Förskola och skola

Krokom är den barnrikaste kommunen norr om Hammarö. Närheten till skog, mark och vatten skapar goda förutsättningar för att lära och vistas utomhus.

Nyheter

 1. Vi ökar trafiksäkerheten på Ås skola

  På Ås skolområde har det pågått en del förbättringsarbeten den senaste tiden för att öka trafiksäkerheten och förbättra skolmiljön för barnen. Ett

 2. Nyheden siktar på att bli Pep-skola

  Det är en tuff utmaning för den skola som strävar mot att bli en certifierad Generation Pep-skola. Arbetet inleddes våren 2021 och nu går man i

Förskola och skola - pågående projekt

 1. Sånghusvallens förskola byggs om

  För att kunna erbjuda alla barn i området plats till förskola kommer Sånghus­vallens förskola, med start sommaren 2022, att byggas ut med en avdelning

 2. Ny skola i Nälden

  En ny större skola ska byggas i Nälden. Skolan kommer att ersätta nuvarande skola och rymma elever från förskoleklass till årskurs 6. Den nuvarande

 3. Ny förskola i Krokom

  Hösten 2024 kommer fyra förskolor i Krokoms samhälle att ersättas av en ny förskola med tio avdelningar. De tio avdelningarna består av en ny

Tre flickor skrattar tillsammans

Meny