Bygg- och miljönämnd

Bygg- och miljönämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Bygg- och miljönämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Bygg- och miljönämnden beslutar i frågor som handlar om miljö- och hälsoskydd och bygglov.

Ärendelistan inför sammanträdena finns att läsa på vår officiella anslagstavla.

Länk till anslagstavlanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdestider och protokoll

Sammanträdestider och protokoll

2020

Bygg- och miljönämndens sammanträden och protokoll 2020

Sammanträdesdag

Protokoll

10 februari

Ladda hem bygg- och miljönämndens protokoll från 10 februari 2020PDF

12 mars


23 april


11 juni


23 juli (vid behov)


27 augusti


30 september


5 november


10 december2019

2018

2018

Bygg- och miljönämndens sammanträden och protokoll 2018

Sammanträdesdag

Protokoll

17 januari

ProtokollPDF

14 februari

ProtokollPDF

21 mars

ProtokollPDF

25 april

ProtokollPDF

22 maj

ProtokollPDF

20 juni

ProtokollPDF

7 september

ProtokollPDF

17 oktober

ProtokollPDF

7 november

ProtokollPDF

13 december

ProtokollPDF

2017

2017

Bygg- och miljönämndens sammanträden och protokoll 2017

Sammanträdesdag

Protokoll

1 februari

ProtokollPDF

1 mars

ProtokollPDF

29 mars

ProtokollPDF

26 april

ProtokollPDF

24 maj

ProtokollPDF

21 juni

ProtokollPDF

7 september

ProtokollPDF

4 oktober

ProtokollPDF

9 november

ProtokollPDF

14 december

ProtokollPDF

Ledamöter

Ledamöter

Bygg- och miljönämnden har 7 ledamöter och 7 ersättare som väljs genom allmänna val vart fjärde år.

I vårt förtroendemannaregister hittar du alla ledamöterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bild på en passare
Hjälpte informationen på sidan dig?