Möjligheten

Nu lyfter vi mot 2035

Engagemanget är nyckeln till den utmaning som Krokoms kommun står inför. Vi behöver tänka tillsammans om vi ska kunna utveckla och samtidigt bevara vår karaktär.

När Krokoms kommun nu går in i en fas där alla tillgängliga undersökningar och utredningar visar att samhällstrenden är urbanisering, kompetensbrist, ökade kostnader och att färre ska försörja fler är det helt avgörande med engagemang från alla och envar.

Kommunen kommer bjuda in till olika typer av dialoger, idéforum och möten för att delge fakta och möjliga lösningar men även för att tillsammans med er som bor här hitta den bästa vägen fram till 2035. Vi vill lyfta blicken och istället för att bli omständigheternas fånge skapa det bästa samhället för både stad och land.

Krokoms kommun ska och kan göra plats för växtkraft!

Krokom är den barnrikaste kommunen norr om Hammarö. Att vi har en skola och förskola som ger varje barn bästa möjliga förutsättningar är avgörande för oss. Att planera för att skapa rätt förutsättningar för att ge människor möjlighet att både stanna kvar och återvända hit är nödvändigt. Att locka välutbildade och positiva unga vuxna till vår kommun bidrar till ytterligare tillväxt.

Vi står inför stora utmaningar men om vi bara bestämmer oss kommer det att gå bra. Krokoms kommun ska och kan göra plats för växtkraft!

Den bästa skolan och förskolan för varje barn

En likvärdig utbildning för alla barn är det centrala. Alla barn ska kunna göra olika vägval i livet utifrån samma förutsättningar som andra barn. Valet ska vara fritt.

Alla elever ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Krokoms kommun är väldigt barnrik och ska sträva efter den allra bästa skola och förskola som kommunen kan uppbringa. Det avgörande är kvalitén på undervisningen och andelen behöriga lärare och förskollärare. Alla elever ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Bo bra hela livet

För att nå målet om minst 16000 invånare år 2030 behöver kommunen bygga ungefär femtio nya bostäder årligen. För gruppen unga vuxna är behovet av små lägenheter i centrala lägen stort. För att skapa boda boendeförhållanden för äldre är det viktigt att planera för god tillgänglighet samt bygga stimulerande miljöer med mötesplatser, samvaro och trygghet såväl inom- som utomhus.

Engagemanget är nyckeln

Engagemang är ett ord som utstrålar positiv kraft. Det signalerar att man som individ är beredd att avsätta tid och resurser på olika sätt för att åstadkomma utveckling eller bevarande, ofta tillsam­mans med alla. Engagemanget är nyckeln till den utmaning som Krokoms kommun står inför. Vi behöver tänka tillsammans om vi ska kunna utveckla vår kommun.

Vi vet att det finns en stark växtkraft på landsbygden och den vill vi ta vara på.Dialogen och samverkan med organisationer, företag och enskilda måste föras redan från start i de olika kommundelarna. Att tillsammans ta fasta på styrkor, motverka svagheter, redovisa fakta och alternativa möjligheter samt välja väg förstärker viljan och möjligheten att leva kvar i hela kommunen.

Vi vet att det finns en stark växtkraft på landsbygden och den vill vi ta vara på. Därför kommer vi, med början hösten 2019, bjuda vi in till olika typer av dialoger, idéforum och möten för att delge fakta och möjliga lösningar men även för att tillsammans med er som bor här hitta den bästa vägen fram till 2035. 

Barn som leker med lego