Socialnämnd

Socialnämnden i Krokom består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Socialnämnden ansvarar för utredning, bedömning, beslut, insatser, tillsyn och avgifter inom områdena:

  • Socialtjänst gällande indvid- och familjeomsorg
  • Socialtjänst gällande vård och omsorg till äldre och funktionshindrade
  • Kommunal hälso- och sjukvård
  • Arbetsmarknadsinsatser
  • Integration

Ärendelistan inför sammanträdena finns att läsa på vår officiella anslagstavla.

Länk till anslagstavlanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdestider och protokoll

Sammanträdestider och protokoll

2020

Socialnämndens sammanträden och protokoll 2020

Sammanträdesdag

Protokoll

21 januari

Ladda hem socialnämndens protokoll från 21 januari 2020PDF

25 februari

Ladda hem socialnämndens protokoll från 25 februari 2020PDF

17 mars


23 april


20 maj


15 juni


1 september


22 september


22 oktober


17 november


15 december


Ledamöter

Ledamöter

Socialnämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare som väljs genom allmänna val vart fjärde år.

I vårt förtroendemannaregister hittar du samtliga ledamöterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leende ung kvinna tillsammans med en leende äldre kvinna
Hjälpte informationen på sidan dig?