Skolskjuts och busskort

Dags att ansöka om vinterdispens för skolskjuts!

Vintern börjar närma sig och du som vårdnadshavare har rätt att ansöka om vinterdispens för ditt barn. Vinterdispens gäller för tiden vecka 45 till och med vecka 13. 

Vi behöver din ansökan senast den 10 oktober.

Länk till mer information om hur du ansöker

Här hittar du information om hur det fungerar med skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och särskola.

Elever har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till hemmet och till och från skolan om eleven är:

 • Folkbokförd i kommunen
 • Inskriven i den av kommunen anvisade skolan
 • Uppfyller något av kriterierna; långt avstånd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning (att ha nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt) eller annan omständighet

Skolskjuts går inte till eller från skolbarnomsorg eller fritidshem.
Skolskjuts ska i första hand utföras med ordinarie linjetrafik (Länstrafiken).

 

Här hittar du information om kommunens grundskolor

Information om skolskjutsar läsåret 2021-2022

Information om skolskjutsar läsåret 2021-2022

För att kunna planera och dimensionera skolskjutsarna skall ansökan om skolskjuts ske inför varje läsår.

Ansökan skall göras i god tid på avsedd blankett, senast vecka 20, 2021 och undertecknas av vårdnadshavare.

Beslut om skolskjuts ges till vårdnadshavare senast under vecka 26.

Länk till ansökan om skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


När ansöker man om skolskjuts?

När ansöker man om skolskjuts?

Ansökan om skolskjuts görs inför varje nytt läsår när:

 • Ditt barn har långt avstånd till skolan
 • Du vill ansöka om dispens

Avståndskriterier

Avståndskriterier

 • Förskoleklass till årskurs tre - gångavståndet mellan bostad och skola ska vara längre än två kilometer
 • Årskurs fyra till sex - gångavståndet mellan bostad och skola ska vara längre än tre kilometer
 • Årskurs sju till nio - gångavståndet ska vara längre än fyra kilometer

Samma gångavstånd gäller till eller från anvisad hållplats eller upphämtningsplats.

Förutsättningar för dispens

Förutsättningar för dispens

 • Särskilda trafikförhållanden
 • Funktionsnedsättning (dokumenterad)
 • Växelvis boende
 • Annan omständighet (exempelvis vald skola)

Ramtider

Ramtider

Skolornas ramtider visar start- och sluttider för samtliga klasser. Alla skolskjutsar organiseras efter ramtiderna. Det innebär att det inte görs någon anpassning till sovmorgnar eller håltimmar.

 

Läs mer om vilka ramtider som gäller för ditt barns skola

Ansökan

Ansökan

Ansök om skolskjuts via våra e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handläggningstid

En del ansökningar kan handläggas snabbt medan andra tar längre tid. För att processen ska gå så smidigt som möjligt är det bra om ansökan fylls i noggrant och att eventuella intyg bifogas.

Ungdomskort

Ungdomskort

Alla barn och ungdomar mellan 6 och 19 år som är folkbokförda i Krokoms kommun får ett ungdomskort av kommunen. Kortet ger eleven möjlighet att resa gratis.

Ungdomskortet gäller året runt och för ett obegränsat antal resor med länstrafiken i Jämtland inklusive stadsbussarna i Östersund samt med Norrtåg inom länet.

Länstrafiken skickar automatiskt ut ungdomskortet i januari det år barnet fyller 6 år tillsammans med information om kortet.

För de elever som går kvar på gymnasiet under vårterminen det år de fyller 20 år, förlängs ungdomskortet för vårterminen enligt lista från Jämtlands Gymnasium.

Vilka regler gäller för kortet?

Ungdomskortet är ett personligt resebevis som är giltigt under hela kalenderåret från det år barnet fyller 6 år och till och med sista december det år då barnet fyller 19 år.

Det är alltid den som reser som ansvarar för att ha ett giltigt resebevis med sig på resan. Har ditt barn eller ungdom inte med sig sitt kort eller annat resebevis (till exempel betald biljett) kommer föraren att neka barnet att åka och på uppmaning kunna legitimera sig.

 

Om ditt ungdomskort kommit bort eller blivit förstört

Om ditt kort kommit bort eller blivit förstört

Det första kortet du får är gratis, men tappar du bort det eller det blir förstört kostar det 125 kronor att få ett nytt.

Om du behöver ett nytt kort kan du beställa ett nytt genom att fylla i formuläret. Vi kontrollerar uppgifterna och spärrar det gamla kortet och beställer ett nytt från Länstrafiken. Ersättningskortet skickas per post tillsammans med faktura.

Beställning av nytt kort

 
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny