Förskola och skola

Krokom är den barnrikaste kommunen norr om Hammarö. Närheten till skog, mark och vatten skapar goda förutsättningar för att lära och vistas utomhus.

Nyheter

 1. Nya förskolan i Krokom försenas

  Den ursprungliga planen var att den nya förskolan med 10 avdelningar skulle stå klar och redo att ta emot barnen höstterminen 2022. Förseningar gör nu

 2. Dags att ansöka om skolskjuts för läsåret 2021-22

  För att kunna planera och dimensionera skolskjutsarna behöver ansökan om skolskjuts göras inför varje läsår. Ansökan ska göras senast under vecka 20,

 3. Inbjudan tilll samråd om sameskola

  Krokoms kommun är samiskt förvaltningsområde och ska verka för att sameskolstyrelsen väljer att etablera en sameskola i kommunen. En etablering kan

 4. Rödöns skola får utökade lokaler

  En ny huskropp i två våningar med fyra basenheter och personalutrymmen kommer att placeras i området mellan nuvarande skolbyggnad och förskolan.