Almåsa

Syftet med planen är att göra Almåsa skidområde attraktivare och höja anläggningens rekreationsvärde.

Status

  • Fördjupad översiktsplan
  • Laga kraft
  • Datum:

Meny