Förskola och skola

Krokom är den barnrikaste kommunen norr om Hammarö. Närheten till skog, mark och vatten skapar goda förutsättningar för att lära och vistas utomhus.

Nyheter

 1. Gamla reglementet har legat till grund för beslut om skolskjuts

  På grund av brister i den interna administrationen har det gamla reglementet för skolskjuts tillämpats under nuvarande läsår, i stället för det nya. -

 2. Vad gäller i skolornas verksamheter när de nationella restrik­tionerna upphört?

  Skolorna ska även framöver utgå från sitt generella ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar i skolmiljöer genom förebyggande

Förskola och skola - pågående projekt

 1. Ny skola i Nälden

  En ny större skola ska byggas i Nälden. Skolan kommer att ersätta nuvarande skola och rymma elever från förskoleklass till årskurs 6. Den nuvarande

 2. Ny förskola i Krokom

  Våren 2023 kommer fyra förskolor i Krokoms samhälle att ersättas av en ny förskola med tio avdelningar. Satsningen görs för att kunna erbjuda en

Meny