Förskola och skola

Krokom är den barnrikaste kommunen norr om Hammarö. Närheten till skog, mark och vatten skapar goda förutsättningar för att lära och vistas utomhus.

Nyheter

 1. Rapport från barn och utbild­nings­nämnden den 14 juni

  Barn- och utbildningsnämnden höll möte i Krokoms kommunhus och här är ett axplock av beslut och ärenden som avhandlades. Axplock av ärenden Ekonomi

 2. Jan Colm ny chef för förskola och skola

  Jan Colm. Det blir Jan Colm som tar över ledarskapet i barn- och utbildningsförvaltningen efter Birgitta Lundgren som går i pension i höst. Jan börjar

Förskola och skola - pågående projekt

 1. Ny skola i Nälden

  En ny större skola ska byggas i Nälden. Skolan kommer att ersätta nuvarande skola och rymma elever från förskoleklass till årskurs 6. Den nuvarande

 2. Ny förskola i Krokom

  Våren 2023 kommer fyra förskolor i Krokoms samhälle att ersättas av en ny förskola med tio avdelningar. Satsningen görs för att kunna erbjuda en

Meny