Sam­hälls­utveckling och planering

Användning av kommunens mark kräver noggranna förberedelser. Ska du bygga kan det vara bra att ta reda på hur detaljplanen ser ut för ditt område. Här får du en kort beskrivning om vad en översiktsplan samt vad en detaljplan är.

Översiktsplan

Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden, samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Det finns en kommun­omfattande översiktsplan och fördjupande översiktsplaner inom vissa områden. En översiktsplan är inte ett juridiskt bindande dokument.

Här finns kommunens översiktsplaner

Detaljplan

Detaljplanen bestämmer användningen av marken inom ett område. Den kan reglera bebyggelse, gator, parker och natur. Exempelvis storlek på hus och dess placering på tomten. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument och gäller tills den upphävs eller ersätts av en ny.

Här finns kommunens detaljplaner

Bild på planingenjör Simon som studerar dokument på ett skrivbord

Simon Östberg är planarkitekt och leder arbetet med den fördjupande översiktsplanen över Älvområde Krokom.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny