Översiktsplanering

Kommunen ansvarar för översiktsplanering som handlar om långsiktiga frågor för markanvändning och byggande.

Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen anger hur kommunens mark och vatten ska användas samt hur bebyggelsen ska utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. I översiktsplanen kan du se var nya bostads-, handels- och industriområden föreslås ligga i framtiden. Översiktsplanen ger vägledning för all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.
Gällande översiktsplaner för Krokoms kommun hittar du lite längre ner på sidan.

Fördjupad översiktsplan

I områden med mer komplicerade förhållanden och där avsikterna med området behöver redovisas mer i detalj än för kommunen i övrigt kan planen fördjupas. Flera program och planer är integrerade i översiktsplanen. De är också vägledande för kommande detaljplanering.

Gällande översiktsplaner

Översiktsplaner
Beskrivning Plantyp Datum
Över­sikts­plan för Krokoms kommun Översiktsplan 25 feb 2015
Vindkraft i Krokoms kommun Tillägg till översiktsplan 1 nov 2010
Krokoms centrum Fördjupad översiktsplan 17 dec 1992
Södra Ås Fördjupad översiktsplan 11 dec 2006
Rödön Fördjupad översiktsplan 8 dec 1994
Aspås Fördjupad översiktsplan 9 jan 1979
Almåsa Fördjupad översiktsplan 9 maj 1984
Föllinge Fördjupad översiktsplan 3 jul 1979
Kaxås Fördjupad översiktsplan 4 okt 1979
Nälden-Vaplan Fördjupad översiktsplan 4 okt 1979
Rörvattnet Fördjupad översiktsplan 1 aug 1980
Trångsviken Fördjupad översiktsplan 30 dec 1981
Åkersjön Fördjupad översiktsplan 27 feb 1981
Änge-Ede Fördjupad översiktsplan 4 okt 1979
Lakavattnet Fördjupad översiktsplan 3 jul 1979
Krokom-Dvärsätt Fördjupad översiktsplan 3 okt 1980
Åsbygden Fördjupad översiktsplan 16 apr 2018
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny