16 januari

ProtokollPDF

19 februari

ProtokollPDF

26 mars

ProtokollPDF

24 april

ProtokollPDF

28 maj

ProtokollPDF

18 juni

ProtokollPDF

4 september

ProtokollPDF

18 september

ProtokollPDF

23 oktober

ProtokollPDF

19 november

ProtokollPDF

10 december

ProtokollPDF

 

2017

2017

Socialnämndens sammanträden och protokoll 2017

Sammanträdesdag

Protokoll

11-12 januari

ProtokollPDF

21 februari

ProtokollPDF

14 mars

ProtokollPDF

24 april

ProtokollPDF

23 maj

ProtokollPDF

13 juni

ProtokollPDF

28-29 augusti

ProtokollPDF

26 september

ProtokollPDF

23 oktober

ProtokollPDF

21 november

ProtokollPDF

13 december

ProtokollPDF

 

Ledamöter

Ledamöter

Socialnämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare som väljs genom allmänna val vart fjärde år.

I vårt förtroendemannaregister hittar du samtliga ledamöterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leende ung kvinna tillsammans med en leende äldre kvinna
Hjälpte informationen på sidan dig?