Projekt förskola och skola

Här hittar du pågående och avslutade projekt inom förskola och skola.

Förskola och skola - pågående projekt

 1. Ny förskola i Kaxås

  Vi bygger en ny förskola i Kaxås för 34 elever. Detta beror på ökat elevantal och behov av större och modernare lokaler. Elevantalet i Kaxås förväntas

 2. Ny skola i Ås

  Ås skola har vuxit ur kostymen. En ny skola håller på att byggas och planeras att vara klar till höstterminen 2025. Arbetet med utbyggnationen av Ås

 3. Ny skola i Nälden

  En ny större skola ska byggas i Nälden. Skolan kommer att ersätta nuvarande skola och rymma elever från förskoleklass till årskurs 6. Den nuvarande

Förskola och skola - avslutade projekt

 1. Sånghusvallens förskola byggs om

  För att kunna erbjuda alla barn i området plats till förskola kommer Sånghus­vallens förskola, med start sommaren 2022, att byggas ut med en avdelning

 2. Kulturskolans Manifestival 2018

  Under Manifestivalen den 21-25 maj, lyftes Kulturskolans verksamheter fram i strålkastarljuset. Det blev en vecka, givetvis fylld med musik i alla

 3. PlM - Praktisk IT- och Mediekompetens

  PlM är ett rikstäckande arbete, initierat av Skolverket för att främja utvecklingen och användningen av IKT i skolan. PlM handlar till viss del om att

bilden visar trappa till nedre plan på Sånghusvallens Skola
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny